M
10:22 | 26/11/2018

Hội nghị lần thứ hai, khóa XII Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Đề xuất các giải pháp đột phá trong hoạt động Công đoàn năm 2019

(LĐTĐ) Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ hai, khoá XII khai mạc sáng nay (26/11) tại Hà Nội.

de xuat cac giai phap dot pha nam 2019 Sẽ có Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới
de xuat cac giai phap dot pha nam 2019 Toàn văn Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
de xuat cac giai phap dot pha nam 2019 Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Văn Thuật và Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

de xuat cac giai phap dot pha nam 2019
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đ.Hải

Hội nghị lần thứ hai diễn ra trong 2 ngày (26-27/11), dưới sự điều hành của Thường trực Đoàn Chủ tịch, Hội nghị sẽ thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; cho ý kiến về: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Quy chế làm việc của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới;

Hội nghị sẽ xem xét, cho ý kiến về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018 - 2023; Đề án khoán lợi nhuận các đơn vị kinh tế Công đoàn; Chương trình Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; Báo cáo công khai tài chính công đoàn và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiến lớn của tổ chức Công đoàn, cùng với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp, chia sẻ của cả hệ thống chính trị phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đã thu được nhiều kết quả quan trọng: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, ngành và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; công tác chăm lo lợi ích đoàn viên tiếp tục đạt kết quả tích cực góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa đoàn viên và tổ chức Công đoàn; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được quan tâm;

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; hoạt động “Tháng Công nhân” với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” tiếp tục tạo được sức lan tỏa; các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả; tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia thực hiện chức năng phản biện và giám sát, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

de xuat cac giai phap dot pha nam 2019
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ hai, khoá XII diễn ra trong 2 ngày (26-27/11) tại Hà Nội. Ảnh: Đ.Hải

Đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị, căn cứ vào tình hình thực tế ở từng ngành, lĩnh vực, địa phương và nơi công tác, các đại biểu dự Hội nghị cần thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2018, chỉ rõ những thành tích, kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích làm rõ các nguyên nhân, chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018, đề ra các biện pháp khả thi, phù hợp để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong báo cáo đã chỉ ra như: Việc triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn chưa đồng bộ, ở nhiều nơi thực hiện còn hình thức; Công tác thương lượng tập thể có nơi thực hiện chưa tốt, chất lượng một số bản thỏa ước lao động tập thể chưa cao, việc đánh giá, xếp loại còn chưa chính xác...

“Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, nhất là những thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải nỗ lực vượt qua, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi cao để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cũng như cả nhiệm kỳ khóa XII, đặc biệt năm 2019 là năm đầu chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội XII; kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và là năm đầu tiên Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP có hiệu lực”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

L.N

Nguồn :