Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhờ kiên trì với cách làm bài bản, khoa học, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vẫn hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Gắn phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với thi đua - khen thưởng Nâng cao vai trò “hạt nhân” lãnh đạo Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là yếu tố then chốt

Phóng viên: Trước những khó khăn của dịch Covid-19, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quang Long: Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống, nhất là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Từ đó dẫn đến khó khăn cho công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, vốn đã luôn là lĩnh vực khó, mang tính đặc thù.

Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng
Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long

Do yêu cầu thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19, nên việc sinh hoạt của các chi bộ, tổ chức Đảng bị hạn chế. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó các hình thức sinh hoạt trực tuyến, online, trao đổi thông tin qua mail… được các chi, đảng bộ sử dụng linh hoạt, đảm bảo tất cả đảng viên đều được tiếp cận thông tin, đồng thời tích cực tuyên truyền phòng chống dịch.Việc tiến hành khảo sát, tuyên truyền, vận động thành lập mới các tổ chức đảng; thực hiện thẩm tra, xác minh lý lịch để kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng chính thức gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, tính riêng năm 2020, chúng tôi đã thành lập mới được 5 tổ chức Đảng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm; kết nạp được 92 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tính đến cuối năm 2020, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có 92 tổ chức cơ sở Đảng với 1.208 đảng viên. Mới đây, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khu công nghiệp Quang Minh gồm 4 chi bộ với 49 đảng viên thuộc Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. 6 tháng đầu năm 2021 đã thành lập mới 3 tổ chức Đảng, kết nạp 37 đảng viên...

Kết quả này đã minh chứng cho nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết những nguyên nhân, giải pháp căn bản để đạt được kết quả này?

Đồng chí Lê Quang Long: Để đạt được kết quả tích cực nêu trên, trước hết là do công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước luôn được Thành ủy Hà Nội quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2025 đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn. Thành ủy cũng ban hành cơ chế hỗ trợ để các tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động và phát triển.

Đảng ủy xác định lộ trình kết nạp Đảng viên mới là những đồng chí làm công tác nhân sự hoặc tham gia Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Bởi những người này đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, luôn làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, được chủ doanh nghiệp đánh giá cao, có khả năng thu hút, tập hợp người lao động.

Những yếu tố đó đã chứng minh hoạt động của chi bộ Đảng, các đoàn thể mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp. Có những trường hợp chủ doanh nghiệp ban đầu gây khó khăn, không tạo điều kiện. Nhưng khi doanh nghiệp gặp khó khăn, tôi đã trao đổi với đại diện Ban Chấp hành Công đoàn công ty và đề nghị trao đổi với chủ doanh nghiệp về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Từ đấy chủ doanh nghiệp có cách nhìn khác, và tạo điều kiện tốt hơn cho chi bộ và đoàn thể hoạt động.

Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng
Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long trao quyết định thành lập Đảng bộ Khu công nghiệp Quang Minh.

Phóng viên: Dù đã gặt hái được nhiều "trái ngọt" nhưng công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước vẫn luôn gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí có thể chia sẻ về điều này?

Đồng chí Lê Quang Long: Công tác xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước luôn gặp rất nhiều khó khăn, bởi nhiều lý do. Trước hết là nhận thức, quan điểm của chủ sử dụng lao động và người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về vai trò, vị trí của các tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn toàn khác biệt so với khu vực nhà nước. Do đó, việc tham gia tổ chức Đảng chưa được coi trọng, khi động cơ lớn nhất mà chủ doanh nghiệp và người lao động hướng tới là hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, việc giác ngộ để người lao động đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng gặp nhiều khó khăn, bởi không phải chủ doanh nghiệp nào cũng ủng hộ và tạo điều kiện. Bên cạnh đó, tâm lý ngại khi khai lý lịch xin vào Đảng và làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ địa phương về doanh nghiệp… cũng khiến số lượng đảng viên tại các doanh nghiệp đạt thấp.

Phóng viên: Thời gian tới, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ làm gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quang Long: Để phát triển các tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhiều năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để chủ sử dụng lao động và người lao động hiểu được những lợi ích thiết thực khi xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

Thực tế đã chứng minh, dù ở khu vực nào thì đội ngũ đảng viên cũng luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của doanh nghiệp. Đây là minh chứng sinh động và thuyết phục để chủ sử dụng lao động, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thay đổi nhận thức về việc phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp.

Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo cho phù hợp với đặc thù của Đảng bộ.

Cùng với việc tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên…

Ngoài ra, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng sẽ phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước. Mong muốn của chúng tôi là tổ chức Đảng ở khu vực này phải luôn là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp và người lao động, cùng nỗ lực đạt mục tiêu sản xuất, kinh doanh ở mức cao nhất, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc thực hiện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

(LĐTĐ) Hiện nay, mất cân bằng giới tính khi sinh ở một số quốc gia châu Á đang là một trong những thách thức to lớn của công tác dân số. ...
Đề xuất tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng, từ ngày 1/1/2022

Đề xuất tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng, từ ngày 1/1/2022

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định ...
Không nên “dễ dãi” khi mua thực phẩm online

Không nên “dễ dãi” khi mua thực phẩm online

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên nhu cầu mua thực phẩm trực tuyến (online) qua các trang mạng ngày càng trở nên phổ biến, nhất ...
Thị phần điện toán đám mây Việt: Cơ hội nào cho sản phẩm Make in Vietnam?

Thị phần điện toán đám mây Việt: Cơ hội nào cho sản phẩm Make in Vietnam?

Dự đoán 5 năm tới, nền tảng điện toán đám mây là hạ tầng viễn thông thiết yếu phục vụ cho việc phát triển Chính phủ số và kinh tế ...
Từ 6/12, học sinh THPT Hà Nội ở địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 trở lại trường học trực tiếp

Từ 6/12, học sinh THPT Hà Nội ở địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 trở lại trường học trực tiếp

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã; Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị ...
Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(LĐTĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 3058/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim "Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân ...
Nhà hát Múa rối Thăng Long dựng vở diễn kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch

Nhà hát Múa rối Thăng Long dựng vở diễn kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Hai tác phẩm “Thế giới cổ tích phòng Covid” và “Quê em chống dịch” của Nhà hát Múa rối Thăng Long dàn dựng tham gia chương trình “Bình chọn các ...

Tin khác

Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 3/12, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh, trước những tác động của dịch Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã linh hoạt, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.
Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 05 điểm cầu, gồm LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ thành phố Cần Thơ, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, LĐLĐ thành phố Hải Phòng.
Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

(LĐTĐ) Chiều 2/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.
Mong có một cái Tết sum vầy

Mong có một cái Tết sum vầy

(LĐTĐ) Tháng cuối năm là thời điểm công nhân lao động “chạy nước rút” để có tiền lo đủ loại chi phí cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Trải qua một năm với nhiều biến động và ảnh hưởng của dịch Covid-19, không ít người lao động chỉ có niềm mong mỏi duy nhất là ổn định việc làm, có thu nhập và được đón một cái Tết an toàn.
Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Hưởng ứng phát động của Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội, sáng 1/12, nhiều đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 1/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

(LĐTĐ) Trước tình trạng số người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng gia tăng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần vào cuộc thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Bảo vệ quyền, lợi ích người lao động ngay từ các hoạt động cốt lõi của tổ chức Công đoàn

Bảo vệ quyền, lợi ích người lao động ngay từ các hoạt động cốt lõi của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Hỗ trợ xây dựng các Thỏa ước lao động tập thể, tập chung chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động... là các cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại các doan nghiệp trong Cụm luôn yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất, kinh doanh.
LĐLĐ Huyện Mỹ Đức: Tích cực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động

LĐLĐ Huyện Mỹ Đức: Tích cực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2021 đến nay, dù chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức vẫn luôn chú trọng tới công tác chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) khôi phục sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa tình trạng mất việc làm của người lao động.
Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

(LĐTĐ) Hôm nay (30/11), Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tới dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội; bà Lê Thị Bích Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô.
Xem thêm
Phiên bản di động