Phát huy vai trò của Ban Nữ công trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của Ban Nữ công quần chúng, thời gian qua, Ban Nữ Công quần chúng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo nữ công nhân lao động tham gia. Từ sự tham mưu hiệu quả của Ban Nữ công quần chúng, chủ sử dụng lao động cũng có những thay đổi trong việc chăm lo cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.
Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng tại doanh nghiệp Công đoàn Công ty Omizu: Phát huy thế mạnh của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng trong công tác chăm lo cho lao động nữ

Làm tốt công tác tham mưu tại doanh nghiệp

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, LĐLĐ huyện Mê Linh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật phải kể đến sự chỉ đạo có hiệu quả của LĐLĐ huyện và sự vào cuộc trách nhiệm của các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong việc chỉ đạo hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.

Phát huy vai trò của Ban Nữ công trong doanh nghiệp
Nữ CNLĐ tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam nhiệt tình tham gia các phong trào thể dục thể thao. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Mê Linh, Ban Nữ công quần chúng tại CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã phát huy vai trò trong việc tham gia thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, giúp cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam là một ví dụ.

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ huyện Mê Linh, Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã thành lập Ban Nữ công quần chúng nhằm tập trung nắm bắt tình hình lao động nữ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nữ CNLĐ. Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Phan Thị Minh Thư, từ khi được thành lập, Ban Nữ công quần chúng công ty đã phát huy vai trò trong việc tham gia với Ban chấp hành CĐCS cũng như doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ như: Kiến nghị về hỗ trợ kinh phí nhà trẻ cho nữ CNLĐ có con trong độ tuổi mẫu giáo; hỗ trợ cho nữ CNLĐ trong thời gian nghỉ thai sản; chế độ cho nam CNLĐ khi vợ sinh con; kiến nghị tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên nữ CNLĐ…

Hàng năm, Ban Nữ công quần chúng tham mưu với Ban chấp hành CĐCS tổ chức giao lưu bóng chuyền nữ, tổ chức văn nghệ, tham quan, du lịch… từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động nói chung và nữ CNLĐ nói riêng. Đồng thời, Ban Nữ công quần chúng cũng tích cực triển khai các phong trào thi đua trong nữ CNLĐ như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Công nhân giỏi Thủ đô”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Thông qua các phong trào thi đua đã khích lệ, động viên nữ CNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng theo bà Phan Thị Minh Thư, để hoạt động của Ban Nữ công quần chúng ngày càng đi vào có chiều sâu và hiệu quả, thời gian tới, Ban Nữ công quần chúng của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam sẽ tập trung một số vấn đề như: Xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ về kinh phí từ chính quyền để tổ chức các hoạt động chăm lo cho nữ CNLĐ; kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của nữ CNLĐ, tham mưu cho Ban chấp hành CĐCS giải quyết khó khăn, vướng mắc cho lao động nữ, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng cho nữ CNLĐ.

Chăm lo hiệu quả, thiết thực cho lao động nữ

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Trần Thị Ngọc Dung cho biết, nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nghị quyết, LĐLĐ huyện Mê Linh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 05/11/2017 triển khai thực hiện nghị quyết đến 100% các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc.

Theo đó, LĐLĐ huyện đã rà soát các CĐCS có từ 10 lao động nữ trở lên chỉ đạo thành lập Ban Nữ công quần chúng. Sau khi Ban Nữ công quần chúng được thành lập, LĐLĐ huyện đã cụ thể hóa nội dung nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố bằng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện. Trong 5 năm, đã có 17/52 CĐCS khối doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (chiếm tỷ lệ 32% khối CĐCS doanh nghiệp trực thuộc).

Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện của từng doanh nghiệp, các cấp Công đoàn huyện Mê Linh nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 12b. Cụ thể, LĐLĐ huyện thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ để đề xuất, kiến nghị xây dựng nội quy, quy chế và thương lượng ký kết Thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

Cùng đó, LĐLĐ huyện tạo điều kiện thuận lợi cho nữ đoàn viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, được chăm sóc sức khoẻ, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần. LĐLĐ huyện cũng xây dựng kế hoạch khảo sát, phối hợp kiểm tra và giám sát thực hiện 86 cuộc về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và kiến nghị đề xuất xử lý những vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ.

Trong 5 năm, các cấp Công đoàn huyện Mê Linh tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với các nội dung đa dạng, phong phú như tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Cụ thể, LĐLĐ huyện đã tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền được 5 buổi với trên 1.600 lượt cán bộ đoàn viên CNVLĐ tham gia; tuyên truyền pháp luật lao động, An toàn vệ sinh lao động, các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ, Luật Bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản thu hút trên 2.000 lượt CNVCLĐ tham gia.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách công tác nữ công; tổ chức các hoạt động như: Gặp mặt, tọa đàm, tổ chức các hội thi, biểu dương gia đình CNLĐ tiêu biểu, gặp mặt biểu dương nữ CNLĐ tiêu biểu… Các hoạt động trên góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của nữ CNLĐ về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của người chồng và các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc với người phụ nữ, tạo điều kiện để chị em đảm đang việc nhà đồng thời hoàn thành tốt công tác xã hội.

Cùng với sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ huyện, các CĐCS cũng tích cực tham mưu đề xuất có hiệu quả việc tham gia sửa đổi và tổ chức thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em tại doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; một số doanh nghiệp thực hiện được các chế độ ưu đãi đối với lao động nữ; 100% doanh nghiệp đã cấp phát dụng cụ bảo hộ lao động. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp được đầu tư xây dựng, trang bị công nghệ mới, từng bước khắc phục được các yếu tố độc hại như tiếng ồn, bụi, nóng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng ghi nhận tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn ra, nhất là ở một số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Theo đó, các cấp Công đoàn huyện đã kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngành chức năng có thẩm quyền phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, kiểm tra giám sát và có biện pháp xử lý những doanh nghiệp vi phạm chế độ chính sách đã được pháp luật quy định đối với người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định Nghị quyết 12b/NQ-BCH đã thực sự đi vào đời sống của nữ CNLĐ và được các cấp Công đoàn huyện Mê Linh triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai nghị quyết kết hợp với các phong trào thi đua đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy nữ CNLĐ trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ sáng tạo, đức tính cần cù chịu khó, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của huyện và Thủ đô./.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chỉ số CPI tháng 5 giảm 0,13%

Chỉ số CPI tháng 5 giảm 0,13%

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 trên địa bàn giảm 0,13% so với tháng trước, tăng 0,59% so với tháng 12/2023 và tăng 5,43% so với cùng kỳ năm trước.
Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường do nhận hối lộ

Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường do nhận hối lộ

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan", ngày 28/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:
Đại biểu Quốc hội đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân

Đại biểu Quốc hội đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân

(LĐTĐ) Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và lạm phát dẫn đến thu nhập thực của doanh nghiệp và người dân bị sụt giảm. Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ nới lỏng chính sách tài khóa bằng biện pháp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập: Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

Ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập: Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

(LĐTĐ) Ngày 28/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập phường Nghĩa Tân.
Huyện Thanh Trì: Quyết liệt kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ

Huyện Thanh Trì: Quyết liệt kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ

(LĐTĐ) Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà trọ.
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An: Kiểm tra ban đầu, bếp ăn của công ty chưa đảm bảo vệ sinh

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An: Kiểm tra ban đầu, bếp ăn của công ty chưa đảm bảo vệ sinh

(LĐTĐ) Liên quan tới vụ hơn 70 công nhân làm việc tại Công ty TNHH MLB Tenergy (huyện Yên Thành, Nghệ An) ngộ độc thực phẩm tập thể sau bữa ăn trưa ngày 28/5, cơ quan chức năng đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu.
Nghệ An: Thực hiện hiệu quả nguồn tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW

Nghệ An: Thực hiện hiệu quả nguồn tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW

(LĐTĐ) Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và gần 04 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW về tín dụng chính sách đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực thực hiện các

Tin khác

Ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập: Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

Ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập: Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

(LĐTĐ) Ngày 28/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập phường Nghĩa Tân.
Dự báo thời tiết ngày 29/5: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ cảnh báo rủi ro thiên tai

Dự báo thời tiết ngày 29/5: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ cảnh báo rủi ro thiên tai

(LĐTĐ) Dự báo ngày 29/5, khu vực Hà Nội nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Nơi kết nối, sẻ chia của đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2

Nơi kết nối, sẻ chia của đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) đã ra mắt “Điểm sinh hoạt Công đoàn”, nơi kết nối, sẻ chia của các công đoàn viên nhà trường.
LĐLĐ huyện Gia Lâm: Thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5”

LĐLĐ huyện Gia Lâm: Thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5”

(LĐTĐ) Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, chiều 28/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5”.
LĐLĐ quận Long Biên hội thảo về nâng cao chất lượng đối thoại, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

LĐLĐ quận Long Biên hội thảo về nâng cao chất lượng đối thoại, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Chiều nay (28/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp”.
Khơi gợi sức sáng tạo của công nhân qua phong trào thi đua

Khơi gợi sức sáng tạo của công nhân qua phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” đã được các Công đoàn cơ sở và công nhân, lao động trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
LĐLĐ quận Long Biên tổ chức đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

LĐLĐ quận Long Biên tổ chức đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị đánh giá thi đua hoạt động công đoàn các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn quận, năm học 2023 - 2024.
Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An đã trao trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi phong trào văn hoá, văn nghệ

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi phong trào văn hoá, văn nghệ

(LĐTĐ) Tối 26/5, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Chính quyền quận (31/5/1961 - 31/5/2024) và 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận Hai Bà Trưng (9/6/1961 - 9/6/2024); chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Thi đua là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

Thi đua là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

(LĐTĐ) Thi đua là động lực quan trọng để khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tăng năng suất lao động, giảm hàng lỗi hàng hỏng, cải tiến mẫu mã, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, khẳng định sự sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động