M
13/02/2021 11:10

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa phong trào thi đua trong các cấp công đoàn

(LĐTĐ) Các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy phát động và triển khai chỉ đạo thực hiện đã khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, tài năng sáng tạo, ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Không để người lao động không có Tết “Hiệu quả kép” từ chương trình phối hợp công tác

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết, thông qua các phong trào thi đua và các cuộc vận động, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động quận đã ngày càng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng động viên đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, hiện đại và góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Trong đó, phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; hoàn thành các công trình, sản phẩm, các đề tài nghiên cứu khoa học, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước đã mạng lại nhiều kết quả quan trọng.

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa phong trào thi đua trong các cấp công đoàn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận Cầu Giấy tặng Cờ đơn vị xuất sắc năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy (ngày 14/1/2020).

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” nhiều tập thể và cá nhân đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công nghệ hữu ích, sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị hiện có, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và làm việc; các sáng kiến cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất, hoàn thành các công trình sản phẩm đã nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác đem lại giá trị kinh tế - xã hội cao.

Cùng với sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, phong trào thi đua cũng đã phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia. Giai đoạn 2015 – 2020, qua phong trào thi đua đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, hơn 3.500 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, trong giảng dạy và học tập.

Trong 5 năm qua, đã có 191 sáng kiến sáng tạo được Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy ghi nhận, biểu dương khen thưởng, 15 sáng kiến tiêu biểu được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng thưởng Bằng Sáng kiến sáng tạo Thủ đô.

Phát huy những thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn thường xuyên phát động phong trào thi đua, các đợt thi đua cao điểm, đăng ký hoàn thành những công trình, sản phẩm có giá trị về kinh tế, có ý nghĩa về chính trị, xã hội chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước. Tiêu biểu như: Công trình “Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Tiệc cưới CTM Palace” của Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy, với giá trị 150 tỷ đồng được Liên đoàn Lao động Thành phố gắn biển nhân dịp kỷ niệm 62 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016) và 20 năm thành lập quận Cầu Giấy, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Giai đoạn tới, tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua, tranh thủ những thời cơ, thuận lợi, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân viên chức lao động.

Trong năm 2021, các cấp Công đoàn tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Quận chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tập trung vào các phong trào như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, động viên công nhân viên chức lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành và gắn biển công trình sản phẩm có giá trị kinh tế cao thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Công đoàn cơ sở lựa chọn các phong trào thi đua có tính đặc thù trong các ngành nghề, lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh như: cải cách hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực; văn hóa công sở; tác phong công nghiệp; công nhân giỏi,... qua đó khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa phong trào thi đua trong các cấp công đoàn
Đại diện các khối công đoàn cơ sở hưởng ứng thi đua năm 2021 (ngày 14/1/2020)

Phối hợp tổ chức sơ, tổng kết với nhiều hình thức phong phú, kịp thời biểu dương nhân điển hình và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Người tốt - việc tốt”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Gia đình công nhân viên chức lao động tiểu biểu”,...

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, để phong trào thực sự có bề rộng, chiều sâu, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, Công đoàn từ cơ sở đến Quận cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền, của Công đoàn cấp trên; có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn với chính quyền, đoàn thể, chuyên môn đồng cấp nhằm tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Nội dung thi đua cần cụ thể, thiết thực; hình thức khen thưởng phải thích hợp, kịp thời động viên phong trào; việc xét khen thưởng phải công tâm, khách quan, chính xác.

Đặc biệt, quan tâm tới công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên có nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, đổi mới sáng tạo trong hoạt động thì mới thu hút, tập hợp và động viên được đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia, từ đó phong trào mới có hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Vũ Quế

Nguồn :