Phát triển giai cấp công nhân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền cần xác định việc chăm lo, phát triển giai cấp công nhân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chứ không phải phó mặc cho Công đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu tiếp tục quan tâm chăm lo cho tổ chức Công đoàn với đủ nguồn lực, cơ chế, điều kiện.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng Hà Nội: Thu nhập của công nhân lao động tăng hơn 3 lần sau 15 năm

Ngày 11/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà đã báo cáo khái quát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sáng tạo, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, trong công tác triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-CTr/TU, với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm, tập trung tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động... góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Những kết quả đạt được đã từng bước khẳng định vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn, tác phong công nghiệp và bản lĩnh chính trị của công nhân lao động đã được nâng lên.

Phát triển giai cấp công nhân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội nghị.

Từ thực tiễn ở cơ sở, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã có những ý kiến tham luận tâm huyết, chất lượng, góp phần làm rõ kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng bày tỏ, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao việc Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sáng tạo.

Trong đó, Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của Thủ đô. Những kết quả đạt được của Hà Nội góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bày tỏ mong muốn Hà Nội sẽ là địa phương đi đầu trong xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị thời gian tới Thành phố tiếp tục chia sẻ, ủng hộ để tổ chức Công đoàn tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, quan tâm đào tạo cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn; quan tâm vấn đề “trí thức hóa” công nhân, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, trình độ để có việc làm bền vững.

Phát triển giai cấp công nhân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ những kết quả mà Thành phố đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, đặc biệt trong thời kỳ đất nước cũng như Thủ đô đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong khi đó, hệ thống pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân lao động không ngừng được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Thành phố luôn quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nổi bật là Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” và Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020-2025.

Cùng với đó, Thành phố đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân, nhất là tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp; tập hợp, thu hút kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên là công nhân lao động trong doanh nghiệp.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau 15 năm Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, Ban Dân vận Thành ủy, LĐLĐ Thành phố cần tập trung đánh giá kỹ những khó khăn, thách thức trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công nhân lao động trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trong đó, khẳng định rõ về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước, đặc biệt trong giai đoạn toàn Đảng bộ Thành phố đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. “Các cấp ủy, chính quyền cần xác định việc chăm lo, phát triển giai cấp công nhân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chứ không phải phó mặc cho Công đoàn hay LĐLĐ”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục quan tâm chăm lo cho tổ chức Công đoàn với đủ nguồn lực, cơ chế, điều kiện. Cùng với đó, LĐLĐ Thành phố chủ động, mạnh dạn hơn trong tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về quy hoạch, đầu tư các thiết chế cho người lao động, công nhân. Cụ thể, trước khi xây dựng các khu công nghiệp phải hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, hạ tầng... để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm, điều kiện làm việc của công nhân lao động, qua đó góp phần nâng cao đời sống của người lao động. Chủ động xây dựng các báo cáo đánh giá, nghiên cứu nhằm dự báo được những vấn đề mới phát sinh liên quan đến Công đoàn, công nhân lao động trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp, theo hướng sát hơn với thực tiễn, gắn bó hơn với người lao động, tạo được mối quan hệ gắn bó giữa giới chủ và người lao động nhằm bảo vệ quyền của người lao động tốt hơn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

(LĐTĐ) Hôm nay (19/5), Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024) - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, mỗi chúng ta càng thấm thía những lời dạy của Người về đạo đức cách mạng, về "cần, kiệm, liêm, chính", về đại đoàn kết để xây dựng đất nước phồn vinh; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Lối sống giản dị, thanh cao của Bác là một nét đẹp văn hóa cũng đồng thời là bản lĩnh văn hóa của Người, là tấm gương sáng cho mọi tầng lớp nhân dân noi theo.
Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

(LĐTĐ) Thời gian cần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Thời tiết ngày 19/5: Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông

Thời tiết ngày 19/5: Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 19/5, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.
Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

(LĐTĐ) Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, ứng dụng số hoá và bố trí thêm nhiều không gian trải nghiệm cho du khách.
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Hệ thống 64 camera an ninh của phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ nhận diện biển số xe đối tượng phạm tội lưu thông trên đường và báo động về hệ thống chuông tại trụ sở công an phường.
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân vừa tổ chức Chung khảo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Tin khác

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

(LĐTĐ) Hôm nay (19/5), Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024) - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, mỗi chúng ta càng thấm thía những lời dạy của Người về đạo đức cách mạng, về "cần, kiệm, liêm, chính", về đại đoàn kết để xây dựng đất nước phồn vinh; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Lối sống giản dị, thanh cao của Bác là một nét đẹp văn hóa cũng đồng thời là bản lĩnh văn hóa của Người, là tấm gương sáng cho mọi tầng lớp nhân dân noi theo.
Hà Nội: Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Ngày 16/5, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Liên kết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong môi trường giáo dục đại học”.
Tầm nhìn và giải pháp củng cố niềm tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ an toàn, minh bạch

Tầm nhìn và giải pháp củng cố niềm tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ an toàn, minh bạch

(LĐTĐ) Tại Hội thảo “Khôi phục niềm tin ngành bảo hiểm nhân thọ: Tầm nhìn và Giải pháp” diễn ra ngày 16/5 do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức, các chuyên gia đã thảo luận về cải tiến sản phẩm, quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng tư vấn, nhằm củng cố niềm tin của công chúng, thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội.
TP.HCM: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

TP.HCM: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang hoàn thiện đề án "Thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" thực hiện theo Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Hoàn Kiếm

Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Ngày 14/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2024 cho đảng viên lão thành quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội triển khai các giải pháp ứng phó với sự cố thiên tai

Hà Nội triển khai các giải pháp ứng phó với sự cố thiên tai

(LĐTĐ) Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các xã, phường, thị trấn năm 2024.
Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Sáng 13/5, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

(LĐTĐ) Tối 11/5, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 và chương trình nghệ thuật "Vầng dương trời Việt" nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024).
Hà Nội: Tạo môi trường, cơ hội cho thanh niên rèn luyện và trưởng thành

Hà Nội: Tạo môi trường, cơ hội cho thanh niên rèn luyện và trưởng thành

(LĐTĐ) Ngày 11/5, tuổi trẻ toàn thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô với 1 điểm cầu cấp Thành phố (tại trụ sở Thành ủy Hà Nội) và 579 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thủ đô. Đây là sự kiện chào đón đồng loạt Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động