Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số

(LĐTĐ) Năm 2021 là một năm nỗ lực vượt bậc của lực lượng kinh tế “tuyến đầu” của nông dân huyện Đan Phượng. Cũng trong năm này, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả 3 phong trào và 2 cuộc vận động quan trọng, góp phần vào thành quả của nông dân Thủ đô và đất nước. Đầu năm mới Nhâm Dần 2022, báo Lao động Thủ đô có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng - ông Thiều Văn Son.
Tạo điểm tựa để nông dân thoát nghèo Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô Nông dân thu lợi nhuận cao từ mô hình trồng lúa "hai trong một"

PV: Được biết Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của huyện Đan Phượng hoạt động rất tích cực, xin ông cho biết cụ thể những thành quả của phong trào trong năm qua?

Ông Thiều Văn Son: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào quan trọng của Hội. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức phát động phong trào. Kết quả đăng ký Hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương là 46 hộ, cấp thành phố là 310 hộ, cấp huyện là 1.919 hộ và cấp cơ sở là 12.837 hộ. Kết quả bình xét hộ đạt cấp Trung ương là 33 hộ, cấp Thành phố là 287 hộ, cấp huyện là 1.839 hộ và cấp cơ sở là 10.512 hộ.

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số
Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son

Về cách làm, thì Hội phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo khung thời vụ, theo dõi diễn biến sâu bệnh hại cây trồng; chủ động phòng chống mưa bão, úng lụt; tăng cường sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tái đàn lợn theo các yêu cầu, quy định của ngành thú y; từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động của dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, duy trì các tổ đoàn kết, tương trợ trong nội bộ nông dân giúp đỡ nhau vượt khó, thoát nghèo.

PV: Hội có biện pháp gì để hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế, để đạt được hiệu quả trong năm qua?

Ông Thiều Văn Son: Hội xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Cụ thể, chỉ đạo và hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn đăng ký xây dựng 17 tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, ngành nghề (Trồng rau, nho hạ đen tại xã Đan Phượng, Liên Trung; Sản xuất giống tại xã Song Phượng; Trồng bưởi tại xã Hạ Mỗ, Thượng Mỗ, Đan Phượng, Đồng Tháp, Tân Lập, Trung Châu; Chăn nuôi tại xã Phương Đình, Đồng Tháp; Sản xuất mộc tại xã Liên Hồng, Tân Lập, Liên Hà; Trồng hoa tại xã Đồng Tháp, Tân Lập, thị trấn Phùng) với số lượng 353 hộ tham gia và quy mô 71,13 ha. Thông qua các mô hình nhằm giúp nông dân trao đổi kiến thức, tạo sự liên kết, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì các hình thức tương trợ, giúp đỡ nhau trong nội bộ nông dân. Hội Nông dân huyện đã giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp và đăng ký giúp hàng trăm hộ nông dân nghèo, cận nghèo bằng nhiều hình thức như giúp đỡ về giống, vốn, vật tư, kiến thức, việc làm.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, cùng chung tay tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “4 tại chỗ”, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ hợp tác, hợp tác xã đã và đang hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.

PV: Được biết huyện Đan Phượng có nhiều mô hình hay để vận động nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xin ông nói rõ về các mô hình này?

Ông Thiều Văn Son: Thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội Nông dân huyện đã phát động xây dựng mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” năm 2021 trong các cấp Hội. Các cấp Hội đã triển khai phát động thi đua xây dựng mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, mô hình “Hàng cây nông dân chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam”, mô hình “Cánh đồng thân thiện môi trường, cánh đồng không đốt rơm rạ”, mô hình “trồng rau hữu cơ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học”, mô hình “thu gom xử lý rác thải tại nguồn và làm phân bón hữu cơ cho cây trồng”.

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số
Mô hình trồng nho của huyện Đan Phượng mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kết quả các xã, thị trấn xây dựng 18 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn gồm phân loại, xử lý rác thải tại nguồn xã Đan Phượng, Thọ An, Song Phương, Liên Hà; làm sạch đồng ruộng thị trấn Phùng, xã Đồng Tháp, Thọ Xuân; trồng các tuyến đường hoa, cây xanh xã Hồng Hà, Trung Châu, Liên Hồng, Liên Trung, Hạ Mỗ; Phương Đình, Đan Phượng; giảm thiểu bụi trong sản xuất mộc xã Liên Hồng; tuyến đường vệ sinh môi trường xã Song Phượng, Tân Lập; cánh đồng không đốt rơm rạ xã Thượng Mỗ, Tân Lập, Hồng Hà, Liên Hồng, Thọ An; làm sạch vườn hoa, hồ sinh thái, ao môi trường xã Liên Hà, Hạ Mỗ; xử lý sơn công nghiệp bằng giàn mưa xã Tân Hội, duy trì các tuyến đường Chi hội Nông dân tự quản về vệ sinh môi trường.

Hội còn phối hợp với Phòng Kinh tế huyện và các ngành thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thành lập Hợp tác xa Nấm Song Phượng; xây dựng nhãn hiệu tập thể “Thịt lợn Trung Châu”; “Hoa Đan Phượng”; Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”; đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng”; thêm 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn nông sản OCOP, nâng tổng số lên 74 sản phẩm.

Hướng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch trồng được 295 cây, góp thêm 6 hàng cây nông dân gắn biển chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chung sức xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số
Mô hình trồng cây ăn quả của nông dân huyện Đan Phượng

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện các mô hình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao kiểu mẫu Thủ đô. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn; tham gia ý kiến thẩm định mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của 5 xã (Đan Phượng, Song Phượng, Thọ Xuân, Tân Hội, Liên Hà).

Tham gia các hội nghị, tọa đàm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh, tập trung do Thành phố tổ chức; tham gia 4 đợt tập huấn, hội thảo "chợ đêm trên mây" do Văn phòng điều phối Nông thôn mới và Hội Nông dân thành phố tổ chức; 3 Hội thảo trực tuyến về xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản cho nông dân do Trung tâm xúc tiến thương mại (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức trên nền tảng 4.0.

PV: Hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ số, Hội đã có những hành động gì hỗ trợ nông dân?

Ông Thiều Văn Son: Trong năm qua, Hội đã tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân. Phối hợp các ngành tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, rau an toàn, sản xuất lúa vụ Xuân, chăn nuôi gia súc gia cầm, các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh, cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Hội đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng 6 mô hình điểm nông nghiệp đạt hiệu quả. Cùng với đó, Hội phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản của hội viên nông dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của các tỉnh và các huyện, xã trên địa bàn huyện.

PV: Xin cảm ơn ông và chúc ông cùng Hội Nông dân huyện Đan Phượng tiếp tục có những thành công mới trong năm 2022.

Bảo Thoa (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Lễ hội Tết Nguyên Tiêu TP.HCM

Đặc sắc Lễ hội Tết Nguyên Tiêu TP.HCM

(LĐTĐ) Chiều 5/2, hàng nghìn người tập trung về các tuyến đường khu vực Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - TP.HCM) để chiêm ngưỡng đoàn diễu hành ...
Hà Tĩnh - Quảng Bình: Tổ chức Lễ hội Cầu ngư đầu năm

Hà Tĩnh - Quảng Bình: Tổ chức Lễ hội Cầu ngư đầu năm

(LĐTĐ) Với bà con ngư dân ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, Lễ hội Cầu ngư đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh. Lễ hội Cầu ...
Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

(LĐTĐ) Theo phong tục cổ truyền, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Đền Và sẽ mở hội chính với lễ rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản ...
Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

(LĐTĐ) Ngày 5/2 (rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn du khách đổ về chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, ...
Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

(LĐTĐ) Cao nguyên Mộc Châu hay vùng núi Vân Hồ đều thuộc Sơn La - một tỉnh vùng núi phía Bắc của nước ta. Nơi đây, mùa nào cũng đẹp nhưng ...
Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

(LĐTĐ) Kiểu thời tiết nồm ẩm xuất hiện liên tục trong nhiều ngày gần đây làm nhà cửa ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi, phát ...
Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

(LĐTĐ) Tối nay (5/2), sự kiện chính của Ngày thơ Việt Nam với chủ đề "Nhịp điệu mới" sẽ được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long nhằm tăng hiệu quả ...

Tin khác

Thị trấn Quang Minh xây dựng đô thị văn minh từ các "Tuyến đường hoa kiểu mẫu"

Thị trấn Quang Minh xây dựng đô thị văn minh từ các "Tuyến đường hoa kiểu mẫu"

(LĐTĐ) Nhờ sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của doanh nghiệp; đồng thuận của người dân, việc xây dựng "Tuyến đường hoa kiểu mẫu" ở thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt đô thị thêm khởi sắc, hình thành nếp sống văn minh cho người dân địa phương.
Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mê Linh đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó góp phần không nhỏ vào thành công của chương trình xây dựng Nông thôn mới.
Huyện Mê Linh chi trả hơn 268 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Huyện Mê Linh chi trả hơn 268 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Ngày 9/1, việc chi trả đợt 1 bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai xây dựng dự án đường Vành đai 4 đã được huyện Mê Linh triển khai đồng loạt tại các xã: Thanh Lâm, Đại Thịnh, Chu Phan, Kim Hoa và Văn Khê.
Huyện Thanh Trì: Có thêm 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Huyện Thanh Trì: Có thêm 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, ngay khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, các xã của huyện Thanh Trì đều không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao.
Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai

Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng Nai là một trong nhiều địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó huyện Xuân Lộc được chọn làm hình mẫu xuyên suốt và từng là huyện đầu tiên trên cả nước đạt tiêu chí NTM.
Về Tân Triều hôm nay

Về Tân Triều hôm nay

(LĐTĐ) Nhiều người khi đến cù lao Tân Triều hôm nay đều trầm trồ bởi những tuyến đường được mở rộng sạch đẹp rợp bóng cây, giao thông kết nối thuận tiện và những căn biệt thự thấp thoáng trong những khu vườn xanh mướt.
Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng bộ huyện, sự điều hành năng động của chính quyền và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, thời điểm hiện tại, huyện Mê Linh đã có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Văn Khương, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tập trung triển khai các kế hoạch tiếp tục đưa huyện Mê Linh trở thành huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.
Sẵn sàng tâm thế trở thành đô thị văn minh

Sẵn sàng tâm thế trở thành đô thị văn minh

(LĐTĐ) Ngay sau khi về đích “huyện nông thôn mới” vào năm 2016, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí theo hướng gắn với phát triển đô thị; với mục tiêu các xã trở thành phường, huyện trở thành quận. Hiện tại, nhiều đề án, dự án được triển khai đạt hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến căn bản và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Hà Tĩnh: Làng hoa Bắc Sơn tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán

Hà Tĩnh: Làng hoa Bắc Sơn tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Gần 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão (2023), những ngày này tại thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nông dân tại làng nghề trồng hoa, cây cảnh đang khẩn trương, chăm sóc từng luống hoa để kịp cung ứng cho thị trường Tết.
Tạo bản sắc du lịch bằng văn hóa bản địa

Tạo bản sắc du lịch bằng văn hóa bản địa

(LĐTĐ) Có thể nói, văn hóa bản địa là nền tảng cơ sở để làm du lịch. Những năm gần đây, tại Hà Nội, các địa phương đã chú trọng phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, góp phần giới thiệu về vùng đất, con người với du khách trong và ngoài nước.
Xem thêm
Phiên bản di động