Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua các phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, hiệu quả trên toàn quận.
Hoạt động công đoàn trong các nhà trường quận Đống Đa ngày càng sát thực, hiệu quả Khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thiết thực phong trào “Người tốt, việc tốt”

Theo Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ, trong những năm qua, kinh tế trên địa bàn quận Đống Đa tiếp tục tăng trưởng, sự nghiệp văn hoá - xã hội được tập trung chỉ đạo đạt được những kết quả thiết thực, công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính, hoạt động của các cơ quan tư pháp, hành pháp thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện tốt. Kết quả trên có sự đóng góp rất lớn từ các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Người tốt việc tốt”, được phát động rộng khắp trên địa bàn quận.

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân
Quận Đống Đa khen thưởng các tấm gương người tốt, việc tốt

“Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của quận đã ngày càng đi sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân dân, trở thành việc làm thường xuyên và hành động cụ thể, thiết thực trong mỗi địa phương, đơn vị, chất lượng phong trào được nâng cao. Các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ, lôi cuốn cán bộ, công chức và nhân dân phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần vào kết quả thi đua chung của quận”, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ chia sẻ.

Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, của quận Đống Đa là đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các tầng lớp nhân dân; triển khai và tổ chức có hiệu quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Thông qua cuộc thi đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và qua đó đã phát hiện, đề xuất khen thưởng, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Gắn thi đua với học tập, làm theo lời Bác

Đặc biệt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Quận ủy Đống Đa đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng viên. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, gắn việc học tập với tiêu chí đạo đức nghề nghiệp và nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sức lan toả rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Xác định vai trò quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn quận đã triển khai, phát động các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực với đặc thù của mình. Trong đó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong quận đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở, như phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân
Cán bộ, công chức, viên chức của quận đã thực sự tập trung nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động.

Liên đoàn lao động quận chỉ đạo các Công đoàn cơ sở liên tục tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hội Liên hiệp phụ nữ phát động các phong trào “Tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực thúc đẩy hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ…

Có vai trò quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả cụ thể hoá đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mỗi hộ gia đình, mỗi người dân, thời gian qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, gắn với phong trào thi đua cải cách hành chính, thực hiện văn hoá công sở, nơi công cộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được các cấp ủy, chính quyền quận Đống Đa chú trọng.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức đã được quận triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Thành phố. Qua đó cán bộ, công chức, viên chức của quận đã thực sự tập trung nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp và quan trọng của công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa đã ban hành và thực hiện hiệu quả nhiều kế hoạch nhằm cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính của quận năm 2023. Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại cả cấp quận và phường đã giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức và nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của tổ chức, nhân dân. Hiện nay 100% Bộ phận Một cửa của 21 phường triển khai thực hiện thủ tục hành chính “không chờ”...

Lan toả tấm gương người tốt, việc tốt

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được lan toả rộng khắp, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, khơi dậy tính tự chủ, tự giác sự nêu gương và làm theo của cán bộ, đảng viên, và nhân dân trong quận. Nhiều tấm gương sáng với nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, không quản ngại khó khăn, vượt lên chính mình, được mọi người dân học tập và noi theo.

Tiêu biểu như ông Nguyễn Đình Tính, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận số 10 phường Cát Linh. 33 năm kể từ khi rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường, gắn bó với công tác xã hội ở dân phố với nhiều chức vụ, ở cương vị nào ông cũng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt với công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình lớn của quận và Thành phố ở phường Cát Linh có vướng mắc, ông đã tích cực trực tiếp đến từng nhà đối thoại, giải thích rõ quy định pháp luật cho người dân, từ đó tạo sự đồng thuận để người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân
Bà Ngô Thanh Thủy (áo đen) giao lưu với đại biểu tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" do quận Đống Đa tổ chức

“Thời gian qua, phường Cát Linh thực hiện thu hồi đất phục vụ 7 công trình nhưng chưa có trường hợp nào phải cưỡng chế, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước. Phường giải phóng mặt bằng tốt, đó là vì người dân thấu hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Bản thân tôi rất phấn khởi khi đã đóng góp được một phần vào kết quả đó”, ông Nguyễn Đình Tính bộc bạch.

Hay bà Đoàn Thị Mai - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Khu dân cư số 12 phường Thịnh Quang. Mặc dù tuổi cao nhưng bà trực tiếp đến từng gia đình trong khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật. Đặc biệt, bà đứng ra tổ chức liên hoan toàn thể các gia đình trong ngày Gia đình Việt Nam (28/6) để gắn kết các thành viên khu dân cư.

Một tấm gương tiêu biểu nữa là bà Nguyễn Thu Hà - Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ 2, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Văn Chương đã cùng với Hội Chữ thập đỏ tham gia hiệu quả công tác thiện nguyện đối với các bệnh nhân nghèo chạy thận tại các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa trong đợt dịch Covid-19; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam.

Bản thân là một bệnh nhân ung thư, bà Ngô Thanh Thủy - Công dân phường Phương Mai thấu hiểu và thông cảm với những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Sáu năm nay, bà gắn bó với nhiều công tác thiện nguyện, từ hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo, bán nông sản giúp đỡ vùng dịch, và đặc biệt là bà đã biến ngôi nhà của mình thành “Ngôi nhà dã chiến” để đón những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về nuôi ăn, ở miễn phí trong những ngày nằm viện nhằm giúp đỡ phần nào những khó khăn của người bệnh và gia đình họ.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Giáo viên Trường Tiểu học Phương Liên. Cô luôn luôn được cha mẹ học sinh tin yêu. Bản thân cô tự làm bánh Trung thu cho các bé vùng cao Hà Giang; tổ chức Rằm Trung thu cho các bé mồ côi và tổ chức nấu ăn, làm đồ hỗ trợ các bác sĩ trong Bệnh viện Nhiệt đới, tỉnh Bắc Giang trong thời gian đang diễn ra dịch Covid-19. Cô còn rất quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc kèm cặp dạy thêm miễn phí cho các em ngoài giờ học trên lớp…

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

(LĐTĐ) Nhằm quảng bá hình ảnh cà phê của Việt Nam ra thế giới, Nestlé Việt Nam vừa tổ chức một chuyến đi dành cho báo chí quốc tế đến các vườn cà phê canh tác theo mô hình bền vững NESCAFÉ Plan, nhà máy chế biến cà phê, và tìm hiểu văn hóa thưởng thức cà phê tại một số địa phương như tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
Vinh danh 79 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Vinh danh 79 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có công trình, giải pháp sáng tạo đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học và công nghệ; hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Khi hương ước phát huy hiệu quả

Khi hương ước phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Cùng với hệ thống pháp luật, hương ước, quy ước đang trở thành công cụ hữu hiệu để quản lý, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư trên địa bàn Thủ đô.
Nâng cao chất lượng sức khỏe học đường

Nâng cao chất lượng sức khỏe học đường

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, việc phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học (YTTH) là giải pháp quan trọng tạo nền tảng sức khỏe thể chất, tinh thần, giúp học sinh học tập tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Đảm bảo nơi ở an toàn cho người lao động

Đảm bảo nơi ở an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Việc Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ giúp đoàn viên, người lao động có nơi ở an toàn, yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
Sắp xét xử vụ cựu Cảnh sát Giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi

Sắp xét xử vụ cựu Cảnh sát Giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi

(LĐTĐ) Toà án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ đưa vụ án cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên ra xét xử vào ngày 26/12.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về dạy thêm, học thêm và bạo lực học đường?

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về dạy thêm, học thêm và bạo lực học đường?

(LĐTĐ) Chiều 6/112, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ quan điểm liên quan đến vụ việc học sinh ném dép vào giáo viên tại tỉnh Tuyên Quang và vấn đề dạy thêm, học thêm.

Tin khác

Hà Nội sẽ báo với Thủ tướng việc đấu giá 3 điểm mỏ cát trước ngày 15/12

Hà Nội sẽ báo với Thủ tướng việc đấu giá 3 điểm mỏ cát trước ngày 15/12

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Văn phòng UBND Thành phố đang đôn đốc các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả toàn bộ quá trình giám sát, đánh giá trữ lượng mỏ, việc lập hồ sơ đấu giá 3 điểm mỏ cát Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu, Liên Mạc để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2023.
Quận Bắc Từ Liêm: Hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp

Quận Bắc Từ Liêm: Hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp

(LĐTĐ) Nhận thức việc cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, công tác này luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Bắc Từ Liêm quan tâm. Các nội dung CCHC được thực hiện đồng bộ, kỷ luật kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
Đối thoại để gỡ vướng thủ tục hành chính

Đối thoại để gỡ vướng thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước năm 2023, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tổ chức các buổi đối thoại, qua đó, kịp thời lắng nghe cũng như tháo gỡ các bất cập, vướng mắc trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.
Những “công trình” mang dấu ấn phụ nữ Thủ đô

Những “công trình” mang dấu ấn phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa của Hội Phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được triển khai thực hiện, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.
Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động để luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”, “tiêu biểu đi đầu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước.
Kỳ cuối: Khơi thông phát triển đảng viên nhằm củng cố khối đại đoàn kết trong tình hình mới

Kỳ cuối: Khơi thông phát triển đảng viên nhằm củng cố khối đại đoàn kết trong tình hình mới

(LĐTĐ) Là một quốc gia có lịch sử hào hùng; là “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố hòa bình”, xuyên suốt chiều dài của lịch sử Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mọi thành phần tôn giáo đều là bộ phận cấu thành của dân tộc Việt Nam, của Thành phố anh hùng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; bảo vệ và xây dựng Thủ đô để có cuộc sống bình yên cho học tập, lao động, sản xuất, thực hiện nghĩa vụ đức tin của mình (đồng bào theo các tôn giáo, trong đó có đồng bào công giáo). Vì vậy, vừa tăng cường sự đồng thuận, vừa “gỡ” cơ chế để kết nạp quần chúng ưu tú là đồng bào công giáo vào Đảng để tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô bình yên, văn hiến - văn minh - hiện đại là vấn đề cần quan tâm hơn nữa.
Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 liền 7 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên

(LĐTĐ) Khi nước nhà vừa Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (ngày 3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Người Việt Nam, dù theo tôn giáo, tín ngưỡng hay không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng có chung một dân tộc, đều là con cháu của dòng dõi Lạc Hồng. Do vậy, đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề tất yếu, là nhân tố quyết định thành công của cách mạng”. Đây cũng chính là quan điểm xuyên suốt của Đảng; của Đảng bộ Thành phố với đồng bào công giáo Thủ đô.
Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Thành phố duy trì và vận hành ổn định hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống hòm thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp; hệ thống thông tin báo cáo, triển khai cấp hơn 39 nghìn chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch điện tử.
Xem thêm
Phiên bản di động