M
10/03/2021 08:53

Quản lý dân cư bằng mã số định danh có ưu điểm gì?

(LĐTĐ) Liên quan đến dự thảo Luật Cư trú sửa đổi có quy định về việc thay đổi quản lý cư trú từ phương thức thủ công (quản lý bằng sổ hộ khẩu) sang phương thức quản lý dân cư bằng mã số định danh, nhiều người băn khoăn, vậy có thuận lợi gì cho người dân và cơ quan Nhà nước trong giao dịch hành chính?

Một số điều cần biết về Căn cước công dân gắn chíp Ưu điểm của thẻ Căn cước công dân có gắn chíp Thủ tục cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân

Mã số định danh cá nhân là số thẻ Căn cước công dân (12 số). Mã số định danh gắn liền với cá nhân từ khi sinh ra cho đến khi mất, không thay đổi và không trùng lặp với số định danh người khác.

Theo Bộ Công an, việc thay thế phương thức quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng phương thức quản lý theo số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ bảo đảm chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, giảm những chi phí mà hiện nay người dân, doanh nghiệp đang phải chi trả trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, việc thay đổi hình thức quản lý này không chỉ đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ, tiết kiệm chi phí hành chính cho công dân mà còn góp phần bảo đảm quản lý công dân chặt chẽ, thực chất, khắc phục nhiều bất cập trong quản lý dân cư ở nước ta hiện nay.

Khi công dân làm các thủ tục hành chính có liên quan sẽ không cần xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà sẽ được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua mã số định danh cá nhân.

Việc này góp phần từng bước hình thành hệ thống pháp luật theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; đồng thời, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật quy định về các vấn đề có liên quan đến thông tin, giấy tờ công dân khi giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành theo hướng thông tin của công dân sẽ được cập nhật, khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân…

H.D

Nguồn :