Nông thôn mới nâng cao, nhìn từ huyện Đan Phượng

(LĐTĐ) Sau khi hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện Đan Phượng, Hà Nội, tiếp tục phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới trở thành quận của Thủ đô trong tương lai.
Xu hướng tất yếu của kinh tế nông nghiệp thông minh, hiện đại Nông dân huyện Đan Phượng “thi đua” làm giàu từ nông nghiệp

Tích cực triển khai, thực hiện

Tại thời điểm phê duyệt Đề án phát triển lên quận (tháng 10/2019), huyện Đan Phượng đạt 20/27 tiêu chí. Đến ngày 23/12/2021, huyện đạt thêm 2 tiêu chí (Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp,Tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng), 1 tiêu chí chưa đạt (Cơ sở y tế cấp đô thị; do cách tính mới không tính giường bệnh tại các trạm y tế và trung tâm y tế huyện).

Như vậy đến nay, huyện còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Cân đối thu - chi ngân sách mới đạt khoảng 23,2% (tiêu chuẩn có dư); Mật độ giao thông đô thị đạt 9,19km/km² (tiêu chuẩn ≥ 10km/km²); Cơ sở y tế cấp đô thị đạt 1,58 giường/1.000 dân (tiêu chuẩn ≥ 2,4 giường/1.000 dân); Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 4,06% (tiêu chuẩn ≥ 50%); Đất cây xanh công cộng trên địa bàn đạt 2,05m²/người (tiêu chuẩn 6m²/người); Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính: 0 (tiêu chuẩn ≥60%).

Nông thôn mới nâng cao, nhìn từ huyện Đan Phượng
Huyện Đan Phượng đẹp hơn với mô hình con đường có hoa.

Về tình hình thực hiện các tiêu chí của các xã, thị trấn lên phường, huyện đã chỉ đạo xã, thị trấn hoàn thành xây dựng Đề án xây dựng xã thành phường và tích cực triển khai thực hiện; Chỉ đạo xây dựng Chương trình nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Chương trình 04 của Thành ủy. Đến hết năm 2020, 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Dự kiến năm 2021, có 5 xã Đan Phượng, Song Phượng, Tân Hội, Liên Hà, Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong đó xã Đan Phượng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô. Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện lồng ghép các tiêu chí nông thôn mới gắn với tiêu chí đô thị như đường giao thông, trường học, phát triển kinh tế... nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng xã thành phường…

Theo lãnh đạo huyện Đan Phượng, việc triển khai các tiêu chí để trở thành quận của Đan Phượng còn nhiều khó khăn, quy hoạch vùng huyện (phía Tây vành đai 4) chưa được xây dựng; nguồn lực đầu tư cần nhiều, trong khi đó nguồn thu của huyện chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các tiêu chí phát triển thành quận của Đan Phượng là: Quy hoạch vùng huyện phụ thuộc điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô nên chưa có hướng dẫn cụ thể; thu ngân sách phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật gặp khó khăn do đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện diện tích nhỏ, các doanh nghiệp trong cụm chủ yếu mang tính chất hộ là chính, do đó nguồn thu từ thuế còn ít...

Cụ thể cho từng tiêu chí

Để phấn đấu hết năm 2025, huyện Đan Phượng đáp ứng tiêu chuẩn thành lập quận theo chỉ đạo của Thành phố, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng: Nhiệm vụ năm 2022 và các năm tiếp theo, huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã tập trung phấn đấu xây dựng huyện Đan Phượng thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng huyện thành quận.

Qua đó, huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện Đan Phượng đề nghị UBND Thành phố 5 nhóm nội dung về: Quy hoạch, cân đối ngân sách, tiêu chí giao thông, tiêu chí tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chí cơ sở y tế cấp đô thị.

Đối với quy hoạch do chờ điều chỉnh chung Quy hoạch Thủ đô, trong khi đó nhu cầu đầu tư các dự án của huyện để đạt tiêu chí lên quận rất nhiều, trên cơ sở này, UBND huyện Đan Phượng cũng đề nghị Thành phố chấp thuận huyện điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới bổ sung các tuyến đường chưa có trong quy hoạch và các công trình như trường học, trạm xử lý nước thải… sau này sẽ cập nhật bổ sung vào quy hoạch vùng huyện.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, UBND huyện đã có Công văn số 1633/UBND-QLĐT ngày 01/10/2020 gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc tổng hợp; để huyện có cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 và tổ chức đấu giá tạo nguồn tại các ô đất chức năng đô thị thuộc quy hoạch phân khu đô thị S1 (A6, A7, A3 diện tích khoảng 170 ha) và khu y tế, giáo dục tập trung (diện tích khoảng 255ha); Xem xét bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Phương Đình diện tích 50ha, cụm công nghiệp Hồng Hà diện tích 74 ha, trung tâm Logistic tại xã Đồng Tháp. Về tiêu chí “Cân đối thu chi ngân sách”, huyện Đan Phượng cũng đề xuất Cục Thuế Thành phố chủ trì giao huyện thu thuế đối với 29 doanh nghiệp đang hoạt động và sản xuất kinh doanh thuê đất tại huyện Đan Phượng.

Nhằm đáp ứng tiêu chí lên quận, huyện Đan Phượng đề nghị Thành phố có cơ chế đặc thù hỗ trợ huyện thành quận cùng với xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao để huyện chủ động đầu tư chỉnh trang đường giao thông.

Với tiêu chí giao thông, huyện đề xuất Thành phố ưu tiên bố trí vốn năm 2022, 2023 đối với các dự án dự kiến trong kế hoạch đầu tư công 2021-2025 của Thành phố (như đường Tỉnh lộ 417 (TL83 cũ) đoạn K3+700 đến Km 6+200 huyện Đan Phượng; Cải tạo nâng cấp đường TL 422; Cải tạo, nâng cấp đê Tả Đáy huyện Đan Phượng kết nối đê tả Đáy huyện Hoài Đức, đường Tây Thăng Long đoạn từ vành đai 3,5 đến đường kênh Đan Hoài...) khi thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư. Kiến nghị Thành phố bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao huyện làm chủ đầu tư các dự án giao thông khung chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với tiêu chí “Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật”, huyện Đan Phượng kiến nghị Thành phố xem xét, cập nhật Dự án trạm xử lý nước thải Tân Hội theo Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố hoặc kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Ngoài ra, huyện cũng đề nghị Thành phố chấp thuận cho phép nghiên cứu triển khai 3 trạm xử lý nước thải cục bộ với công suất khoảng 5.000m3/ngày đêm phía tây đường Vành đai 4 để đảm bảo xử lý nước thải theo cụm xã, giảm chi phí xây dựng hệ thống thu gom, phù hợp quy hoạch thoát nước tại địa phương để cập nhật vào quy hoạch vùng huyện.

Để nâng cao tiêu chí về “Cơ sở y tế cấp đô thị”, Đan Phượng lên kế hoạch xây dựng Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện. Ngoài ra, huyện cũng đề xuất Thành phố sớm triển khai đầu tư xây dựng 2 Bệnh viện chuyên khoa gồm Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hà Nội quy mô 250 giường bệnh và Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Hà Nội quy mô 250 giường theo quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đan Phượng cũng đề nghị Sở Xây dựng có hướng dẫn cách tính các tiêu chí đô thị đối với vùng đất bãi, mặt nước sông Hồng, sông Đáy; giao đất theo địa giới hành chính theo địa bàn xã cho các dự án đô thị khi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai…

Nhìn chung, những chỉ tiêu chưa đạt của huyện Đan Phượng cũng là thực trạng tại các huyện khác đang thực hiện đề án lên quận. Từ thực tế địa phương, nếu không có những giải pháp vừa phát huy nội lực vừa phát huy sự hỗ trợ của Thành phố thì không thể giải quyết được các điểm nghẽn, những khó khăn rất lớn này./.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung ném lao nữ

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung ném lao nữ

(LĐTĐ) Chiều 18/5, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với thành tích 56.37m, vận động viên (VĐV) Lò Thị Hoàng giành Huy chương vàng (HCV) nội dung ném lao ...
Ca sĩ Anh Thơ tái xuất đầy mới mẻ, trẻ trung trong Live Concert 2022 "THƠ"

Ca sĩ Anh Thơ tái xuất đầy mới mẻ, trẻ trung trong Live Concert 2022 "THƠ"

(LĐTĐ) Trải qua hai năm dịch bệnh, đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà đã sôi động trở lại với hàng loạt sự kiện âm nhạc diễn ra từ sau ...
SEA Games 31: Phạm Thị Hồng Lệ dễ dàng giành HCV nội dung 10.000m nữ

SEA Games 31: Phạm Thị Hồng Lệ dễ dàng giành HCV nội dung 10.000m nữ

(LĐTĐ) Chiều 18/5, trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ưu thế vượt trội của điền kinh Việt Nam ở các cự ly chạy dài tiếp tục được khẳng định ...
Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

(LĐTĐ) Tuyển nữ Việt Nam đã có được thế trận tốt và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc. Tuy vậy, ...
LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã chú trọng hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng ...
Bộ Công an: Ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh năm 2022

Bộ Công an: Ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 18/5, Bộ Công an đã có Quyết định số 3365/QĐ-BCĐ ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh ...
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị ...

Tin khác

Tạo sức bật cho Hợp tác xã nông nghiệp

Tạo sức bật cho Hợp tác xã nông nghiệp

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, bên cạnh việc sản xuất rau an toàn, nhiều Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp của Thủ đô đã không ngừng nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Sự năng động của các HTX đã tạo được thương hiệu, chỗ đứng cho sản phẩm nông nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cao.
Nông thôn mới Yên Mỹ “Bốn mùa nở hoa”

Nông thôn mới Yên Mỹ “Bốn mùa nở hoa”

(LĐTĐ) Là một trong những xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Thanh Trì (Hà Nội) năm 2014, trong giai đoạn tới Yên Mỹ là 1 trong 3 xã đang trong thời điểm xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao của huyện.
Hoa giữ giá cao, người dân Mê Linh phấn khởi

Hoa giữ giá cao, người dân Mê Linh phấn khởi

(LĐTĐ) Từ thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán đến nay, giá các loại hoa tại thủ phủ hoa Mê Linh vẫn giữ ở mức khá cao. Theo người dân, vài năm trở lại đây, năm nay là năm hoa được giá nhất. Hoa giữ giá cao liên tục từ Tết đến nay đã mang đến hy vọng cho người trồng hoa về một vụ hoa mới với nhiều thắng lợi.
Chuẩn bị tâm thế để lên quận

Chuẩn bị tâm thế để lên quận

(LĐTĐ) Trong bức tranh đa màu sắc của xuân mới, các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng tới đây dự kiến sẽ lên quận, nhân lên niềm vui bởi bộ mặt nông thôn được “thay da, đổi thịt”, các tuyến đường được nhựa hóa, bê tông phẳng phiu; những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên khang trang… Sự đổi thay ấy khiến cho không khí xuân trở nên rộn rã trong niềm hân hoan chờ đón vận hội mới.
Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số

(LĐTĐ) Năm 2021 là một năm nỗ lực vượt bậc của lực lượng kinh tế “tuyến đầu” của nông dân huyện Đan Phượng. Cũng trong năm này, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả 3 phong trào và 2 cuộc vận động quan trọng, góp phần vào thành quả của nông dân Thủ đô và đất nước. Đầu năm mới Nhâm Dần 2022, báo Lao động Thủ đô có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng - ông Thiều Văn Son.
Nông thôn mới nâng cao, nhìn từ huyện Đan Phượng

Nông thôn mới nâng cao, nhìn từ huyện Đan Phượng

(LĐTĐ) Sau khi hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện Đan Phượng, Hà Nội, tiếp tục phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới trở thành quận của Thủ đô trong tương lai.
Xu hướng tất yếu của kinh tế nông nghiệp thông minh, hiện đại

Xu hướng tất yếu của kinh tế nông nghiệp thông minh, hiện đại

(LĐTĐ) Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, việc đẩy mạnh chuyển đổi số cho nền nông nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết để giúp thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, gắn liền với nông nghiệp sinh thái, nông dân thông minh.
Diễn đàn nông dân quốc gia: Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp

Diễn đàn nông dân quốc gia: Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ba Đình, Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VI với chủ đề “Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp”.
Phát huy hiệu quả của công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

Phát huy hiệu quả của công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Những năm qua, chương trình OCOP của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Qua chương trình, nhiều sản phẩm đặc sản địa phương được gìn giữ, bảo tồn và phát triển, đảm bảo sinh kế cho người dân nông thôn. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các hộ gia đình, doanh nghiệp đã chủ động tận dụng nền tảng công nghệ số để giải quyết khó khăn về đầu ra cho sản phẩm.
Tập trung phục hồi kinh tế nông nghiệp, thực hiện mục tiêu kép

Tập trung phục hồi kinh tế nông nghiệp, thực hiện mục tiêu kép

(LĐTĐ) Đan Phượng (Hà Nội) là một vùng đất nông nghiệp trù phú, có diện tích đất canh tác 3.671ha, là nơi sản xuất lúa đạt 5 tấn/ha đầu tiên của miền Bắc. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, vùng đất này vẫn giữ vững sản xuất nông nghiệp, cung cấp dồi dào lượng lương thực, thực phẩm cho địa bàn huyện và Thành phố. Sau giãn cách, Đan Phượng đã tập trung phục hồi sản xuất, giữ vững sản lượng nông nghiệp, góp phần vào việc phục hồi kinh tế chung của Thủ đô. Báo Lao động Thủ đô có cuộc trò chuyện với ông Thiều Văn Son – Chủ tịch Hội Nông dân Đan Phượng về các vấn đề liên quan.
Xem thêm
Phiên bản di động