M
10/04/2021 09:44

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì:

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Tháng hành động sẽ được tổ chức từ ngày 1-31/5 tại tất cả các cấp công đoàn trên trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Thi đua chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Thực hiện chương trình phúc lợi khám sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn Thanh Trì tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân 2021

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên.

Các hoạt động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động nhằm mục đích tạo đợt cao điểm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động và phòng chống Covid - 19; đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở lao động;

Đồng thời, thúc đẩy công tác phối hợp giữa Công đoàn các cấp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, triển khai các chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác An toàn, vệ sinh lao động; Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế Công đoàn, thu hút người lao động gia nhập công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đẩy mạnh các phong trào thi đua về An toàn, vệ sinh lao động và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp" (Ảnh minh họa: BT)

Theo kế hoạch, các cấp Công đoàn huyện sẽ tổ chức các hoạt đông, sự kiện chuyên đề hướng theo chủ đề, nội dung của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 như: phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền về An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Xây dựng tài liệu, tờ gấp, tranh, video truyền thông mang tính trực quan, dễ nhớ, dễ hiểu về các nguy cơ rủi ro mất An toàn, vệ sinh lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; Tổ chức thi tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động, thi An toàn vệ sinh viên giỏi phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và công tác phòng chống dịch Covid-19; Tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, hội thảo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về An toàn, vệ sinh lao động.

Các cấp Công đoàn huyện sẽ thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động gắn với việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động; Đẩy mạnh các phong trào thi đua về An toàn, vệ sinh lao động và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp", bảo đảm An toàn vệ sinh lao động.

Theo kế hoạch, các cấp công đoàn huyện Thanh Trì sẽ phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trong các cấp Công đoàn huyện năm 2021 gắn với phát động Tháng Công nhân và Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021). Thời gian dự kiến cuối tháng 4/2021 (Theo Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 12/3/2021 của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì về kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021), đảm bảo đúng các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tại các Công đoàn cơ sở sẽ chủ dộng phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện tuyên truyền, phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại cơ sở; Treo băng rôn, khẩu hiệu trước cồng cơ quan, đơn vị và trong các phân xưởng sản xuất;

Công đoàn các cấp sẽ tổ chức tập huấn về công tác An toàn, vệ sinh lao động cho công nhân viên chức lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở, khám sức khoẻ định kỳ, cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân, đo kiểm tra môi trường lao động và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với người lao động; Tổ chức thi tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động; thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở phù hợp với quy mô đơn vị, doanh nghiệp và tình hình dịch bệnh Covid-19; tổ chức tọa đàm và các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác An toàn, vệ sinh lao động.

Các cấp Công đoàn huyện cũng tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động”; Biểu dương, khen thưởng các An toàn vệ sinh viên và người lao động tiêu biểu, xuất sắc trong công tác An toàn, vệ sinh lao động và phong trào thi đua năm 2020 nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Bảo Thoa

Nguồn :