M
26/07/2020 09:58

Ngành Kiểm sát nhân dân: Đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu

(LĐTĐ) Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, kiểm sát viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngành Kiểm sát nhân dân nỗ lực trở thành “thanh bảo kiếm” trong phòng, chống tham nhũng
6 tháng, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội khởi tố 6.232 bị can

Cụ thể, để đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, trong những năm qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát nhân dân quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.

Triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”; hoàn thiện bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua; chỉ đạo biên soạn cuốn sách Hỏi - Đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, trên cơ sở Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về các mặt công tác, hằng năm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đều ban hành chỉ thị, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành, chú trọng đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tăng cường trách nhiệm của Ban cán sự đảng, cấp ủy các cấp và đặc biệt là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

1650 nqh05122 1595600002740292909469 0 1280 2048 crop 15956000318061154673459
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ngành Kiểm sát nhân dân nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. (Ảnh: VKSNDTC)

Từ chỉ thị, hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị trong toàn Ngành đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua với nội dung thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (từ 2015 – 2020), ngành Kiểm sát nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Cụ thể, toàn ngành đã có 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 99 tập thể và 69 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 1.037 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành KSND”; 82 tập thể được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 1.356 tập thể được tặng “Cờ thi đua ngành KSND”; 64 tập thể và 96 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4.219 tập thể và 16.056 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao…

Để phát triển phong trào tốt hơn nữa, thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị, cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành về tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước.

Đẩy mạnh tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; cấp trên “công tâm, công bằng, gương mẫu”, cấp dưới “trung thực, tận tụy, trách nhiệm”.

Tuyên truyền mạnh mẽ hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, qua đó kịp thời khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, giới thiệu tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn để nêu gương, học tập.

Đặc biệt Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cũng sẽ duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, kiểm sát viên toàn ngành; đổi mới hình thức thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đơn vị, vùng miền.

Đồng thời ưu tiên khen thưởng cho các tập thể nhỏ và người lao động để động viên khuyến khích phong trào; xây dựng cơ chế bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa kết quả thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đánh giá cán bộ, đảm bảo công tác khen thưởng phải thực chất, công bằng, hiệu quả và thực sự tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

L.T

Nguồn :