M
23/02/2021 18:33

Phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội

(LĐTĐ) Năm học 2021 - 2022, Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào nhà trẻ khoảng 145.000 trẻ, tuyển vào mẫu giáo khoảng 483.664 trẻ, tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh, tuyển vào lớp 6 khoảng 130.633 học sinh.

Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh Phụ huynh băn khoăn trước thay đổi về đăng ký nguyện vọng lớp 10 Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022.

Theo đó, năm học 2021 - 2022, Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào nhà trẻ khoảng 145.000 trẻ, tuyển vào mẫu giáo khoảng 483.664 trẻ (trong đó mẫu giáo 5 tuổi khoảng 157.528 trẻ), tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh (giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2020 - 2021), tuyển vào lớp 6 khoảng 130.633 học sinh (giảm khoảng 1.300 học sinh so với năm học 2020 - 2021) và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tiếp nhận trẻ khuyết tật đủ sức khỏe đến trường.

Tuyển sinh lớp 1
Năm học 2021 - 2022, Hà Nội sẽ tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh

Về phương thức tuyển sinh: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

Các trường Trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường được Uỷ ban nhân dân Thành phố công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường Trung học cơ sở báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo phương án tuyển sinh trình Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có).

Các trường Trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng Trung học cơ sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường Trung học cơ sở tại Hà Nội” thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Về thời gian tuyển sinh, đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tuyển sinh theo tuyến, thành phố Hà Nội vẫn thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp. Theo đó, thời gian tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ ngày 1 đến hết ngày 3/7 (đối với lớp 1), từ ngày 4 đến hết ngày 6/7 (đối với trẻ 5 tuổi), từ ngày 7 đến hết ngày 9/7 (đối với lớp 6); thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 đến hết ngày 18/7.

Các trường Trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng Trung học cơ sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường Trung học cơ sở tại Hà Nội” tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực vào ngày 20/6. Thời gian tuyển sinh từ ngày 28 đến hết ngày 30/6. Sau ngày 30/6, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 2 đến hết ngày 4/7.

Các trường Trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường được Uỷ ban nhân dân Thành phố công nhận trường chất lượng cao) có thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt. Thời gian hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 12/7.

Riêng đối với các trường ngoài công lập, tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học. Cụ thể là bắt đầu từ ngày 26/5 đến hết ngày 12/7; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện từ chậm nhất ngày 23/7.

Được biết, năm học 2021 - 2022, thành phố Hà Nội phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào lớp 6.

T.P

Nguồn :