Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở (gọi tắt là Bản tin) đã và đang phát huy vai trò là cuốn cẩm nang Công đoàn, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hơn nữa, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng nội dung lẫn hình thức nhằm xứng đáng là “cẩm nang” của cán bộ Công đoàn, đoàn viên trong tình hình mới.
Xây dựng, phát hành hiệu quả Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở Bàn giải pháp nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở

Chủ trương đúng đắn

Trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới (Nghị quyết số 02). Ngày 20/7/2021, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”. Ảnh: Mai Quý.

Bám sát tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và chủ đề hoạt động năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”, ngày 15/3/2021, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-LĐLĐ về việc phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”, thực hiện trong 2 năm 2021-2022; đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo Bản tin.

Kết cấu của Bản tin gồm 44 trang, trong đó có 40 trang nội dung và 4 trang bìa. Nội dung Bản tin là những tin, bài, ảnh, thông tin mang tính thời sự phản ánh những hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, của các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động; thông tin về các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến hoạt động Công đoàn và đoàn viên, người lao động; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội; những kết quả hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các Công đoàn cơ sở; định hướng nội dung hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố, nhất là Công đoàn cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các sáng kiến, sáng tạo hiệu quả… thông qua việc giới thiệu các gương Chủ tịch Công đoàn cơ sở và gương công nhân, viên chức, lao động lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo Thủ đô.

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, từ khi triển khai Đề án thí điểm “Xây dựng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở” đến nay đã xuất bản 14 số Bản tin, mỗi số 10.800 cuốn (1 số/quý năm 2021, 1 số/tháng năm 2022). Bản tin được phát hành thông qua đầu mối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thông qua Bưu điện tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô.

Có thể khẳng định, việc ra đời Bản tin với nội dung được kiểm chứng, đúng sự thật, sát với hoạt động Công đoàn cơ sở, ngoài giá trị về chỉ đạo, định hướng thông tin, còn ý nghĩa tư liệu, có thể tra cứu khi cần về chế độ, chính sách, nhiều kinh nghiệm hoạt động của Công đoàn cơ sở có thể áp dụng, triển khai đồng loạt.

Phát biểu đánh giá về hiệu quả của Bản tin tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở” do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức ngày 23/11, ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, việc triển khai Bản tin của LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thực hiện đúng chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đổi mới truyền thông hoạt động Công đoàn. Đối tượng Bản tin hướng đến là cán bộ Công đoàn cơ sở rất đúng và trúng vì vai trò của Công đoàn cơ sở cũng như cán bộ Công đoàn cơ sở rất quan trọng, cơ sở mạnh thì tổ chức Công đoàn sẽ mạnh, sẽ có uy tín và có được niềm tin của đoàn viên, người lao động.

“Nội dung Bản tin rất đa dạng, phong phú, đáp ứng được yêu cầu của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, phản ánh sinh động các hoạt động của Công đoàn cơ sở. Phải khẳng định rằng, Bản tin đã và đang phát huy được hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn. Đặc biệt, Bản tin chính là cuốn cẩm nang Công đoàn, góp phần nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động Công đoàn; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ Công đoàn cơ sở”, ông Vũ Mạnh Tiêm nhấn mạnh.

Cuốn cẩm nang dành cho cán bộ Công đoàn

Chia sẻ tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”, nhiều cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn cơ sở đánh giá cao vai trò và ý nghĩa thiết thực của Bản tin, đồng thời coi đây là cuốn cẩm nang bổ ích góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Công đoàn của bản thân.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Đoàn viên, người lao động đón đọc Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở. Ảnh: Mai Quý

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê (thuộc LĐLĐ quận Long Biên) cho biết, khi Bản tin phát hành đến cơ sở, Công đoàn đã chủ động Scan ra bản mềm và chuyển thành sách nói qua phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt trực tuyến Voice Aloud Reader. Sau đó chuyển vào E-mail công vụ của 100% công đoàn viên. Tranh thủ các giờ ra chơi, giờ nghỉ giải lao các đoàn viên tập trung ở phòng Công đoàn ngồi uống trà, thư giãn và nghe sách nói.

“Nhờ đọc, nghe Bản tin, mỗi công đoàn viên đều hiểu được các quy định của pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Bản thân tôi là Chủ tịch Công đoàn trường nhận thấy Bản tin như một cuốn cẩm nang giúp tôi nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kĩ năng trong hoạt động công đoàn. Học hỏi nhiều kinh nghiệm, các phong trào thi đua của Công đoàn cơ sở khác để áp dụng, triển khai một số mô hình sáng tạo phù hợp với đơn vị”, bà Phan Thị Mỹ Hạnh cho biết.

Đề án thí điểm “Xây dựng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở” thực hiện trong 2 năm 2021-2022. Đến nay đã xuất bản 14 số Bản tin, mỗi số 10.800 cuốn (1 số/quý năm 2021, 1 số/tháng năm 2022). Nội dung Bản tin đều là những tin, bài, ảnh, thông tin mang tính thời sự phản ánh những hoạt động của các cấp Công đoàn; thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn có liên quan đến đoàn viên, người lao động; định hướng nội dung trọng tâm hoạt động của các cấp Công đoàn Thành phố nhất là Công đoàn cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cách làm hay của Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở; giải đáp pháp luật…

Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam (thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội) cho biết, là một công ty sản xuất, phần lớn công nhân đều làm 3 ca nên điều kiện tiếp xúc với các thông tin xã hội, các văn bản pháp luật có phần hạn chế. Vì vậy, vai trò của Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên là rất quan trọng.

“Để có các thông tin, kiến thức để tuyên truyền, vận động đoàn viên thì trước đây cán bộ Công đoàn học hỏi qua các buổi tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức; phải tìm kiếm thông tin trên mạng. Tuy nhiên, khi sử dụng các thông tin trên mạng chúng tôi phải mất nhiều thời gian để sàng lọc, kiểm tra để có được những nguồn thông tin chính thống. Từ khi được phát cuốn Bản tin, chúng tôi đã có thêm một kênh thông tin rất hữu ích với nhiều thông tin quan trọng giúp cho việc tuyên truyền, vận động đoàn viên tốt hơn, cũng như nâng cao được kiến thức cho cán bộ Công đoàn”, ông Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Chia sẻ về những thuận lợi khi sử dụng Bản tin, ông Nguyễn Hoàng Long cho biết, nhờ Bản tin, Công đoàn cơ sở nắm rõ các định hướng của Công đoàn cấp trên để triển khai các hoạt động thực tiễn, phù hợp tại công ty; cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động được tiếp cận với nguồn thông tin chính thống, chính xác, được tham khảo, học hỏi nhiều hoạt động ý nghĩa từ các Công đoàn cơ sở khác; được phổ biến, giải đáp pháp luật…

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam (thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội) phát biểu tại Hội thảo

Ở Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã triển khai tới đến 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc và đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện để quán triệt về mục đích, ý nghĩa của Bản tin; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tham gia cung cấp nội dung, tài liệu các hoạt động để đưa tin trong Bản tin.

“Ghi nhận thực tế từ các Công đoàn cơ sở cho thấy, Bản tin đã phát huy được hiệu quả. Cụ thể, thông qua Bản tin, các Công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động kịp thời nắm bắt được những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người lao động; chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cũng như những hoạt động nổi bật của các cấp Công đoàn. Công đoàn cơ sở được định hướng nội dung theo quý, tháng để tập trung triển khai tránh dàn trải, không hiệu quả; được học tập những kinh nghiệm hoạt động hay của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; được nắm bắt những kiến thức pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động thông qua các tin bài hỏi đáp kiến thức pháp luật”, bà Nguyễn Thị Lan Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể cũng cho biết, ở một số Công đoàn cơ sở, Bản tin được cán bộ Công đoàn, đoàn viên truyền tay nhau đọc để tìm hiểu rõ hơn nội dung thông tin. Ngoài sử dụng làm tài liệu trong sinh hoạt Công đoàn, nhiều cán bộ, báo cáo viên của tổ chức Công đoàn đã sử dụng Bản tin làm tài liệu nghiên cứu để khai thác thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng… Nhìn chung Bản tin đã phát huy hiệu quả trong cung cấp thông tin hữu ích cho các cán bộ, đoàn viên; góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về hoạt động công đoàn cũng như những kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Không ngừng đổi mới, hướng về Công đoàn cơ sở

Từ thực tiễn triển khai, đại diện các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả của Bản tin. Bà Cao Thanh Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên chia sẻ, LĐLĐ quận đang là đầu mối tiếp nhận và phát Bản tin đến Công đoàn cơ sở. Do số lượng Công đoàn cơ sở đông, lại thêm khâu trung gian để đến được Công đoàn cơ sở, nên đôi khi dẫn đến tình trạng chậm trễ trong công tác phát hành Bản tin. Từ thực tế đó, bà Cao Thanh Huyền đề xuất LĐLĐ Thành phố tiếp tục duy trì Bản tin 1 số/tháng; cần phát hành Bản tin đến trực tiếp Công đoàn cơ sở; bổ sung số lượng Bản tin đến các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Bà Cao Thanh Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên phát biểu tại Hội thảo.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Công Kỷ - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề xuất thêm: Nội dung Bản tin cần phong phú hơn, cập nhật thông tin mang tính thời sự phản ánh những hoạt động của Công đoàn các cấp; tăng cường bài viết phổ biến những chế độ, chính sách mới được ban hành và giới thiệu sâu những quy định của pháp luật có liên quan đến người lao động; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả, các giải pháp của các Công đoàn cơ sở…

Bà Nguyễn Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái (thuộc LĐLĐ quận Đống Đa) đề xuất, cần tập trung việc tuyền truyền về mặt ý nghĩa và hiệu quả của Bản tin đến các cán bộ Công đoàn chủ chốt. Bởi, hơn ai hết cán bộ Công đoàn phải là những người thấm nhuần nội dung, cách nắm bắt thông tin, sàng lọc thông tin, hiểu được các bài học kinh nghiệm, hiểu được cách vận dụng thì mới có thể tuyên truyền vận động đến đông đảo người lao động. Khi các cán bộ Công đoàn chủ chốt hiểu được ý nghĩa của Bản tin thì chính họ cũng sẽ là cộng tác viên để cung cấp nguồn tin về các hoạt động tại cơ sở giúp cho Bản tin luôn có được nội dung mang tính thời sự và phong phú, đa dạng.

Về phần nội dung và các chuyên mục của Bản tin, bà Nguyễn Bích Ngọc mong muốn Ban Chỉ đạo Bản tin cần cải tiến, đổi mới để phần trình bày được sinh động, dễ nắm bắt, dễ sàng lọc thông tin. “Qua nội dung các Bản tin đã phát hành, tôi mong muốn chúng ta nêu bật được các hoạt động phân theo mô hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, Công đoàn ngành: Giáo dục, y tế, khu chế xuất ... Qua đó giúp cho các cán bộ Công đoàn sàng lọc nội dung để tìm hiểu sâu các bài học phù hợp với mô hình của đơn vị mình. Cần phân bổ các bài viết trong mỗi kỳ phát hành cho đa dạng phong phú tạo được sức hút để các cán bộ Công đoàn mong chờ đón nhận Bản tin hàng tháng”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Bà Nguyễn Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái (thuộc LĐLĐ quận Đống Đa) phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh, Bản tin là tài liệu chính thống, được cơ sở đánh giá cao, phản ánh được hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô; các ý kiến tham luận đều khẳng định sự cần thiết của Bản tin và mong muốn tiếp tục duy trì Bản tin và phát hành trực tiếp đến cơ sở. Ghi nhận ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả của Bản tin trong thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh khẳng định Ban chỉ đạo sản xuất Bản tin sẽ tiếp thu và có các giải pháp để điều chỉnh, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, phát hành để nâng cao hiệu quả của Bản tin./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tìm cơ chế nguồn vốn và giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 TP.HCM

Tìm cơ chế nguồn vốn và giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 TP.HCM

(LĐTĐ) Ngày 2/12 tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Báo Tuổi Trẻ TP.HCM và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dự án Vành ...
Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ...
Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Liên đoàn Lao động và Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ ...
TP.HCM: Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần I - năm 2022

TP.HCM: Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần I - năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 2/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ I - năm 2022.
Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm

Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm

(LĐTĐ) Sáng 2/12, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội (KHCN và KTXD), nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tiến ...
Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động ...
Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khoá XVI sẽ xem xét, thông qua 44 nội dung

Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khoá XVI sẽ xem xét, thông qua 44 nội dung

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khoá XVI. Phó Chủ tịch ...

Tin khác

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc.
Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Liên đoàn Lao động và Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Hội trường nhỏ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương.
Đồng chí Đỗ Hồng Vân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Đỗ Hồng Vân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 2/12, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý Ban Nữ công.
Thêm nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thêm nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng và LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đề xuất để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”

Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”

(LĐTĐ) Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.
Khẳng định vai trò Công đoàn trong doanh nghiệp

Khẳng định vai trò Công đoàn trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng Năm Thức (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã và đang tích cực, chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Giám đốc Công ty để chăm lo đời sống, việc làm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức

(LĐTĐ) Chiều nay (30/11), thay mặt Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã trao Quyết định nghỉ chế độ đối với các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan trực thuộc Tổng Liên đoàn.
Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-CĐN về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động