M
28/05/2020 12:51

Mất sổ bảo hiểm, có được tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Hoàng Long (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại 1 công ty được 4 năm thì tạm ngừng, nay sổ bảo hiểm xã hội đã bị mất. Vậy, tôi muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được không?Mức đóng và phương thức đóng như thế nào?

Hơn 24.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày đầu ra quân
Nhiều dịch vụ của ngành Bảo hiểm xã hội được tích hợp trên Danh mục dịch vụ công trực tuyến

Thông tin bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết:Theo khoản 4, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Về mức đóng, người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Về phương thức đóng, người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:Hằng tháng;3 tháng một lần;6 tháng một lần;12 tháng một lần; một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

Đối chiếu với quy định nêu trên, nếu bạn không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do sổ bảo hiểm xã hội của bạn đã bị mất nên khi đi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn phải khai báo số sổ với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, và đề nghị đóng tiếp vào thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó.

B.D

Nguồn :