M
09/09/2020 10:46

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đạt 100% kế hoạch thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chủ đề hoạt động năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các cấp Công đoàn huyện tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ Công đoàn và Công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Chú trọng chăm lo cho đoàn viên và người lao động
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao tặng “Mái ấm Công đoàn”

Theo Liên đoàn Lao động huyện, trong 8 tháng đầu năm, đã tổ chức tuyên truyền vận động thành lập 2 công đoàn cơ sở, đạt 100% kế hoạch Thành phố giao (trong đó thành lập 1 Công đoàn cơ sở theo phương thức mới), kết nạp 155 đoàn viên công đoàn, đạt 103% kế hoạch.

2100 yyi hyi ya khoa huyyn1
Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-BCH về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức đã giới thiệu 78 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp 60 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ đạo 10 Công đoàn cơ sở tổ chức kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở về sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kỹ năng, phương pháp, hoạt động Công đoàn cơ sở; kỹ năng, phương pháp thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động tại cơ sở.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở quyết toán tài chính công đoàn. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2020.

P.V

Nguồn :