Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 02 được quán triệt nhất quán trong các cấp Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều nay (18/5), Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về các nội dung phối hợp thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02).
Tôn vinh những người tiên phong thực hiện khát vọng dân tộc Công đoàn Việt Nam sẽ tích cực đóng góp vào phong trào Công đoàn và nhân dân, lao động tiến bộ trên thế giới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Ban Dân vận Trung ương, có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương. Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và Thái Thu Xương.

Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Bộ Chính trị khóa XIII

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Nghị quyết 02 là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Bộ Chính trị khóa XIII được ban hành - đã khẳng định sự quan tâm, quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lãnh đạo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tổ chức nghiên cứu, xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết trong toàn hệ thống Công đoàn, đồng thời tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết.

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, sau gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chương trình số 02/Ctr-BCH, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết được quán triệt nhất quán; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hành động được triển khai kịp thời, đầy đủ; công tác tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 02 tại các địa phương, ngành được tổ chức bài bản, bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nhất là trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Hoạt động của các cấp Công đoàn đã có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, tập trung hơn vào các nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao.

Tuy nhiên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng nêu thực tế: Việc triển khai Nghị quyết trong các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị còn chậm. Trong khi, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy tổ chức Công đoàn Việt Nam đổi mới, phát triển toàn diện, góp phần củng cố, phát triển hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì rất cần sự vào cuộc triển khai quyết liệt, có hiệu quả của toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, nhất là trong bối cảnh pháp luật cho phép ra đời tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp.

Hoạt động của các cấp Công đoàn đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả

Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 02 trong hệ thống Công đoàn sau gần 1 năm ban hành, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02 trong các cấp Công đoàn cho thấy, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết được quán triệt nhất quán; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hành động được triển khai kịp thời, đầy đủ; công tác tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 02 tại các địa phương, ngành được tổ chức bài bản, bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nhất là trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW
Thay mặt Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 02 trong hệ thống Công đoàn sau gần 1 năm ban hành.

Trong đó, phải nhấn mạnh đến một số kết quả nổi bật đã đạt được, đó là: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, sau khi Nghị quyết 02 được ban hành, các cơ quan báo chí Công đoàn đã đăng tải toàn văn Nghị quyết, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và kết quả triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW và Chương trình số 02/Ctr-BCH trong các cấp Công đoàn.

Sau gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chương trình số 02/Ctr-BCH, hoạt động của các cấp Công đoàn đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao.

"Hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung hơn vào các nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làn sóng thứ tư, các cấp Công đoàn linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số, internet, mạng xã hội trong chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ'', đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 với phương châm bám sát Chương trình hành động số 02/CTr-BCH, gắn với thực tiễn ngành, địa phương, đến nay, đã có 81/82 đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch và ban hành triển triển khai. Bên cạnh đó, đã có 60/63 LĐLĐ tỉnh, thành phố phối hợp với các ban đảng tham mưu cho tỉnh, thành ủy xây dựng chương trình hoặc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02.

Các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 sâu rộng đến đoàn viên Công đoàn và người lao động thông qua các hình thức tổ chức các hội nghị tập huấn trực tuyến hoặc trực tuyến chuyên đề hoặc kết hợp với các lớp tập huấn khác, các cuộc thi tìm hiểu… của Công đoàn các cấp...

Tổng LĐLĐ Việt Nam cần quan tâm xây dựng trường học cho con công nhân lao động

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc chủ động phối hơp với Ban Dân vận Trung ương đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 02; cùng bàn giải pháp thúc đẩy đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài biểu dương Tổng LĐLĐ Việt Nam thời gian qua đã triển khai thực hiện Nghị quyết 02 chủ động, khẩn trương, nghiêm túc và kịp thời, chỉ sau 1 tháng Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động chi tiết với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; đặc biệt là ban hành 35 nội dung gồm các đề án và kế hoạch đề ra trong Chương trình 02/Ctr-BCH cụ thể bám sát đúng và trúng Nghị quyết.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng biểu dương Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động trong hệ thống, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai Chương trình hành động; đồng thời Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo LĐLĐ tỉnh, thành phố phối hợp với các ban đảng tham mưu cho tỉnh, thành ủy xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết 02 để cùng triển khai phối hợp thưc hiện Nghị quyết rất đồng bộ, kịp thời.

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo quán triệt Nghị quyết sâu sắc đến các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống; bởi chỉ khi cán bộ Công đoàn nhận thức sâu sắc về Nghị quyết, mới có thể tạo chuyển biến từ nhận thức, đến hành động, qua đó xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, thích ứng với tình hình mới.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, đã chủ động xây dựng các chính sách kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. “Trong dịch bệnh, Công đoàn đã chứng minh sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của mình với đoàn viên, người lao động. Sau dịch bệnh, tổ chức Công đoàn đã có nhiều biện pháp giúp đỡ, động viên, khuyến khích người lao động quay trở lại thị trường lao động, qua đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, công nhân lao động có việc làm, ổn định tình hình quan hệ lao động”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục quan tâm tuyên truyền, quán triệt về Nghị quyết, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt cần có sự đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền để cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội nhận thức rõ thời cơ, thách thức đặt ra với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần nắm chắc tình hình công nhân và người lao động; nắm vững nguyện vọng, đặc biệt là những bức xúc của công nhân lao động để kịp thời giải quyết ngay từ đầu, vừa góp phần bảo vệ người lao động vừa góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội.

“Tổng LĐLĐ Việt Nam cần chủ động tham mưu, đề xuất một số vấn đề như: Cơ chế tuyển dụng cán bộ Công đoàn trưởng thành từ cơ sở, từ phong trào; biên chế cho Công đoàn; đề xuất chính sách giữ chân và thu hút cán bộ Công đoàn; chủ động đề xuất cơ chế cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với người lao động và làm việc với tổ chức Công đoàn và công nhân lao động. Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần chủ động đề xuất chính sách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về vấn đề nhà ở cho công nhân lao động; đồng thời rà soát, xem xét xây dựng trường học cho con công nhân lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp, nhất là trường mầm non, tiểu học, qua đó giúp họ yên tâm gắn bó với công việc”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tiếp tục tham mưu, sửa đổi chính sách liên quan đến Công đoàn như Luật Công đoàn; tham gia giám sát, phản biện chính sách có liên quan đến người lao động trong quá trình sửa Luật tại Quốc hội sắp tới… Đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần khẩn trương nghiên cứu, có cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan chặt chẽ hơn, giao ban định kỳ để cùng bàn các giải pháp tháo gỡ, sớm đưa Nghị quyết 02 đi vào cuộc sống sâu rộng và hiệu quả.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc hội thi thợ giỏi huyện Đan Phượng năm 2022

Khai mạc hội thi thợ giỏi huyện Đan Phượng năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 2/7, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đã tổ chức khai mạc Hội thi thợ giỏi huyện Đan Phượng ...
Tạo mọi điều kiện để người dân làm hộ chiếu theo mẫu mới

Tạo mọi điều kiện để người dân làm hộ chiếu theo mẫu mới

(LĐTĐ) Cùng với các đơn vị khác trên cả nước, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an thành phố Hà Nội) đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ...
Ngủ gật khi xem tivi có thể gây… tử vong sớm, béo phì

Ngủ gật khi xem tivi có thể gây… tử vong sớm, béo phì

Ngủ gật trên ghế sofa lúc xem tivi là thói quen của rất nhiều người, song nó không hề vô hại như ta vẫn tưởng.
Giá SGK tăng cao, giáo viên vùng cao khổ vì bị hiểu lầm “ăn chặn” tiền học sinh

Giá SGK tăng cao, giáo viên vùng cao khổ vì bị hiểu lầm “ăn chặn” tiền học sinh

Giá SGK mới tăng cao đang tạo thêm áp lực cho không ít gia đình có con em đi học, đặc biệt, với các phụ huynh ở khu vực có ...
85,4% dòng thuế trong ACFTA dự kiến được xóa bỏ thuế quan tới năm 2027

85,4% dòng thuế trong ACFTA dự kiến được xóa bỏ thuế quan tới năm 2027

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương ...
Séc khởi động chuỗi sự kiện trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU

Séc khởi động chuỗi sự kiện trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU

Chủ tịch EC Von der Leyen cho biết còn rất nhiều việc phải làm đối với nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Séc, bao gồm an ninh năng ...
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với việc tích cực triển khai nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong "Tháng Công nhân" năm 2022, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã ...

Tin khác

Hàng vạn người thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Hàng vạn người thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

(LĐTĐ) Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 được phát động từ ngày 13/6. Đến nay, theo thống kê của Ban Tổ chức, đã có hàng vạn người tham gia thi.
Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội về làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (SN 1970, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.
Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh

Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh

(LĐTĐ) Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, giáo dục là quốc sách hàng đầu tại Việt Nam, phát triển giáo dục được xác định là một trong ba khâu đột phá để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Chỉ thí điểm đấu giá với biển số nền trắng, áp dụng với ô tô trên toàn quốc

Chỉ thí điểm đấu giá với biển số nền trắng, áp dụng với ô tô trên toàn quốc

(LĐTĐ) Đại tá Đỗ Thanh Bình cho rằng, quan điểm của Bộ Công an là không có biển số xấu, biển số đẹp mà chỉ có biển số theo nhu cầu, giá của biển số sẽ do thị trường định giá.
Huy động sức mạnh nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huy động sức mạnh nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(LĐTĐ) Ngày 30/6, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có bài tham luận với chủ đề “Sự tin tưởng, kỳ vọng, vai trò, trách nhiệm của nhân dân đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Xây dựng cho được cơ chế phòng ngừa để "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng",  "không cần tham nhũng"

Xây dựng cho được cơ chế phòng ngừa để "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng", "không cần tham nhũng"

(LĐTĐ) “Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế. Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Bất kể ai lạm dụng, lợi dụng quyền lực để trục lợi đều bị truy cứu trách nhiệm và xử lý”. Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.
Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân gặp nạn trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân gặp nạn trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba, Jordan ngày 27/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ, giúp đỡ các công dân Việt Nam gặp nạn.
Khẩn trương sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập

Khẩn trương sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập.
Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 773/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm
Phiên bản di động