M
08/04/2021 16:57

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín:

Đổi mới hình thức tuyên truyền và giáo dục trong đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp Công đoàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Nguyện luôn xứng đáng với niềm tin yêu của người lao động và cộng đồng doanh nghiệp

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp Công đoàn huyện Thường Tín thực hiện đồng bộ, hình thức đa dạng và có nhiều điểm đổi mới, sáng tạo trong thực hiện. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua mạng xã hội.

Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2021; chào mừng xuân Tân Sửu bằng nhiều hình thức phong phú như treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

Đổi mới hình thức tuyên truyền và giáo dục trong đoàn viên, người lao động
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục người lao động

Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Việc chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được tăng cường.

Trong đó, các cấp Công đoàn chú trọng thực hiện nghiêm thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Chỉ thị 03/CT-UBND, ngày 03/02/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2021; triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ, ngày 08/02/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn cũng được chú trọng.

Các cấp Công đoàn cũng đã hướng dẫn các đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021; phối hợp với Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố khảo sát, xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã xây dựng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

K.Tiến

Nguồn :