M
02/07/2020 08:44

Phải điều trị bệnh dài ngày, có được hưởng lương theo chế độ?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thanh Hằng (Khu công nghiệp Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) hỏi: Một người lao động có đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo và phải điều trị lâu dài. Vậy người lao động đó có được hưởng lương theo chế độ trong suốt thời gian điều trị không?

Chế độ đãi ngộ là quan tâm hàng đầu của nhân lực công nghệ
Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

- Vấn đề chị hỏi, Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, Quy định về mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thời gian chữa bệnh là 180 ngày và được hưởng 75% lương đóng bảo hiểm xã hội, sau khi đã hưởng hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn tùy theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

B.D

Nguồn :