M
22:15 | 30/07/2019

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm nhất là đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

phat huy suc manh tong hop trong xay dung to chuc cong doan vung manh Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam
phat huy suc manh tong hop trong xay dung to chuc cong doan vung manh Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
phat huy suc manh tong hop trong xay dung to chuc cong doan vung manh Đề xuất các giải pháp đột phá trong hoạt động Công đoàn năm 2019

Đó là những vấn đề được nêu ra tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) nhiệm kỳ 2018-2023.

phat huy suc manh tong hop trong xay dung to chuc cong doan vung manh
Các tổ Công đoàn báo cáo các ý kiến, phát biểu sau khi họp tổ.

Tại phiên bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhấn mạnh một số nội dung thống nhất tập trung thực hiện trong các tháng cuối năm 2019 và trong thời gian tới.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, một là, cần tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách, pháp luật, trọng tâm là Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Tiếp tục thực hiện thí điểm việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo nhóm ngành.

Hai là, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế công đoàn đã được phê duyệt, nhất là đối với thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam) để kịp bàn giao những căn hộ đầu tiên cho công nhân, lao động vào tháng 9/2019; đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế tại các địa phương khác, đảm bảo mục tiêu, tiến độ của Đề án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng và triển khai sớm kế hoạch chăm lo Tết Canh Tý năm 2020 cho công nhân, viên chức lao động.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới: Hoàn thiện Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trình Bộ Chính trị phê duyệt; triển khai các chương trình còn lại thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và phong trào “nói không với tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức”...

Về một số định hướng trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam theo kế hoạch, chương trình toàn khóa đã ban hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời những nội dung mới phát sinh nhằm đáp ứng yêu cẩu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Chú trọng cơ chế kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhất là đối với những vấn đề mới, những mô hình thí điểm…

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên.

Ban Chấp hành và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn tại các ngành, địa phương, đơn vị cần phải biết dựa vào cấp ủy và chính quyền địa phương, tận dụng tốt sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xử lý những vấn đề phát sinh, thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cuối cùng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh tình hình mới nhất là trước tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

P.B

Nguồn :