M
25/06/2020 22:14

Phát triển Hanoitourist toàn diện, vững mạnh

(LĐTĐ) Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu. Qua đó, phát triển Hanoitourist toàn diện, vững mạnh, đa sở hữu, trở thành một trong những tổng công ty hàng đầu của Thủ đô, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch...

Ngành Công Thương Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp
Góp phần xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh
Phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên

Sáng 25/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập. Xây dựng thương hiệu Hanoitourist phát triển mạnh mẽ, bền vững, xứng đáng là doanh nghiệp uy tín, dẫn đầu ngành Du lịch Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh”.

Dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; cùng 114 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội cho thấy, nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, sự lãnh đạo thống nhất và toàn diện của Đảng bộ, Tổng công ty đã tận dụng thời cơ, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức đạt nhiều thành tựu quan trọng.

5111 chy hyng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chúc mừng đại hội

Tổng công ty đã nâng cao được sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ III đề ra: Vốn Nhà nước giao được bảo toàn và phát triển từ số vốn khi thành lập là 598 tỷ đồng đến nay tăng lên hơn 2.850 tỷ đồng; bảo đảm đời sống, việc làm, thu nhập của hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên trong tổng công ty.

Kết quả kinh doanh (chưa bao gồm liên doanh với nước ngoài có vốn góp của tổng công ty) bình quân mỗi năm tăng 10-15%. Nếu như tổng doanh thu năm 2016 đạt 714 tỷ đồng thì đến năm 2019 đạt 1.021 tỷ đồng, tăng 43%. Nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 là 151 tỷ đồng, đến năm 2019 là 256 tỷ đồng, tăng 70%. Lợi nhuận năm 2016 là 195 tỷ đồng, đến năm 2019 là 261 tỷ đồng, tăng 34%. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 là 5,9 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2019 là 10 triệu đồng/người/tháng, tăng 69%.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng từ Tổng công ty đến cơ sở được nâng lên, góp phần giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, giúp Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng công ty quyết tâm thực hiện mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, củng cố xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu. Qua đó, phát triển Hanoitourist toàn diện, vững mạnh, đa sở hữu, trở thành một trong những tổng công ty hàng đầu của Thủ đô, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp của Tổng công ty thực sự trong sạch, vững mạnh.

5107 by phiyu
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Tổng công ty xây dựng, cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy bằng chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm, từng lĩnh vực, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển Tổng công ty vững mạnh, xứng đáng là doanh nghiệp du lịch hàng đầu của Thủ đô và cả nước.

Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, với tinh thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội sẽ hoàn thành chương trình đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo khí thế mới, sức bật mới để Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Tổng công ty tiếp tục vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội (khóa III) Nguyễn Minh Chung khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Cùng ngày, Đại hội đã hoàn thành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Tổng công ty tại đại hội. Kết quả, 21 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Bảo Thoa

Nguồn :