Phúc Thọ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Công đoàn xã Trạch Mỹ Lộc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ chọn làm điểm Đại hội Công đoàn khối hành chính sự nghiệp.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ biểu dương 30 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực đại diện cho đoàn viên, người lao động

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Lan Anh - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ; lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Huyện ủy Phúc Thọ; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc.

Phúc Thọ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ.

Đại hội lần thứ V Công đoàn xã Trạch Mỹ Lộc có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn xã trong nhiệm kỳ 2023-2028…

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã Trạch Mỹ Lộc, nhiệm kỳ 2017-2022 được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn xã đã thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm đều tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức xã, tổ chức đối thoại, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đảm bảo các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động như: Thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên và gia đình khi có việc hiếu, việc hỉ, đoàn viên và người thân ốm đau, tai nạn…; tổ chức tặng quà, biểu dương khen thưởng cho con đoàn viên trong cơ quan nhân dịp tết thiếu nhi, trung thu hàng năm; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động giao lưu học tập kinh nghiệm và thăm quan nghỉ mát…

Phúc Thọ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn xã cũng đã chú trọng tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” … qua các phong trào thi đua đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến có thành tích xuất sắc, được các ngành, các cấp khen thưởng.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn xã đã thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn xã Trạch Mỹ Lộc luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp ghi nhận, biểu dương. Nổi bật là, Công đoàn xã đã vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong các năm 2017, 2018, 2020, 2021; nhiều năm liền được LĐLĐ huyện và Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ tặng Giấy khen.

Phúc Thọ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nội dung và phương thức hoạt động, Công đoàn xã Trạch Mỹ Lộc quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Tại Đại hội, đồng chí Hà Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc đánh giá hoạt động Công đoàn xã nhiệm kỳ qua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng ủy xã; hoạt động Công đoàn đi vào nề nếp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Hà Xuân Hùng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành cũng như đoàn viên Công đoàn xã bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra theo báo cáo cần gương mẫu đi đầu trong các hoạt động chung tại cơ quan và tại nơi cư trú, chung tay thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương vào năm 2025.

Phúc Thọ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn xã Trạch Mỹ Lộc trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn xã khoá V cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tập trung quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Đặc biệt quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, nhất là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức cơ quan phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Phúc Thọ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ, các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội, các Ban Đảng thuộc Huyện ủy Phúc Thọ và lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn xã khóa V.

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thể hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức giữ các vị trí quan trọng của cơ quan, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp…

“Với những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng và hy vọng tập thể cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động của cơ quan xã Trạch Mỹ Lộc sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra”, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh nhấn mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn xã Trạch Mỹ Lộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn xã. Đồng chí Cao Ngọc Hảo - Chủ tịch Công đoàn xã khóa IV được Đại hội tín nhiệm, tiếp tục bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn xã khóa V. Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Phúc Thọ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Công đoàn xã và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc tặng Giấy khen.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng

(LĐTĐ) Số liệu tổng hợp từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy, sau Tết, một số nhóm ngành mà các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ...
Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Hà Đông, ghi nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định

Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Hà Đông, ghi nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định

(LĐTĐ) Ngày 7/2, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phú Lãm và UBND quận Hà Đông.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai công tác tổ chức, cán bộ năm 2023

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai công tác tổ chức, cán bộ năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 7/2, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức, cán bộ năm 2023 dành cho cán bộ Công đoàn ...
Ghi đậm dấu ấn Công đoàn Thủ đô

Ghi đậm dấu ấn Công đoàn Thủ đô

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động (NLĐ) đều có Tết”, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập ...
Từ ngày 10/2, Hà Nội tiếp nhận kiến nghị phản ánh của người dân qua Zalo

Từ ngày 10/2, Hà Nội tiếp nhận kiến nghị phản ánh của người dân qua Zalo

(LĐTĐ) Từ ngày 10/2/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính tại địa ...
Ngẩn ngơ trước mùa phượng tím ở Đà Lạt

Ngẩn ngơ trước mùa phượng tím ở Đà Lạt

(LĐTĐ) Khoảng thời gian này, khắp phố phường Đà Lạt được nhuộm tím bởi những cây phượng. "Thành phố ngàn hoa" bỗng trở nên lãng mạn hơn vào những ngày cuối ...
Chùa Châu Thới, tấp nập tháng Giêng

Chùa Châu Thới, tấp nập tháng Giêng

(LĐTĐ) Những ngày đầu xuân, đặc biệt vào ngày rằm tháng Giêng, tại ngôi chùa đẹp và cổ xưa nhất Đông Nam Bộ nằm ngay điểm giáp hai tỉnh Đồng Nai ...

Tin khác

Dự kiến tháng 10 diễn ra Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

Dự kiến tháng 10 diễn ra Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến tiến hành trong nửa đầu tháng 10 năm 2023. Địa điểm tổ chức tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng ở đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà.
Bảo đảm điều kiện làm việc cho đoàn viên Công đoàn phường Tân Mai

Bảo đảm điều kiện làm việc cho đoàn viên Công đoàn phường Tân Mai

(LĐTĐ) Vượt qua rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Tân Mai đã tích cực lao động sản xuất, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đại hội Công đoàn Trường THCS Quang Trung thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Trường THCS Quang Trung thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Công đoàn trường Trung học cơ sở (THCS) Quang Trung vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn nhà trường khoá 16, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 5 đồng chí.
Quận Long Biên: 93 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội Công đoàn

Quận Long Biên: 93 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên cho biết, đến ngày 19/1/2023, trên địa bàn quận đã có 93 Công đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội Công đoàn.
Khẳng định vai trò của Công đoàn trong nhà trường

Khẳng định vai trò của Công đoàn trong nhà trường

(LĐTĐ) Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đổi mới, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Đổi mới, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Cơ quan UBND quận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Liên đoàn Lao động quận, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa VI đề ra với nhiều kết quả nổi bật.
Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Công đoàn Báo Lao động Thủ đô đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Ngày 9/1, Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối đơn vị sự nghiệp công lập do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chỉ đạo.
Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần phát triển doanh nghiệp

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần phát triển doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hitachi Enegry đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.
Công đoàn xã Phú Kim: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Công đoàn xã Phú Kim: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Chiều nay (6/1), Công đoàn xã Phú Kim (huyện Thạch Thất, Hà Nội) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và 35 đoàn viên Công đoàn xã Phú Kim.
Xem thêm
Phiên bản di động