Phát huy vai trò của Ban Nữ công trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của Ban Nữ công quần chúng, thời gian qua, Ban Nữ Công quần chúng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo nữ công nhân lao động tham gia. Từ sự tham mưu hiệu quả của Ban Nữ công quần chúng, chủ sử dụng lao động cũng có những thay đổi trong việc chăm lo cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.
Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng tại doanh nghiệp Công đoàn Công ty Omizu: Phát huy thế mạnh của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng trong công tác chăm lo cho lao động nữ

Làm tốt công tác tham mưu tại doanh nghiệp

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, LĐLĐ huyện Mê Linh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật phải kể đến sự chỉ đạo có hiệu quả của LĐLĐ huyện và sự vào cuộc trách nhiệm của các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong việc chỉ đạo hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.

Phát huy vai trò của Ban Nữ công trong doanh nghiệp
Nữ CNLĐ tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam nhiệt tình tham gia các phong trào thể dục thể thao. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Mê Linh, Ban Nữ công quần chúng tại CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã phát huy vai trò trong việc tham gia thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, giúp cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam là một ví dụ.

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ huyện Mê Linh, Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã thành lập Ban Nữ công quần chúng nhằm tập trung nắm bắt tình hình lao động nữ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nữ CNLĐ. Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Phan Thị Minh Thư, từ khi được thành lập, Ban Nữ công quần chúng công ty đã phát huy vai trò trong việc tham gia với Ban chấp hành CĐCS cũng như doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ như: Kiến nghị về hỗ trợ kinh phí nhà trẻ cho nữ CNLĐ có con trong độ tuổi mẫu giáo; hỗ trợ cho nữ CNLĐ trong thời gian nghỉ thai sản; chế độ cho nam CNLĐ khi vợ sinh con; kiến nghị tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên nữ CNLĐ…

Hàng năm, Ban Nữ công quần chúng tham mưu với Ban chấp hành CĐCS tổ chức giao lưu bóng chuyền nữ, tổ chức văn nghệ, tham quan, du lịch… từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động nói chung và nữ CNLĐ nói riêng. Đồng thời, Ban Nữ công quần chúng cũng tích cực triển khai các phong trào thi đua trong nữ CNLĐ như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Công nhân giỏi Thủ đô”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Thông qua các phong trào thi đua đã khích lệ, động viên nữ CNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng theo bà Phan Thị Minh Thư, để hoạt động của Ban Nữ công quần chúng ngày càng đi vào có chiều sâu và hiệu quả, thời gian tới, Ban Nữ công quần chúng của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam sẽ tập trung một số vấn đề như: Xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ về kinh phí từ chính quyền để tổ chức các hoạt động chăm lo cho nữ CNLĐ; kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của nữ CNLĐ, tham mưu cho Ban chấp hành CĐCS giải quyết khó khăn, vướng mắc cho lao động nữ, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng cho nữ CNLĐ.

Chăm lo hiệu quả, thiết thực cho lao động nữ

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Trần Thị Ngọc Dung cho biết, nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nghị quyết, LĐLĐ huyện Mê Linh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 05/11/2017 triển khai thực hiện nghị quyết đến 100% các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc.

Theo đó, LĐLĐ huyện đã rà soát các CĐCS có từ 10 lao động nữ trở lên chỉ đạo thành lập Ban Nữ công quần chúng. Sau khi Ban Nữ công quần chúng được thành lập, LĐLĐ huyện đã cụ thể hóa nội dung nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố bằng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện. Trong 5 năm, đã có 17/52 CĐCS khối doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (chiếm tỷ lệ 32% khối CĐCS doanh nghiệp trực thuộc).

Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện của từng doanh nghiệp, các cấp Công đoàn huyện Mê Linh nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 12b. Cụ thể, LĐLĐ huyện thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ để đề xuất, kiến nghị xây dựng nội quy, quy chế và thương lượng ký kết Thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

Cùng đó, LĐLĐ huyện tạo điều kiện thuận lợi cho nữ đoàn viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, được chăm sóc sức khoẻ, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần. LĐLĐ huyện cũng xây dựng kế hoạch khảo sát, phối hợp kiểm tra và giám sát thực hiện 86 cuộc về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và kiến nghị đề xuất xử lý những vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ.

Trong 5 năm, các cấp Công đoàn huyện Mê Linh tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với các nội dung đa dạng, phong phú như tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Cụ thể, LĐLĐ huyện đã tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền được 5 buổi với trên 1.600 lượt cán bộ đoàn viên CNVLĐ tham gia; tuyên truyền pháp luật lao động, An toàn vệ sinh lao động, các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ, Luật Bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản thu hút trên 2.000 lượt CNVCLĐ tham gia.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách công tác nữ công; tổ chức các hoạt động như: Gặp mặt, tọa đàm, tổ chức các hội thi, biểu dương gia đình CNLĐ tiêu biểu, gặp mặt biểu dương nữ CNLĐ tiêu biểu… Các hoạt động trên góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của nữ CNLĐ về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của người chồng và các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc với người phụ nữ, tạo điều kiện để chị em đảm đang việc nhà đồng thời hoàn thành tốt công tác xã hội.

Cùng với sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ huyện, các CĐCS cũng tích cực tham mưu đề xuất có hiệu quả việc tham gia sửa đổi và tổ chức thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em tại doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; một số doanh nghiệp thực hiện được các chế độ ưu đãi đối với lao động nữ; 100% doanh nghiệp đã cấp phát dụng cụ bảo hộ lao động. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp được đầu tư xây dựng, trang bị công nghệ mới, từng bước khắc phục được các yếu tố độc hại như tiếng ồn, bụi, nóng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng ghi nhận tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn ra, nhất là ở một số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Theo đó, các cấp Công đoàn huyện đã kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngành chức năng có thẩm quyền phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, kiểm tra giám sát và có biện pháp xử lý những doanh nghiệp vi phạm chế độ chính sách đã được pháp luật quy định đối với người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định Nghị quyết 12b/NQ-BCH đã thực sự đi vào đời sống của nữ CNLĐ và được các cấp Công đoàn huyện Mê Linh triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai nghị quyết kết hợp với các phong trào thi đua đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy nữ CNLĐ trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ sáng tạo, đức tính cần cù chịu khó, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của huyện và Thủ đô./.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt trọn vẻ đẹp Việt cùng hệ thống Khách sạn Mường Thanh ở 3 miền Bắc - Trung - Nam

Bắt trọn vẻ đẹp Việt cùng hệ thống Khách sạn Mường Thanh ở 3 miền Bắc - Trung - Nam

(LĐTĐ) Vào tháng 3 Dương lịch hàng năm, người Nhà Mường lại cùng nhau đón Tết Mường Thanh một ngày hội truyền thống của riêng Tập đoàn Mường Thanh. Mở màn ...
Xây dựng cơ chế thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Xây dựng cơ chế thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng nay (20/3), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu với thu hút đầu tư tại Việt Nam”. ...
Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Công đoàn Thị trấn Vân Đình đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 5 đồng chí ...
Công đoàn trường Tiểu học Trần Nhật Duật ủng hộ 43 bộ áo dài đến nữ công nhân lao động

Công đoàn trường Tiểu học Trần Nhật Duật ủng hộ 43 bộ áo dài đến nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình vận động ủng hộ “Tặng áo dài - Trao gửi yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống” do Liên đoàn Lao động quận Hoàn ...
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, mới đây, Liên đoàn ...
Tạm giữ gần 10 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất vi phạm về nhãn hàng hóa

Tạm giữ gần 10 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất vi phạm về nhãn hàng hóa

(LĐTĐ) Gần 10 tấn bột ngọt (loại 25kg/bao) trên bao bì có in nhãn hiệu sản xuất Fufeng do Trung Quốc sản xuất, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, ...
Nhớ thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về

Nhớ thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về

(LĐTĐ) Chiến tranh và quá khứ đau thương đã lùi xa nhưng ký ức về một thời hoa lửa bi hùng vẫn sẽ mãi không phai mờ trong tâm trí của ...

Tin khác

Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Công đoàn Thị trấn Vân Đình đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu 1 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật với rất nhiều tiết mục đặc sắc và sôi nổi.
Công đoàn các KCX và CN TP Cần Thơ: Tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động

Công đoàn các KCX và CN TP Cần Thơ: Tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn (CĐ) các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (KCX-CN) hiện có 30.646 CNVCLĐ, trong đó 23.237 đoàn viên với 62 công đoàn cơ sở. Thực hiện chỉ đạo từ CĐ cấp trên và tăng cường phối hợp các cấp CĐCS, năm 2022, CĐ KCX-CN TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống NLĐ, giúp họ vượt khó khăn, hăng say lao động sản xuất.
Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 17/3, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
“Giờ thứ 9+” mùa 2 sẽ lên sóng VTV3 từ 19/3

“Giờ thứ 9+” mùa 2 sẽ lên sóng VTV3 từ 19/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Chương trình Trò chơi truyền hình “Giờ thứ 9+” sẽ ra mắt mùa thứ 2 trên sóng của VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với VTV3 thực hiện.
Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (17/3), tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội diễn ra Hội nghị ký Giao ước thi đua và triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.
Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” ngày càng hiệu quả

Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” ngày càng hiệu quả

(LĐTĐ) Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất luôn tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nữ đoàn viên, người lao động. Trong đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo sự tham gia hưởng ứng tích cực của chị em với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.
Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước  - Đảm việc nhà”

Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ triển khai và đạt được những kết quả thiết thực. Nhiều gương điển hình đã được phát hiện, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng.
Phát động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy Thạch Thất (Hà Nội) về tổ chức triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn huyện, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cuộc thi.
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức có tân Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức có tân Chủ tịch

(LĐTĐ) Sáng 15/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Xem thêm
Phiên bản di động