M
28/04/2021 16:17

Quận Hoàn Kiếm tạm dừng tổ chức hoạt động các không gian đi bộ từ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ban hành văn bản số 63/TB – UBND, thông báo tạm dừng việc tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 30/4/2021.

Xây dựng đô thị văn minh nhìn từ quận trung tâm Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid -19 tại các không gian đi bộ
Quận Hoàn Kiếm tạm dừng tổ chức hoạt động các không gian đi bộ từ  30/4

Quận Hoàn Kiếm tạm dừng tổ chức hoạt động các không gian đi bộ từ 30/4/2021. Ảnh XS

Thông báo nêu rõ: Thực hiện công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid -19; Công điện số 112 –CV/TU ngày 27/4/2021 của Thành Uỷ Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn Thành phố và kết luận của đồng chí Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 26/4/2021.

Để hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố, Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm có ý kiến như sau:

Tạm dừng việc tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 30/4/2021.

Hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận chỉ tiếp tục được hoạt động trở lại sau khi được phép của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

T.Vũ

Nguồn :