Phát huy vai trò của Ban Nữ công trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của Ban Nữ công quần chúng, thời gian qua, Ban Nữ Công quần chúng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo nữ công nhân lao động tham gia. Từ sự tham mưu hiệu quả của Ban Nữ công quần chúng, chủ sử dụng lao động cũng có những thay đổi trong việc chăm lo cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.
Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng tại doanh nghiệp Công đoàn Công ty Omizu: Phát huy thế mạnh của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng trong công tác chăm lo cho lao động nữ

Làm tốt công tác tham mưu tại doanh nghiệp

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, LĐLĐ huyện Mê Linh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật phải kể đến sự chỉ đạo có hiệu quả của LĐLĐ huyện và sự vào cuộc trách nhiệm của các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong việc chỉ đạo hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.

Phát huy vai trò của Ban Nữ công trong doanh nghiệp
Nữ CNLĐ tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam nhiệt tình tham gia các phong trào thể dục thể thao. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Mê Linh, Ban Nữ công quần chúng tại CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã phát huy vai trò trong việc tham gia thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, giúp cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam là một ví dụ.

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ huyện Mê Linh, Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã thành lập Ban Nữ công quần chúng nhằm tập trung nắm bắt tình hình lao động nữ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nữ CNLĐ. Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Phan Thị Minh Thư, từ khi được thành lập, Ban Nữ công quần chúng công ty đã phát huy vai trò trong việc tham gia với Ban chấp hành CĐCS cũng như doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ như: Kiến nghị về hỗ trợ kinh phí nhà trẻ cho nữ CNLĐ có con trong độ tuổi mẫu giáo; hỗ trợ cho nữ CNLĐ trong thời gian nghỉ thai sản; chế độ cho nam CNLĐ khi vợ sinh con; kiến nghị tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên nữ CNLĐ…

Hàng năm, Ban Nữ công quần chúng tham mưu với Ban chấp hành CĐCS tổ chức giao lưu bóng chuyền nữ, tổ chức văn nghệ, tham quan, du lịch… từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động nói chung và nữ CNLĐ nói riêng. Đồng thời, Ban Nữ công quần chúng cũng tích cực triển khai các phong trào thi đua trong nữ CNLĐ như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Công nhân giỏi Thủ đô”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Thông qua các phong trào thi đua đã khích lệ, động viên nữ CNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng theo bà Phan Thị Minh Thư, để hoạt động của Ban Nữ công quần chúng ngày càng đi vào có chiều sâu và hiệu quả, thời gian tới, Ban Nữ công quần chúng của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam sẽ tập trung một số vấn đề như: Xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ về kinh phí từ chính quyền để tổ chức các hoạt động chăm lo cho nữ CNLĐ; kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của nữ CNLĐ, tham mưu cho Ban chấp hành CĐCS giải quyết khó khăn, vướng mắc cho lao động nữ, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng cho nữ CNLĐ.

Chăm lo hiệu quả, thiết thực cho lao động nữ

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Trần Thị Ngọc Dung cho biết, nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nghị quyết, LĐLĐ huyện Mê Linh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 05/11/2017 triển khai thực hiện nghị quyết đến 100% các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc.

Theo đó, LĐLĐ huyện đã rà soát các CĐCS có từ 10 lao động nữ trở lên chỉ đạo thành lập Ban Nữ công quần chúng. Sau khi Ban Nữ công quần chúng được thành lập, LĐLĐ huyện đã cụ thể hóa nội dung nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố bằng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện. Trong 5 năm, đã có 17/52 CĐCS khối doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (chiếm tỷ lệ 32% khối CĐCS doanh nghiệp trực thuộc).

Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện của từng doanh nghiệp, các cấp Công đoàn huyện Mê Linh nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 12b. Cụ thể, LĐLĐ huyện thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ để đề xuất, kiến nghị xây dựng nội quy, quy chế và thương lượng ký kết Thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

Cùng đó, LĐLĐ huyện tạo điều kiện thuận lợi cho nữ đoàn viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, được chăm sóc sức khoẻ, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần. LĐLĐ huyện cũng xây dựng kế hoạch khảo sát, phối hợp kiểm tra và giám sát thực hiện 86 cuộc về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và kiến nghị đề xuất xử lý những vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ.

Trong 5 năm, các cấp Công đoàn huyện Mê Linh tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với các nội dung đa dạng, phong phú như tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Cụ thể, LĐLĐ huyện đã tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền được 5 buổi với trên 1.600 lượt cán bộ đoàn viên CNVLĐ tham gia; tuyên truyền pháp luật lao động, An toàn vệ sinh lao động, các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ, Luật Bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản thu hút trên 2.000 lượt CNVCLĐ tham gia.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách công tác nữ công; tổ chức các hoạt động như: Gặp mặt, tọa đàm, tổ chức các hội thi, biểu dương gia đình CNLĐ tiêu biểu, gặp mặt biểu dương nữ CNLĐ tiêu biểu… Các hoạt động trên góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của nữ CNLĐ về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của người chồng và các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc với người phụ nữ, tạo điều kiện để chị em đảm đang việc nhà đồng thời hoàn thành tốt công tác xã hội.

Cùng với sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ huyện, các CĐCS cũng tích cực tham mưu đề xuất có hiệu quả việc tham gia sửa đổi và tổ chức thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em tại doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; một số doanh nghiệp thực hiện được các chế độ ưu đãi đối với lao động nữ; 100% doanh nghiệp đã cấp phát dụng cụ bảo hộ lao động. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp được đầu tư xây dựng, trang bị công nghệ mới, từng bước khắc phục được các yếu tố độc hại như tiếng ồn, bụi, nóng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng ghi nhận tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn ra, nhất là ở một số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Theo đó, các cấp Công đoàn huyện đã kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngành chức năng có thẩm quyền phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, kiểm tra giám sát và có biện pháp xử lý những doanh nghiệp vi phạm chế độ chính sách đã được pháp luật quy định đối với người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định Nghị quyết 12b/NQ-BCH đã thực sự đi vào đời sống của nữ CNLĐ và được các cấp Công đoàn huyện Mê Linh triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai nghị quyết kết hợp với các phong trào thi đua đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy nữ CNLĐ trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ sáng tạo, đức tính cần cù chịu khó, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của huyện và Thủ đô./.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm "quái xế" sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm "quái xế" sau chiến thắng của U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, các đội, trạm trực thuộc đơn vị ...
Đồng Nai: Ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

Đồng Nai: Ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, giảm nghèo bền vững; các hộ nghèo đều có nhà ...
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

(LĐTĐ) Phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi trong công nhân lao động (CNLĐ) quận Ba Đình thời gian qua đã đạt những kết quả thiết thực, là ...
Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 23/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn ...
Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

(LĐTĐ) Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động theo hợp đồng, áp dụng từ tháng 7/2022. Quan tâm hơn nữa việc phát triển nhà ...
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Sáng nay (23/5), tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3. Trước phiên khai mạc, các vị đại ...
Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương ...

Tin khác

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

(LĐTĐ) Phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi trong công nhân lao động (CNLĐ) quận Ba Đình thời gian qua đã đạt những kết quả thiết thực, là động lực thúc đẩy CNLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị hàng năm. Qua phong trào, đã có nhiều Công nhân giỏi được Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận, LĐLĐ Thành phố tôn vinh, khen thưởng.
Tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên Công đoàn mồ côi do dịch Covid-19

Tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên Công đoàn mồ côi do dịch Covid-19

Những cuốn sổ tiết kiệm nhằm xoa dịu phần nào nỗi côi cút của các em, giúp các em có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập để từng bước thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.
Hiệu quả từ phong trào thi đua mang đặc thù ngành nghề

Hiệu quả từ phong trào thi đua mang đặc thù ngành nghề

(LĐTĐ) Các phong trào thi đua mang đặc thù ngành nghề như “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”... không chỉ có tác động mạnh mẽ tới việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) mà còn thực sự gắn kết được với đức tính đặc trưng cao quý của người làm nghề dạy học.
Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022

Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 22/5, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao (VHTT&TT) huyện Thạch Thất, Ban Tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022 đã tổ chức lễ bế mạc, trao giải cho các tiết mục xuất sắc.
Huyện Mỹ Đức: Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

Huyện Mỹ Đức: Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã phối hợp các phòng, ngành chức năng của huyện kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Luật quản lý thuế tại 29 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai biểu dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai biểu dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” năm 2022, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã tổ chức chương trình biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội kết nạp 50 đoàn viên Công đoàn tháng 5

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội kết nạp 50 đoàn viên Công đoàn tháng 5

(LĐTĐ) Mới đây, tại Công ty TNHH Nam Sơn, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức lễ kết nạp lớp đoàn viên công đoàn tháng năm và tuyên truyền tư vấn pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động.
Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, ngày 21/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh phối hợp với Bệnh viện Giao Thông vận tải Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2022

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2022

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng lấy làm hoạt động chủ đạo của đơn vị. Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, công tác này càng được đẩy mạnh và tập trung vào những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn.
Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát triển Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát triển Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần XNK Quốc tế Omizu ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng. Trong đó, tích cực giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, góp phần phát triển Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động