Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô, báo cáo nghiên cứu đề xuất Hà Nội được quy định việc tuyển dụng thẳng những người có tài năng, năng lực, trình độ cao về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thủ đô.
Khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú Thọ Hà Nội: Chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chiều 4/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo một số giải pháp tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội trong điều kiện đổi mới mô hình chính quyền đô thị và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô, nhằm đề xuất các cơ chế, chính sách cho việc sửa đổi Luật Thủ đô. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, cơ quan ngang bộ, các chuyên gia, nhà khoa học.

Sửa Luật Thủ đô với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, sau 9 năm thi hành, Luật Thủ đô năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết được ban hành đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành còn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, có giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội
Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến chủ trì Hội thảo.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô trên một số lĩnh vực. Sớm tổng kết mô hình thí điểm việc thực hiện để khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Báo cáo nghiên cứu của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đề xuất mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) ở quận, huyện, thị xã, phường.

Đồng thời, phân cấp cho chính quyền Thủ đô được quyết định các vấn đề: Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; thành lập một số cơ quan chuyên môn đặc thù cấp Thành phố và cấp huyện; tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách HĐND Thành phố, đảm bảo mỗi quận, huyện, thị xã sẽ có ít nhất một đại biểu chuyên trách.

Chính quyền Thủ đô cũng được ban hành các biện pháp hành chính hoặc biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính đối với 3 lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết định một số vấn đề (phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đầu tư công, những vấn đề cấp bách khác…) giữa hai kỳ họp…

Về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô, báo cáo nghiên cứu đề xuất Hà Nội được quy định việc tuyển dụng thẳng những người có tài năng, năng lực, trình độ cao về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thủ đô. Đồng thời, được quy định việc ký hợp đồng và quyết định mức lương, chế độ đãi ngộ theo cơ chế thỏa thuận đối với một số vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị của Thủ đô cần có sự đảm nhiệm của người có năng lực, kinh nghiệm và trình độ cao…

Trên có sở Nghị quyết số 97/2019/QH14, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn từ ngày 01/7/2021. Theo đó, Thành phố không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) phường, chính quyền địa phương ở phường là Ủy ban nhân dân (UBND) phường, UBND phường là cơ quan hành chính thuộc UBND quận, thị xã.

Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội
Toàn cảnh Hội thảo.

Bổ sung quy định phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

Từ thực tiễn địa phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn cho biết, qua một năm thực hiện, đến thời điểm hiện nay, qua báo cáo đánh giá hoạt động của các đơn vị, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội tại thành phố Hà Nội cũng đã đạt được những kết quả bước đầu, xác định được các vướng mắc hạn chế trong quá trình triển khai để qua đó đề xuất những kiến nghị tới Trung ương để hoàn thiện hơn nữa mô hình chính quyền đô thị.

Để thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị Thành phố đạt được hiệu lực, hiệu quả, Hà Nội đề xuất các cơ quan chức năng bổ sung quy định phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, nâng mức phụ cấp công vụ đối với công chức phường; nghiên cứu đề xuất tăng mức phụ cấp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố.

Hướng dẫn việc sử dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, đảm bảo phù hợp tổ chức và hoạt động của UBND phường.

Theo Điều 4 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định về cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường: “Việc sử dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở phường thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền”. Tuy nhiên đến nay Trung ương chưa có các hướng dẫn cụ thể về nội dung nêu trên. Vì vậy, thành phố Hà Nội kiến nghị sớm có quy định cụ thể đối với các chức danh cán bộ ở phường, đảm bảo đồng bộ với đội ngũ công chức phường khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị...

Bỏ HĐND cấp quận, huyện và giữ lại HĐND cấp phường, xã?

Vụ trưởng Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ Đinh Dũng Sỹ đề xuất thêm một phương án khác về mô hình tổ chức chính quyền là bỏ HĐND cấp quận, huyện và giữ lại HĐND cấp phường, xã vì cấp xã, phường là cấp cơ sở vì đây là nơi gần dân, sát dân nhất, cần phải nắm, trong khi đó cấp huyện chỉ là cấp trung gian.

Đồng tình với nhiều đề xuất phân cấp, phân quyền cho Thủ đô, nhưng ông Sỹ cho rằng cần cân nhắc việc Thường trực HĐND được quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ họp. Ông phân tích, cần tăng tính chuyên nghiệp cho HĐND bằng cách tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, hoạt động thường xuyên hơn (có thể là mỗi quý một kỳ họp). Như vậy sẽ bảo đảm nguyên tắc hoạt động của HĐND Thành phố tốt hơn là trao cho Thường trực HĐND các quyền trên (trừ các vấn đề có tính cấp bách, đột xuất).

Tán thành về trao quyền tự chủ cho Thành phố trong thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Sỹ cũng kiến nghị cơ chế ngân sách đặc thù cho Thủ đô, ít nhất là cho phép tỷ lệ phân chia giữa ngân sách Trung ương với ngân sách địa phương đối với Hà Nội phải cao hơn so với quy định chung và Hà Nội được để lại toàn bộ số vượt thu của năm sau so với số thu của năm trước (không phải so với dự toán).

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho rằng, cần đề xuất những cơ chế, chính sách mạnh dạn hơn nữa để gỡ được các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển bứt phá. Ông Tuấn cũng nhìn nhận không nên đặt nặng vấn đề có hay không HĐND mà cơ chế hoạt động của HĐND như thế nào để bảo đảm hiệu quả thực tế.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

(LĐTĐ) Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ đề xuất chưa nên thực hiện tự chủ ở các bệnh viện tuyến cuối, vì đây là bệnh viện đầu ngành, ...
TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

(LĐTĐ) Tình hình trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua diễn ra ...
Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn xã Lam Điền thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tổ chức bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt. Đây là công trình ...
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

(LĐTĐ) Ngày 19/8 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong ...
WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

Vaccine COVID-19 mũi 4 (mũi tiêm nhắc lại thứ hai) được khuyến nghị cho những người có nguy cơ, theo WHO.
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tháng Tám 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân ta vùng lên tiến ...
Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng ...

Tin khác

Khởi công xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trước ngày 30/6/2023

Khởi công xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trước ngày 30/6/2023

(LĐTĐ) Chính phủ giao các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 31/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trước ngày 30/6/2023.
Quảng Bình: Kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Quảng Bình: Kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

(LĐTĐ) Ngày 18/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Quốc Tiệp, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tỉnh Quảng Bình do có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan

(LĐTĐ) Ngày 18/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ 17-18/8.
Phạt từ 7 -15 triệu đồng, nếu ghi âm, ghi hình trong phiên tòa hình sự mà không được Chủ tọa đồng ý

Phạt từ 7 -15 triệu đồng, nếu ghi âm, ghi hình trong phiên tòa hình sự mà không được Chủ tọa đồng ý

(LĐTĐ) Ngày 18/8, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Lĩnh vực nông nghiệp giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp

Lĩnh vực nông nghiệp giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nông nghiệp được xem là lợi thế của Việt Nam và khởi nghiệp là phương thức hiệu quả và thiết thực để thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Lĩnh vực nông nghiệp với đa dạng ngành nghề, giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp, góp phần nâng cao giá trị và đưa các sản phẩm đặc trưng vùng miền của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Đề xuất các chính sách khắc phục bất cập trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đề xuất các chính sách khắc phục bất cập trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách nhằm khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành Luật và giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.
Đại hội Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 16/8, Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội, Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Chi bộ Ban; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và ra mắt Cấp uỷ mới.
Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

(LĐTĐ) Để kịp thời có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tại Công văn số 727/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương.
Bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư công dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

Bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư công dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao kế hoạch vốn cho 3 dự án số tiền 78.307,587 tỷ đồng, gồm: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.
Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông ở Bình Phước tử vong

Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông ở Bình Phước tử vong

(LĐTĐ) Dù biết bị rắn độc cắn nhưng ông Đức không đến bệnh viện mà đến nhà một người dân điều trị bằng mẹo dân gian nên tử vong sau đó. Sự vụ này một lần nữa cảnh báo người dân không chủ quan, phụ thuộc quá lớn vào các phương pháp trị bệnh dân gian mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng.
Xem thêm
Phiên bản di động