M
22/12/2020 13:14

KỶ NIỆM 76 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 31 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Phát huy truyền thống kẻ thù nào cũng đánh thắng

(LĐTĐ) Hôm nay (22/12), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020); 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020). Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta luôn thấm nhuần và hoàn thành xuất sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Mãi tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng! Luôn bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống
Phát huy truyền thống kẻ thù nào cũng đánh thắng
Quân đội ta luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng - Ảnh: Nguồn: TTXVN

Quân đội Nhân dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, trong suốt 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với toàn dân tộc kinh qua các cuộc trường chinh kháng chiến, Quân đội ta luôn kiên cường, bất khuất dù phải đối mặt với đế quốc, thực dân hung bạo, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, với tinh thần tự tôn dân tộc.

Tinh thần bất khuất, kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân đã được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ kế thừa, phát huy, làm cho bản chất và truyền thống cách mạng của Quân đội ta càng thêm sâu sắc, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng. Đó là cội nguồn tạo nên sức mạnh thần kỳ, giúp Quân đội ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời chiến, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thời bình, cùng với việc không ngừng học tập, rèn luyện để gia tăng sức mạnh chiến đấu, không bị động bất ngờ, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải… trong mọi tình huống, Quân đội còn làm nhiệm vụ chủ lực trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, mới đây tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: Trước hết, Quân ủy Trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí cách mạng tiến công, đề cao tính chiến đấu và chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hoà bình, làm nền tảng để xây dựng, phát triển đất nước bền vững. Tập trung xử lý có hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, nhất là các tình huống trên Biển Đông, tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam, các quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn; không được để xảy ra bị động, bất ngờ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trực tiếp là các chiến lược, nghị quyết, kết luận của Đảng và các luật của Nhà nước mới được ban hành, kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Tiếp tục cụ thể hoá và tổ chức thực hiện thật tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của các quân khu; hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; coi trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực, dân quân ở những địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới.

Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội với Công an và các lực lượng chức năng khác để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

H.P

Nguồn :