M
21/04/2021 17:25

Quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Long Biên phát động “Đợt thi đua cao điểm từ ngày 18/4/2021 đến 28/5/2021 trong các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Gắn kết tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong công nhân viên chức lao động quận Long Biên Quận Long Biên: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 92 công đoàn cơ sở tham dự Ngày hội “Văn hóa - Thể thao” quận Long Biên năm 2021

Phát động tới toàn thể công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn đợt thi đua cao điểm, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của các cấp.

Quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng phát động đợt thi đua cao điểm tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận

Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả công việc; tạo bước đột phá, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; thực hiện quy định về An toàn vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa công sở và nơi công cộng; thi đua góp phần ổn định quan hệ lao động.

Đợt thi đua cũng phát động công nhân, viên chức, lao động quận thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, phấn đấu 100% công nhân, viên chức, lao động đi bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử.

Với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận, Liên đoàn Lao động quận kêu gọi mỗi cá nhân phấn đấu thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do nhân dân và vì nhân dân; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

B.D

Nguồn :