M
21:03 | 05/11/2019

Điều kiện đối với người làm nghề tư vấn bảo hiểm:

Phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm

(LĐTĐ) Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm... trong đó quy định một số điều kiện đối với cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.  

phai co bang dai hoc chuyen nganh bao hiem Cơ hội cho khách hàng "chạm" đến giải pháp tài chính và bảo vệ tài sản toàn diện
phai co bang dai hoc chuyen nganh bao hiem Các đại biểu Hà Nội thảo luận Dự thảo luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi)
phai co bang dai hoc chuyen nganh bao hiem Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
phai co bang dai hoc chuyen nganh bao hiem
Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn hoặc đánh giá rủi ro bảo hiểm, Nghị định 80/2019/NĐ-CP quy định chi tiết các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Đối với cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn, phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm, hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm. Đối với cá nhân thực hiện hoạt động đánh giá rủi ro, phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm, hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

Đối với các cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe phải được đào tạo, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 10 năm về tính toán trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và là thành viên của một trong những Hội các nhà tính toán bảo hiểm được quốc tế thừa nhận hoặc có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 05 năm về tính toán trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe...

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm phải có văn bằng từ cao đẳng trở lên phù hợp với lĩnh vực giám định; hoặc có chứng chỉ về giám định tổn thất bảo hiểm; có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực giám định. Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm phải có văn bằng từ cao đẳng trở lên; hoặc có chứng chỉ về hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Mức trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cho từng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cung cấp. Nghị định 80/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2019.

T.An

Nguồn :