Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số

(LĐTĐ) Năm 2021 là một năm nỗ lực vượt bậc của lực lượng kinh tế “tuyến đầu” của nông dân huyện Đan Phượng. Cũng trong năm này, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả 3 phong trào và 2 cuộc vận động quan trọng, góp phần vào thành quả của nông dân Thủ đô và đất nước. Đầu năm mới Nhâm Dần 2022, báo Lao động Thủ đô có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng - ông Thiều Văn Son.
Tạo điểm tựa để nông dân thoát nghèo Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô Nông dân thu lợi nhuận cao từ mô hình trồng lúa "hai trong một"

PV: Được biết Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của huyện Đan Phượng hoạt động rất tích cực, xin ông cho biết cụ thể những thành quả của phong trào trong năm qua?

Ông Thiều Văn Son: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào quan trọng của Hội. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức phát động phong trào. Kết quả đăng ký Hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương là 46 hộ, cấp thành phố là 310 hộ, cấp huyện là 1.919 hộ và cấp cơ sở là 12.837 hộ. Kết quả bình xét hộ đạt cấp Trung ương là 33 hộ, cấp Thành phố là 287 hộ, cấp huyện là 1.839 hộ và cấp cơ sở là 10.512 hộ.

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số
Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son

Về cách làm, thì Hội phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo khung thời vụ, theo dõi diễn biến sâu bệnh hại cây trồng; chủ động phòng chống mưa bão, úng lụt; tăng cường sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tái đàn lợn theo các yêu cầu, quy định của ngành thú y; từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động của dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, duy trì các tổ đoàn kết, tương trợ trong nội bộ nông dân giúp đỡ nhau vượt khó, thoát nghèo.

PV: Hội có biện pháp gì để hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế, để đạt được hiệu quả trong năm qua?

Ông Thiều Văn Son: Hội xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Cụ thể, chỉ đạo và hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn đăng ký xây dựng 17 tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, ngành nghề (Trồng rau, nho hạ đen tại xã Đan Phượng, Liên Trung; Sản xuất giống tại xã Song Phượng; Trồng bưởi tại xã Hạ Mỗ, Thượng Mỗ, Đan Phượng, Đồng Tháp, Tân Lập, Trung Châu; Chăn nuôi tại xã Phương Đình, Đồng Tháp; Sản xuất mộc tại xã Liên Hồng, Tân Lập, Liên Hà; Trồng hoa tại xã Đồng Tháp, Tân Lập, thị trấn Phùng) với số lượng 353 hộ tham gia và quy mô 71,13 ha. Thông qua các mô hình nhằm giúp nông dân trao đổi kiến thức, tạo sự liên kết, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì các hình thức tương trợ, giúp đỡ nhau trong nội bộ nông dân. Hội Nông dân huyện đã giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp và đăng ký giúp hàng trăm hộ nông dân nghèo, cận nghèo bằng nhiều hình thức như giúp đỡ về giống, vốn, vật tư, kiến thức, việc làm.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, cùng chung tay tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “4 tại chỗ”, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ hợp tác, hợp tác xã đã và đang hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.

PV: Được biết huyện Đan Phượng có nhiều mô hình hay để vận động nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xin ông nói rõ về các mô hình này?

Ông Thiều Văn Son: Thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội Nông dân huyện đã phát động xây dựng mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” năm 2021 trong các cấp Hội. Các cấp Hội đã triển khai phát động thi đua xây dựng mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, mô hình “Hàng cây nông dân chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam”, mô hình “Cánh đồng thân thiện môi trường, cánh đồng không đốt rơm rạ”, mô hình “trồng rau hữu cơ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học”, mô hình “thu gom xử lý rác thải tại nguồn và làm phân bón hữu cơ cho cây trồng”.

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số
Mô hình trồng nho của huyện Đan Phượng mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kết quả các xã, thị trấn xây dựng 18 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn gồm phân loại, xử lý rác thải tại nguồn xã Đan Phượng, Thọ An, Song Phương, Liên Hà; làm sạch đồng ruộng thị trấn Phùng, xã Đồng Tháp, Thọ Xuân; trồng các tuyến đường hoa, cây xanh xã Hồng Hà, Trung Châu, Liên Hồng, Liên Trung, Hạ Mỗ; Phương Đình, Đan Phượng; giảm thiểu bụi trong sản xuất mộc xã Liên Hồng; tuyến đường vệ sinh môi trường xã Song Phượng, Tân Lập; cánh đồng không đốt rơm rạ xã Thượng Mỗ, Tân Lập, Hồng Hà, Liên Hồng, Thọ An; làm sạch vườn hoa, hồ sinh thái, ao môi trường xã Liên Hà, Hạ Mỗ; xử lý sơn công nghiệp bằng giàn mưa xã Tân Hội, duy trì các tuyến đường Chi hội Nông dân tự quản về vệ sinh môi trường.

Hội còn phối hợp với Phòng Kinh tế huyện và các ngành thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thành lập Hợp tác xa Nấm Song Phượng; xây dựng nhãn hiệu tập thể “Thịt lợn Trung Châu”; “Hoa Đan Phượng”; Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”; đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng”; thêm 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn nông sản OCOP, nâng tổng số lên 74 sản phẩm.

Hướng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch trồng được 295 cây, góp thêm 6 hàng cây nông dân gắn biển chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chung sức xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số
Mô hình trồng cây ăn quả của nông dân huyện Đan Phượng

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện các mô hình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao kiểu mẫu Thủ đô. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn; tham gia ý kiến thẩm định mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của 5 xã (Đan Phượng, Song Phượng, Thọ Xuân, Tân Hội, Liên Hà).

Tham gia các hội nghị, tọa đàm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh, tập trung do Thành phố tổ chức; tham gia 4 đợt tập huấn, hội thảo "chợ đêm trên mây" do Văn phòng điều phối Nông thôn mới và Hội Nông dân thành phố tổ chức; 3 Hội thảo trực tuyến về xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản cho nông dân do Trung tâm xúc tiến thương mại (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức trên nền tảng 4.0.

PV: Hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ số, Hội đã có những hành động gì hỗ trợ nông dân?

Ông Thiều Văn Son: Trong năm qua, Hội đã tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân. Phối hợp các ngành tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, rau an toàn, sản xuất lúa vụ Xuân, chăn nuôi gia súc gia cầm, các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh, cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Hội đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng 6 mô hình điểm nông nghiệp đạt hiệu quả. Cùng với đó, Hội phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản của hội viên nông dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của các tỉnh và các huyện, xã trên địa bàn huyện.

PV: Xin cảm ơn ông và chúc ông cùng Hội Nông dân huyện Đan Phượng tiếp tục có những thành công mới trong năm 2022.

Bảo Thoa (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

(LĐTĐ) Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Thủ tướng gửi thư khen đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 31

Thủ tướng gửi thư khen đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 31

(LĐTĐ) Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng đội ...
Có một Hà Nội nồng nhiệt, dễ mến ở SEA Games 31

Có một Hà Nội nồng nhiệt, dễ mến ở SEA Games 31

(LĐTĐ) SEA Games 31 đang bước vào chặng cuối của hành trình. Những ngày qua, rất nhiều hình ảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội cũng như sự sự cổ vũ ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri

(LĐTĐ) Ngày 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp ...
[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 21/5: Chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành HCV

[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 21/5: Chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành HCV

(LĐTĐ) Tính đến 22 giờ ngày 21/5, Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng số 391 huy chương bao gồm (180 HCV, 105 HCB, 106 HCĐ) để tiếp tục bỏ xa ...
Hạ đẹp Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam làm nên lịch sử với tấm HCV SEA Games 31

Hạ đẹp Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam làm nên lịch sử với tấm HCV SEA Games 31

(LĐTĐ) Tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó tạo nên lịch sử khi lần thứ 2 giành HCV ở 3 kỳ ...
TP.HCM: Tước chứng chỉ hành nghề một bác sĩ phòng khám đa khoa

TP.HCM: Tước chứng chỉ hành nghề một bác sĩ phòng khám đa khoa

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, bác sĩ Trần Thị Bạch Vân tại Phòng khám đa khoa Đại Việt bị xử phạt 63 ...

Tin khác

Tạo sức bật cho Hợp tác xã nông nghiệp

Tạo sức bật cho Hợp tác xã nông nghiệp

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, bên cạnh việc sản xuất rau an toàn, nhiều Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp của Thủ đô đã không ngừng nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Sự năng động của các HTX đã tạo được thương hiệu, chỗ đứng cho sản phẩm nông nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cao.
Nông thôn mới Yên Mỹ “Bốn mùa nở hoa”

Nông thôn mới Yên Mỹ “Bốn mùa nở hoa”

(LĐTĐ) Là một trong những xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Thanh Trì (Hà Nội) năm 2014, trong giai đoạn tới Yên Mỹ là 1 trong 3 xã đang trong thời điểm xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao của huyện.
Hoa giữ giá cao, người dân Mê Linh phấn khởi

Hoa giữ giá cao, người dân Mê Linh phấn khởi

(LĐTĐ) Từ thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán đến nay, giá các loại hoa tại thủ phủ hoa Mê Linh vẫn giữ ở mức khá cao. Theo người dân, vài năm trở lại đây, năm nay là năm hoa được giá nhất. Hoa giữ giá cao liên tục từ Tết đến nay đã mang đến hy vọng cho người trồng hoa về một vụ hoa mới với nhiều thắng lợi.
Chuẩn bị tâm thế để lên quận

Chuẩn bị tâm thế để lên quận

(LĐTĐ) Trong bức tranh đa màu sắc của xuân mới, các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng tới đây dự kiến sẽ lên quận, nhân lên niềm vui bởi bộ mặt nông thôn được “thay da, đổi thịt”, các tuyến đường được nhựa hóa, bê tông phẳng phiu; những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên khang trang… Sự đổi thay ấy khiến cho không khí xuân trở nên rộn rã trong niềm hân hoan chờ đón vận hội mới.
Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số

(LĐTĐ) Năm 2021 là một năm nỗ lực vượt bậc của lực lượng kinh tế “tuyến đầu” của nông dân huyện Đan Phượng. Cũng trong năm này, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả 3 phong trào và 2 cuộc vận động quan trọng, góp phần vào thành quả của nông dân Thủ đô và đất nước. Đầu năm mới Nhâm Dần 2022, báo Lao động Thủ đô có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng - ông Thiều Văn Son.
Nông thôn mới nâng cao, nhìn từ huyện Đan Phượng

Nông thôn mới nâng cao, nhìn từ huyện Đan Phượng

(LĐTĐ) Sau khi hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện Đan Phượng, Hà Nội, tiếp tục phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới trở thành quận của Thủ đô trong tương lai.
Xu hướng tất yếu của kinh tế nông nghiệp thông minh, hiện đại

Xu hướng tất yếu của kinh tế nông nghiệp thông minh, hiện đại

(LĐTĐ) Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, việc đẩy mạnh chuyển đổi số cho nền nông nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết để giúp thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, gắn liền với nông nghiệp sinh thái, nông dân thông minh.
Diễn đàn nông dân quốc gia: Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp

Diễn đàn nông dân quốc gia: Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ba Đình, Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VI với chủ đề “Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp”.
Phát huy hiệu quả của công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

Phát huy hiệu quả của công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Những năm qua, chương trình OCOP của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Qua chương trình, nhiều sản phẩm đặc sản địa phương được gìn giữ, bảo tồn và phát triển, đảm bảo sinh kế cho người dân nông thôn. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các hộ gia đình, doanh nghiệp đã chủ động tận dụng nền tảng công nghệ số để giải quyết khó khăn về đầu ra cho sản phẩm.
Tập trung phục hồi kinh tế nông nghiệp, thực hiện mục tiêu kép

Tập trung phục hồi kinh tế nông nghiệp, thực hiện mục tiêu kép

(LĐTĐ) Đan Phượng (Hà Nội) là một vùng đất nông nghiệp trù phú, có diện tích đất canh tác 3.671ha, là nơi sản xuất lúa đạt 5 tấn/ha đầu tiên của miền Bắc. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, vùng đất này vẫn giữ vững sản xuất nông nghiệp, cung cấp dồi dào lượng lương thực, thực phẩm cho địa bàn huyện và Thành phố. Sau giãn cách, Đan Phượng đã tập trung phục hồi sản xuất, giữ vững sản lượng nông nghiệp, góp phần vào việc phục hồi kinh tế chung của Thủ đô. Báo Lao động Thủ đô có cuộc trò chuyện với ông Thiều Văn Son – Chủ tịch Hội Nông dân Đan Phượng về các vấn đề liên quan.
Xem thêm
Phiên bản di động