Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhờ kiên trì với cách làm bài bản, khoa học, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vẫn hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Gắn phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với thi đua - khen thưởng Nâng cao vai trò “hạt nhân” lãnh đạo Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là yếu tố then chốt

Phóng viên: Trước những khó khăn của dịch Covid-19, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quang Long: Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống, nhất là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Từ đó dẫn đến khó khăn cho công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, vốn đã luôn là lĩnh vực khó, mang tính đặc thù.

Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng
Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long

Do yêu cầu thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19, nên việc sinh hoạt của các chi bộ, tổ chức Đảng bị hạn chế. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó các hình thức sinh hoạt trực tuyến, online, trao đổi thông tin qua mail… được các chi, đảng bộ sử dụng linh hoạt, đảm bảo tất cả đảng viên đều được tiếp cận thông tin, đồng thời tích cực tuyên truyền phòng chống dịch.Việc tiến hành khảo sát, tuyên truyền, vận động thành lập mới các tổ chức đảng; thực hiện thẩm tra, xác minh lý lịch để kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng chính thức gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, tính riêng năm 2020, chúng tôi đã thành lập mới được 5 tổ chức Đảng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm; kết nạp được 92 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tính đến cuối năm 2020, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có 92 tổ chức cơ sở Đảng với 1.208 đảng viên. Mới đây, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khu công nghiệp Quang Minh gồm 4 chi bộ với 49 đảng viên thuộc Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. 6 tháng đầu năm 2021 đã thành lập mới 3 tổ chức Đảng, kết nạp 37 đảng viên...

Kết quả này đã minh chứng cho nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết những nguyên nhân, giải pháp căn bản để đạt được kết quả này?

Đồng chí Lê Quang Long: Để đạt được kết quả tích cực nêu trên, trước hết là do công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước luôn được Thành ủy Hà Nội quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2025 đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn. Thành ủy cũng ban hành cơ chế hỗ trợ để các tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động và phát triển.

Đảng ủy xác định lộ trình kết nạp Đảng viên mới là những đồng chí làm công tác nhân sự hoặc tham gia Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Bởi những người này đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, luôn làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, được chủ doanh nghiệp đánh giá cao, có khả năng thu hút, tập hợp người lao động.

Những yếu tố đó đã chứng minh hoạt động của chi bộ Đảng, các đoàn thể mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp. Có những trường hợp chủ doanh nghiệp ban đầu gây khó khăn, không tạo điều kiện. Nhưng khi doanh nghiệp gặp khó khăn, tôi đã trao đổi với đại diện Ban Chấp hành Công đoàn công ty và đề nghị trao đổi với chủ doanh nghiệp về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Từ đấy chủ doanh nghiệp có cách nhìn khác, và tạo điều kiện tốt hơn cho chi bộ và đoàn thể hoạt động.

Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng
Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long trao quyết định thành lập Đảng bộ Khu công nghiệp Quang Minh.

Phóng viên: Dù đã gặt hái được nhiều "trái ngọt" nhưng công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước vẫn luôn gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí có thể chia sẻ về điều này?

Đồng chí Lê Quang Long: Công tác xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước luôn gặp rất nhiều khó khăn, bởi nhiều lý do. Trước hết là nhận thức, quan điểm của chủ sử dụng lao động và người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về vai trò, vị trí của các tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn toàn khác biệt so với khu vực nhà nước. Do đó, việc tham gia tổ chức Đảng chưa được coi trọng, khi động cơ lớn nhất mà chủ doanh nghiệp và người lao động hướng tới là hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, việc giác ngộ để người lao động đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng gặp nhiều khó khăn, bởi không phải chủ doanh nghiệp nào cũng ủng hộ và tạo điều kiện. Bên cạnh đó, tâm lý ngại khi khai lý lịch xin vào Đảng và làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ địa phương về doanh nghiệp… cũng khiến số lượng đảng viên tại các doanh nghiệp đạt thấp.

Phóng viên: Thời gian tới, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ làm gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quang Long: Để phát triển các tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhiều năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để chủ sử dụng lao động và người lao động hiểu được những lợi ích thiết thực khi xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

Thực tế đã chứng minh, dù ở khu vực nào thì đội ngũ đảng viên cũng luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của doanh nghiệp. Đây là minh chứng sinh động và thuyết phục để chủ sử dụng lao động, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thay đổi nhận thức về việc phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp.

Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo cho phù hợp với đặc thù của Đảng bộ.

Cùng với việc tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên…

Ngoài ra, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng sẽ phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước. Mong muốn của chúng tôi là tổ chức Đảng ở khu vực này phải luôn là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp và người lao động, cùng nỗ lực đạt mục tiêu sản xuất, kinh doanh ở mức cao nhất, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc thực hiện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tối 29/7: Thêm 4.323 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Tối 29/7: Thêm 4.323 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 tối 29/7 của Bộ Y tế cho biết có 4.773 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2.877 ca. Tổng số mắc ...
Hà Nội ban hành mẫu Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

Hà Nội ban hành mẫu Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành văn bản số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về ...
Ngày 29/7: Hà Nội ghi nhận 46 ca mắc Covid-19

Ngày 29/7: Hà Nội ghi nhận 46 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, chiều 29/7 trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc Covid-19 mới đều phát hiện tại cộng đồng. Như vậy, ...
Những điều cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Những điều cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3588/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, quy ...
Hoa Kỳ không ban hành biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam

Hoa Kỳ không ban hành biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam

(LĐTĐ) Việc Hoa Kỳ không hạn chế thương mại với hàng xuất khẩu từ Việt Nam, được xem là quyết định có ý nghĩa đặc biệt tích cực đối với quan ...
Xử phạt gần 500 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

Xử phạt gần 500 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin riêng trong ngày thứ 6 (29/7) Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng ...

Tin khác

Điểm tựa tin cậy của công nhân lao động

Điểm tựa tin cậy của công nhân lao động

(LĐTĐ) Xác định việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, ngay từ đầu năm, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động. Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn vì dịch Covid-19, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp công nhân lao động yên tâm vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch.
Kịp thời chăm lo cho người lao động đang bị cách ly vì dịch Covid-19

Kịp thời chăm lo cho người lao động đang bị cách ly vì dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thấu hiểu những khó khăn của công nhân lao động đang trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã kịp thời trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm; từ đó giúp người lao động vượt qua khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.
Tiếp tục trao hỗ trợ cho người lao động bị cách ly vì dịch Covid-19

Tiếp tục trao hỗ trợ cho người lao động bị cách ly vì dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hôm nay (19/7), đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động đang bị cách ly thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam tại 2 địa điểm Khu Công nghiệp Quang Minh và Khu Công nghiệp Thăng Long.
Trao các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 466 công nhân lao động đang cách ly vì dịch Covid-19

Trao các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 466 công nhân lao động đang cách ly vì dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều nay (16/7), tại cổng Công ty Trách nhiệm hữu hạn MOLEX Việt Nam, thay mặt Công đoàn Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Thắng đã tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động đang trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19.
Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng

Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhờ kiên trì với cách làm bài bản, khoa học, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vẫn hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Sát sao chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Sát sao chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Xác định ổ dịch tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo các cán bộ Công đoàn chuyên trách phối hợp với Công đoàn cơ sở và chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh.
Trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị cách ly vì dịch Covid-19

Trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị cách ly vì dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm sẻ chia, đồng hành cùng công nhân lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiều 9/7, đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã cùng đoàn công tác tới trao quà cho công nhân lao động Nhà máy 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam.
Người kỹ sư có sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng

Người kỹ sư có sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Mỗi ngày làm việc, kỹ sư Nguyễn Thế Quy (sinh năm 1970), Trưởng Phòng Bảo trì Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Somerset Hòa Bình đều tự hỏi bản thân làm thế nào để đạt được hiệu suất cao nhất? Đó là bí quyết giúp anh có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công việc và đề xuất những giải pháp hữu ích, giúp tiết kiệm cho công ty hàng tỷ đồng.
Thành công với mục tiêu "không ngừng sáng tạo, không ngừng cải tiến"

Thành công với mục tiêu "không ngừng sáng tạo, không ngừng cải tiến"

(LĐTĐ) Thời gian qua, hoạt động sáng tạo tại các doanh nghiệp, công ty không ngừng được thúc đẩy dưới nhiều hình thức. Thông qua các sáng kiến, sáng tạo của người lao động, các doanh nghiệp đã tăng thêm lợi nhuận từ việc giảm các hao phí vật liệu… Sáng kiến, sáng tạo của nhóm công nhân do anh Lưu Văn Vĩnh - Trợ lý giám sát Bộ phận lốp xe đạp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn cao su Inoue Việt Nam là một ví dụ.
Nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long cho công nhân nghỉ tạm thời để phòng, chống dịch

Nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long cho công nhân nghỉ tạm thời để phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội đang có nhiều diễn biến phức tạp, sau khi có khuyến cáo, nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long đã cho công nhân nghỉ tạm thời để đảm bảo công tác truy vết, điều tra, xét nghiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Xem thêm
Phiên bản di động