M
16/03/2021 16:38

Quận Cầu Giấy đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử trong công nhân lao động

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức, chủ động nắm chắc tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng trong công nhân lao động về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

Lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công sở Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, động viên Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy Quận Cầu Giấy: Lan tỏa phong trào thi đua trong các cấp công đoàn

Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã ban hành Công văn số 23/LĐLĐ về việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong công nhân lao động; thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quận Cầu Giấy đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử trong công nhân lao động
Tranh cổ động tuyên truyền bầu cử

Công văn nêu: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật) là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng luật, an toàn, đạt hiệu quả cao, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy yêu cầu các Công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Chủ động nắm chắc tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng trong công nhân lao động tại các Công đoàn khối doanh nghiệp có đông công nhân lao động về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử để kịp thời phản ánh về Liên đoàn Lao động quận, đồng thời làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho đoàn viên và người lao động.

Riêng đối với Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động là người ngoại tỉnh có đăng ký tạm trú và sinh hoạt tập trung tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quận cần đặc biệt quan tâm rà soát, nắm chắc số lượng, danh sách cử tri đăng ký tham gia bầu cử tại địa phương, đơn vị để phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, đôn đốc người lao động (nhất là công nhân lao động nhập cư) đăng ký danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của công dân.

Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân bằng việc tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, đảm bảo đúng luật vào ngày 23/5/2021, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Theo Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và quận Cầu GIấy, Liên đoàn Lao đông quận đã ban hàng 03 văn bản tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các cấp Công đoàn quận đã triển khai công tác tuyên truyền, trong đó đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, mạn đàm tuyên truyền với gần 1.000 người tham gia; Tích cực tuyên truyền cổ động trực quan, triển khai lắp đặt, treo băng rôn khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, đến nay đã đăng tải 45 tin bài trên kênh thông tin nội bộ, 11 tin bài trên mạng xã hội và có 8.700 lượt người tiếp cận thông tin và tương tác.

Theo thống kê, trên địa bàn quận Cầu Giấy có 20.032 cử tri là công nhân viên chức lao động. Qua nắm bắt tình hình, đến nay không có phát sinh tư tưởng từ đoàn viên công đoàn và người lao động.

Hà Thu

Nguồn :