M
25/04/2021 19:25

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì:

Sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn từ chuyến đi thực tế tại Di tích K9 Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Thực hiện chương trình phúc lợi khám sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn huyện Thanh Trì luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Việc học tập chuyên đề được triển khai nghiêm túc, tỷ lệ đoàn viên công đoàn tham gia học tập đạt trên 95%.

Từ đó các Công đoàn cơ sở đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cán bộ công nhân, viên chức, lao động theo tư tưởng của Bác.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thông qua việc triển khai học tập theo Chỉ thị 05-CT/TW tại các đơn vị, doanh nghiệp đã xuất hiện cá nhân, tập thể, tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Kết quả học tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Công đoàn.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, do đó, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì chú trọng cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng các mô hình hay, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, nhân rộng, lan tỏa các điển hình tiên tiến; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện trong năm 2021 và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã khen thưởng 5 tập thể 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bảo Thoa

Nguồn :