M
20/09/2020 20:56

Nữ giới 50 tuổi còn mua được bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Chị Chu Thị Huệ (email: huechu... @gmail.com) hỏi: Tôi muốn biết, người lao động tự do là nữ, đã 50 tuổi có được mua bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa không? Nếu được, tôi đóng đến năm 60 tuổi, rồi đóng liền 10 năm để năm 60 tuổi nhận lương hưu, có được không?

Nâng mức hỗ trợ - “cú hích” thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tham gia bảo hiểm xã hội 11 năm, được hưởng chế độ như thế nào?
Mất sổ bảo hiểm, có được tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?
Nữ giới 50 tuổi còn mua được bảo hiểm xã hội tự nguyện?
Theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu, còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Nội dung chị hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp của chị đang là lao động tự do, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nên có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Năm nay, chị 50 tuổi, nên tham gia ngay bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục cho đến khi đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được đóng tiếp một lần cho 10 năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

B.D

Nguồn :