Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số

(LĐTĐ) Năm 2021 là một năm nỗ lực vượt bậc của lực lượng kinh tế “tuyến đầu” của nông dân huyện Đan Phượng. Cũng trong năm này, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả 3 phong trào và 2 cuộc vận động quan trọng, góp phần vào thành quả của nông dân Thủ đô và đất nước. Đầu năm mới Nhâm Dần 2022, báo Lao động Thủ đô có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng - ông Thiều Văn Son.
Tạo điểm tựa để nông dân thoát nghèo Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô Nông dân thu lợi nhuận cao từ mô hình trồng lúa "hai trong một"

PV: Được biết Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của huyện Đan Phượng hoạt động rất tích cực, xin ông cho biết cụ thể những thành quả của phong trào trong năm qua?

Ông Thiều Văn Son: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào quan trọng của Hội. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức phát động phong trào. Kết quả đăng ký Hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương là 46 hộ, cấp thành phố là 310 hộ, cấp huyện là 1.919 hộ và cấp cơ sở là 12.837 hộ. Kết quả bình xét hộ đạt cấp Trung ương là 33 hộ, cấp Thành phố là 287 hộ, cấp huyện là 1.839 hộ và cấp cơ sở là 10.512 hộ.

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số
Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son

Về cách làm, thì Hội phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo khung thời vụ, theo dõi diễn biến sâu bệnh hại cây trồng; chủ động phòng chống mưa bão, úng lụt; tăng cường sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tái đàn lợn theo các yêu cầu, quy định của ngành thú y; từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động của dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, duy trì các tổ đoàn kết, tương trợ trong nội bộ nông dân giúp đỡ nhau vượt khó, thoát nghèo.

PV: Hội có biện pháp gì để hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế, để đạt được hiệu quả trong năm qua?

Ông Thiều Văn Son: Hội xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Cụ thể, chỉ đạo và hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn đăng ký xây dựng 17 tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, ngành nghề (Trồng rau, nho hạ đen tại xã Đan Phượng, Liên Trung; Sản xuất giống tại xã Song Phượng; Trồng bưởi tại xã Hạ Mỗ, Thượng Mỗ, Đan Phượng, Đồng Tháp, Tân Lập, Trung Châu; Chăn nuôi tại xã Phương Đình, Đồng Tháp; Sản xuất mộc tại xã Liên Hồng, Tân Lập, Liên Hà; Trồng hoa tại xã Đồng Tháp, Tân Lập, thị trấn Phùng) với số lượng 353 hộ tham gia và quy mô 71,13 ha. Thông qua các mô hình nhằm giúp nông dân trao đổi kiến thức, tạo sự liên kết, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì các hình thức tương trợ, giúp đỡ nhau trong nội bộ nông dân. Hội Nông dân huyện đã giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp và đăng ký giúp hàng trăm hộ nông dân nghèo, cận nghèo bằng nhiều hình thức như giúp đỡ về giống, vốn, vật tư, kiến thức, việc làm.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, cùng chung tay tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “4 tại chỗ”, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ hợp tác, hợp tác xã đã và đang hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.

PV: Được biết huyện Đan Phượng có nhiều mô hình hay để vận động nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xin ông nói rõ về các mô hình này?

Ông Thiều Văn Son: Thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội Nông dân huyện đã phát động xây dựng mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” năm 2021 trong các cấp Hội. Các cấp Hội đã triển khai phát động thi đua xây dựng mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, mô hình “Hàng cây nông dân chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam”, mô hình “Cánh đồng thân thiện môi trường, cánh đồng không đốt rơm rạ”, mô hình “trồng rau hữu cơ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học”, mô hình “thu gom xử lý rác thải tại nguồn và làm phân bón hữu cơ cho cây trồng”.

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số
Mô hình trồng nho của huyện Đan Phượng mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kết quả các xã, thị trấn xây dựng 18 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn gồm phân loại, xử lý rác thải tại nguồn xã Đan Phượng, Thọ An, Song Phương, Liên Hà; làm sạch đồng ruộng thị trấn Phùng, xã Đồng Tháp, Thọ Xuân; trồng các tuyến đường hoa, cây xanh xã Hồng Hà, Trung Châu, Liên Hồng, Liên Trung, Hạ Mỗ; Phương Đình, Đan Phượng; giảm thiểu bụi trong sản xuất mộc xã Liên Hồng; tuyến đường vệ sinh môi trường xã Song Phượng, Tân Lập; cánh đồng không đốt rơm rạ xã Thượng Mỗ, Tân Lập, Hồng Hà, Liên Hồng, Thọ An; làm sạch vườn hoa, hồ sinh thái, ao môi trường xã Liên Hà, Hạ Mỗ; xử lý sơn công nghiệp bằng giàn mưa xã Tân Hội, duy trì các tuyến đường Chi hội Nông dân tự quản về vệ sinh môi trường.

Hội còn phối hợp với Phòng Kinh tế huyện và các ngành thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thành lập Hợp tác xa Nấm Song Phượng; xây dựng nhãn hiệu tập thể “Thịt lợn Trung Châu”; “Hoa Đan Phượng”; Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”; đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng”; thêm 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn nông sản OCOP, nâng tổng số lên 74 sản phẩm.

Hướng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch trồng được 295 cây, góp thêm 6 hàng cây nông dân gắn biển chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chung sức xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số
Mô hình trồng cây ăn quả của nông dân huyện Đan Phượng

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện các mô hình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao kiểu mẫu Thủ đô. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn; tham gia ý kiến thẩm định mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của 5 xã (Đan Phượng, Song Phượng, Thọ Xuân, Tân Hội, Liên Hà).

Tham gia các hội nghị, tọa đàm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh, tập trung do Thành phố tổ chức; tham gia 4 đợt tập huấn, hội thảo "chợ đêm trên mây" do Văn phòng điều phối Nông thôn mới và Hội Nông dân thành phố tổ chức; 3 Hội thảo trực tuyến về xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản cho nông dân do Trung tâm xúc tiến thương mại (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức trên nền tảng 4.0.

PV: Hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ số, Hội đã có những hành động gì hỗ trợ nông dân?

Ông Thiều Văn Son: Trong năm qua, Hội đã tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân. Phối hợp các ngành tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, rau an toàn, sản xuất lúa vụ Xuân, chăn nuôi gia súc gia cầm, các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh, cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Hội đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng 6 mô hình điểm nông nghiệp đạt hiệu quả. Cùng với đó, Hội phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản của hội viên nông dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của các tỉnh và các huyện, xã trên địa bàn huyện.

PV: Xin cảm ơn ông và chúc ông cùng Hội Nông dân huyện Đan Phượng tiếp tục có những thành công mới trong năm 2022.

Bảo Thoa (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại Hoàng thành Thăng Long

Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Trong không khí linh thiêng tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Hà Nội: 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng

Hà Nội: 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, năm 2023, toàn Thành phố có 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỷ đồng.
Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

(LĐTĐ) Với sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, trải qua chặng đường 75 năm (3/3/1949 - 3/3/2024) phát triển, ngành Tuyên giáo Thủ đô không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và tạo động lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng từ quý 2/2024

Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng từ quý 2/2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu giải pháp giúp tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ người dân và nền kinh tế.
Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 112,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

(LĐTĐ) Chữa trị cho người bệnh, đặc biệt bệnh nặng, bệnh nan y vốn đã khó và mệt, song điều trị cho một người mắc bệnh tâm thần còn khó khăn gấp nhiều lần. Có tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng mà các y, bác sĩ đang ngày đêm đối diện với "không gian" lẫn "thời gian" tại các bệnh viện chuyên ngành, tại các khoa liên quan đến tâm thần mới cảm thấy ngưỡng mộ về sự hy sinh thầm lặng của những bác sĩ có "thần kinh thép" đến nhường nào!
Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Đám cháy phát ra từ một xưởng sản xuất thiết bị điện có kết cấu khung thép, lợp mái tôn ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới hiện trường nhanh chóng khoanh vùng, khống chế đám cháy không để lây lan.

Tin khác

Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân trồng hoa tại tỉnh Đồng Nai đang nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mặc dù năm nay thời tiết được đánh giá khá thuận lợi nhưng bà con vẫn đang thấp thỏm và lo lắng vì sợ việc tiêu thụ gặp khó do ảnh hưởng của nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô.
Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 27/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025" và Kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023.
Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Người dân huyện Thanh Trì phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đó là kết quả từ xây dựng Nông thôn mới (NTM) và những nỗ lực để về đích Huyện NTM nâng cao trong thời gian tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện.
Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

(LĐTĐ) Cây bưởi tôm vàng đã gắn bó lâu năm và mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Bởi vậy, trong những năm qua, huyện Đan Phượng không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng bưởi tôm vàng. Gần đây, mô hình kinh tế “Trồng bưởi sinh học hữu cơ sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf” được Hội Nông dân huyện triển khai đã đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp người nông dân làm giàu bền vững.
Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, huyện Nghi Lộc đã vươn lên trở thành huyện tốp đầu của tỉnh Nghệ An hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao
Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một huyện ven đô có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, Đan Phượng luôn phấn đấu là huyện đi đầu của Hà Nội trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đóng góp vào thành quả chung của huyện, nông dân huyện Đan Phượng đã và đang nỗ lực để cùng huyện đưa 3 xã cuối cùng về đích NTM kiểu mẫu.
Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một miền quê đáng sống của Thủ đô, sắp sửa cán đích Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang đổi thay từng ngày. Diện mạo làng quê ngày càng tươi đẹp hơn, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả hình thành cho thu nhập tốt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không ngừng đổi mới, Yên Mỹ đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Khẳng định vị thế nông nghiệp Thủ đô

Khẳng định vị thế nông nghiệp Thủ đô

Thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến đã thúc đẩy ngành nông nghiệp Thủ đô phát triển nhanh chóng và bền vững, nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, hiệu quả cao được hình thành, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân.
Xây dựng nông thôn kiểu mẫu trên quê hương của điệu múa Bồng

Xây dựng nông thôn kiểu mẫu trên quê hương của điệu múa Bồng

(LĐTĐ) Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội) là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của mảnh đất giàu truyền thống văn hóa này. Chính sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân là tiền đề quan trọng để xã sớm hoàn thành mục tiêu xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023 và quan trọng hơn, để Tân Triều luôn là vùng quê đáng sống.
Hoàn thành khảo sát xét nông thôn mới kiểu mẫu 8 xã huyện Thanh Trì

Hoàn thành khảo sát xét nông thôn mới kiểu mẫu 8 xã huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 17/11, Đoàn khảo sát Nông thôn mới (NTM) thành phố Hà Nội đã thẩm định NTM kiểu mẫu thêm 4 xã huyện Thanh Trì. Như vậy, đã có 8 xã được Thành phố khảo sát để trình xét duyệt NTM kiểu mẫu tại huyện Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động