Nhìn lại 1 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Tổ chức bộ máy địa phương gọn hơn

(LĐTĐ) Qua một năm thực hiện, đến thời điểm hiện nay, qua báo cáo đánh giá hoạt động của các đơn vị, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội tại thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả bước đầu, xác định được các vướng mắc hạn chế trong quá trình triển khai để qua đó đề xuất, kiến nghị tới Trung ương nhằm hoàn thiện hơn nữa mô hình chính quyền đô thị.
Bổ sung 2.625 biên chế tại các phường theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội

Tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội thảo một số giải pháp tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội trong điều kiện đổi mới mô hình chính quyền đô thị và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô.

Nhìn lại 1 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Tổ chức bộ máy địa phương gọn hơn
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa quận Ba Đình. Ảnh: HL

Báo cáo nghiên cứu của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đề xuất mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) ở quận, huyện, thị xã, phường.

Đồng thời, phân cấp cho chính quyền Thủ đô được quyết định các vấn đề: Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; thành lập một số cơ quan chuyên môn đặc thù cấp Thành phố và cấp huyện; tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách HĐND Thành phố, đảm bảo mỗi quận, huyện, thị xã sẽ có ít nhất một đại biểu chuyên trách.

Chính quyền Thủ đô cũng được ban hành các biện pháp hành chính hoặc biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính đối với 3 lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; Thường trực HĐND Thành phố được quyết định một số vấn đề (phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đầu tư công, những vấn đề cấp bách khác…) giữa hai kỳ họp…

Về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô, báo cáo nghiên cứu đề xuất Hà Nội được quy định việc tuyển dụng thẳng những người có tài năng, năng lực, trình độ cao về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thủ đô. Đồng thời, được quy định việc ký hợp đồng và quyết định mức lương, chế độ đãi ngộ theo cơ chế thỏa thuận đối với một số vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị của Thủ đô cần có sự đảm nhiệm của người có năng lực, kinh nghiệm và trình độ cao…

Tinh gọn, nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn cho biết, thành phố Hà Nội xác định việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp chính quyền. Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các kế hoạch cụ thể, phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, các đơn vị có liên quan, trong đó tập trung công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các phường; xây dựng, ban hành quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy, UBND phường phù hợp với mô hình mới; ban hành bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn các nội dung mới liên quan mô hình chính quyền đô thị.

Vụ trưởng Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ - Đinh Dũng Sỹ đề xuất, nếu chúng ta còn muốn tổ chức cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương với hai cấp thì cần bỏ cấp trung gian là HĐND cấp quận, huyện và cần giữ lại HĐND cấp xã, phường. Vì cấp xã, phường là cấp cơ sở, là nơi gần dân nhất, sát dân nhất, cần phải giữ, còn HĐND cấp Thành phố thì ở xa cấp xã, phường. Mặt khác, cấp huyện chỉ là cấp trung gian, HĐND thành phố dễ gần và dễ giám sát hơn.

Qua một năm thực hiện, đến thời điểm hiện nay, qua báo cáo đánh giá hoạt động của các đơn vị cho thấy tổ chức bộ máy chính quyền tại phường được tinh gọn, nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc không tổ chức HĐND phường, UBND phường là chính quyền địa phương ở phường, là cơ quan hành chính thuộc UBND quận, đã theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18 Hội nghị BCHTW 6 khóa XII của Đảng.

Tổ chức bộ máy chính quyền trong khu vực các quận đã gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn; cơ quan hành chính phường đã tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa bàn trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước nhưng vẫn bảo đảm quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận, thị xã và các phường đều đảm bảo đạt kết quả theo Kế hoạch đã đặt ra, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Phương thức hoạt động của UBND thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thay đổi phương thức hoạt động từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng đã tạo điều kiện cho Chủ tịch phường chủ động hơn trong điều hành, giải quyết công việc của phường nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn...

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Chí Đoàn cũng cho hay, với quy mô dân số trung bình của những phường thuộc các quận lớn, với hơn 22.300 người (theo tiêu chuẩn là 15.000 người), khối lượng công việc tại các phường là rất lớn, gây áp lực trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với công chức phường. Số lượng biên chế công chức làm việc bình quân tại các phường là 15 người/phường, về cơ bản bằng mức bình quân công chức cấp xã, chưa có cơ chế chính sách đặc thù đối với các phường có quy mô dân số lớn.

Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND quận tăng trong khi số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND quận, thị xã còn ít, nên việc tổ chức các hoạt động giám sát mới được duy trì ở mức độ như trước khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, chưa có sự thay đổi tích cực rõ nét, chủ động thực sự về số lượng và chất lượng khi không tổ chức HĐND ở phường.

Thực hiện theo cơ chế quản lý mới, phường là một đơn vị dự toán, phụ thuộc vào dự toán của cơ quan cấp trên nên một số nhiệm vụ phát sinh, đột xuất không có trong dự toán gặp khó khăn trong việc triển khai, thực hiện. Việc bố trí kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản theo lương và chi hoạt động của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nằm trong kinh phí dự toán của UBND phường chưa thật sự thuận lợi, chưa đảm bảo tính chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại phường...

Thành phố phải được ban hành mức chi để thu hút nhân tài

Nói về chính sách thu hút nhân tài cho Hà Nội, TS. Hoàng Thị Ngân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ cho rằng, thành phố Hà Nội có thể được trao một số thẩm quyền. Cụ thể như quy định việc ký hợp đồng với người có kiến thức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm đã và đang làm việc ở khu vực tư nhân hoặc ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý một số tổ chức, cơ quan, đơn vị của Thủ đô.

Thành phố tuyển dụng thẳng, không qua thi đối với người có tài năng, năng lực, trình độ cao về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thủ đô; quy định việc ký hợp đồng và quyết định mức lương, chế độ đãi ngộ theo cơ chế thỏa thuận đối với một số vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị của Thủ đô; quyết định việc chi thu nhập tăng thêm từ ngân sách Thành phố cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

Để thực hiện các biện pháp nêu trên, theo bà Ngân, HĐND Thành phố phải được quyền ban hành mức chi cụ thể để thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, chế độ nhà ở, phương tiên đi lại. /.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes gọi tên Vinamilk năm thứ 10 liên tiếp

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes gọi tên Vinamilk năm thứ 10 liên tiếp

(LĐTĐ) 10 năm trước, Forbes Việt Nam lần đầu tiên thực hiện Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Trải qua một thập kỷ, đã có tổng ...
Học sinh chỉ được chuyển trường trong dịp hè hoặc khi kết thúc học kỳ I

Học sinh chỉ được chuyển trường trong dịp hè hoặc khi kết thúc học kỳ I

(LĐTĐ) Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại ...
Hà Nội: Thu giữ gần 11.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội: Thu giữ gần 11.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(LĐTĐ) 10.800 chiếc bánh trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Phấn đấu xây dựng ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 5% GRDP của Thủ đô

Phấn đấu xây dựng ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 5% GRDP của Thủ đô

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Thủ đô trở thành ngành ...
Manulife Việt Nam được vinh danh là “Công ty Bảo hiểm của năm”

Manulife Việt Nam được vinh danh là “Công ty Bảo hiểm của năm”

(LĐTĐ) Manulife Việt Nam vừa được vinh danh là “Công ty bảo hiểm của năm” tại Giải thưởng Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2022 lần thứ 7 năm 2022.
TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập nặng, cầu Thủ Thiêm 2 kẹt cứng sau cơn mưa lớn

TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập nặng, cầu Thủ Thiêm 2 kẹt cứng sau cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Chiều 15/8, cơn mưa lớn kéo dài trong khoảng 4 tiếng khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ngập nặng. Nhiều xe máy, ô tô phải ...
Dự án tích hợp nhiều loại hình sản phẩm đón xu hướng đầu tư

Dự án tích hợp nhiều loại hình sản phẩm đón xu hướng đầu tư

(LĐTĐ) Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng cũng như giúp các nhà đầu tư có lựa chọn phong phú hơn, chủ đầu ...

Tin khác

Phấn đấu xây dựng ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 5% GRDP của Thủ đô

Phấn đấu xây dựng ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 5% GRDP của Thủ đô

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố.
Hà Nội: Sẽ phê bình, nhắc nhở địa phương không hoàn thành công tác tiêm vắc xin Covid-19

Hà Nội: Sẽ phê bình, nhắc nhở địa phương không hoàn thành công tác tiêm vắc xin Covid-19

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Chử Xuân Dũng nhấn mạnh việc hoàn thành công tác tiêm vắc xin Covid-19 cũng như bảo đảm an toàn phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hiện nay, gắn với trách nhiệm mà các địa phương phải tập trung triển khai thực hiện. Địa phương nào làm tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng. Nếu địa phương nào làm không tốt sẽ bị phê bình, nhắc nhở để rút kinh nghiệm.
Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 236 cán bộ chủ chốt

Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 236 cán bộ chủ chốt

(LĐTĐ) Ngày 11/8, tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 (lớp thứ 2). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Triển khai đồng bộ giải pháp để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Triển khai đồng bộ giải pháp để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp. Trong những tháng cuối năm 2022, Thành phố sẽ tiếp tục bố trí 1.000 tỷ đồng từ ngân sách để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách, nâng tổng nguồn ngân sách Thành phố ủy thác là 6.600 tỷ đồng.
Hà Nội: Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06

Hà Nội: Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06

(LĐTĐ) Ngày 10/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu thực thi nhiệm vụ trong phân cấp, ủy quyền

Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu thực thi nhiệm vụ trong phân cấp, ủy quyền

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội cần phải làm từng bước. Có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định vừa tính đến yếu tố đổi mới; rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.
Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đến hết tháng 10/2022 cần có các kết quả rà soát cụ thể, phương án xử lý của từng dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Cần sớm kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu các bộ, ngành với địa phương

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Cần sớm kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu các bộ, ngành với địa phương

(LĐTĐ) Nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng hệ thống đường truyền thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu các ngành còn vướng mắc do kỹ thuật kết nối chưa đồng bộ, vì vậy cần sớm có biện pháp khắc phục để việc thực hiện Đề án mang lại hiệu quả, tạo bước đột phá trong chuyển đổi số.
Hà Nội: Tăng tốc độ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 trong tháng 8/2022

Hà Nội: Tăng tốc độ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 trong tháng 8/2022

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Sở Y tế phát động chiến dịch tiêm chủng “Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.
Sắp diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội - Viêng Chăn

Sắp diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội - Viêng Chăn

(LĐTĐ) Từ ngày 10/8 - 12/8/2022, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại với Chủ đề "Hà Nội - Viêng Chăn, hợp tác cùng phát triển" và tổ chức không gian triển lãm ảnh và trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hà Nội - Viêng Chăn.
Xem thêm
Phiên bản di động