M
13/06/2020 17:15

Phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên

(LĐTĐ) Đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên sẽ diễn ra từ nay đến 10/10/2020, nhằm góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp năm 2020.

Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Long Biên: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 97 công đoàn cơ sở
Chú trọng khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp

Ngày 13/6, Liên đoàn Lao động quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận.

Phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên
Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên phát động thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm tiếp tục thực hiện “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và Thành phố thực hiện chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp” và quận Long Biên tiếp tục lấy chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận Long Biên và hưởng ứng nội dung thi đua do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận.

Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm quy định về an toàn vệ sinh lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật trong công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2020.

Đặc biệt, Công đoàn cơ sở cần vận động đoàn viên, công nhân lao động đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; động viên cán bộ, công nhân lao động tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh, duy trì việc làm, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát động phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động tham gia nhiệm vụ kép, vừa phòng chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, vừa sản xuất kinh doanh. Phối hợpvới chủ doanh nghiệp duy trì chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần cho người lao động.

Đối với cơ quan hành chính, Liên đoàn Lao động quận đề nghị các công đoàn cơ sở thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường làm việc; đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong điều hành giải quyết công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, về đích sớm các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020.

Đồng thời làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng trục lợi chính sách hoặc bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, phong trào thi đua hướng tới phát động trong đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động trong các đơn vị, trường học thi đua khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến trong công tác; đổi mới, sáng tạo dạy và học trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu kép trong ngành giáo dục vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo chương trình học tập của học sinh...

Phát động thi đua tới các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng tham gia vào các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp năm 2020.

B.D

Nguồn :