M
22/09/2020 14:13

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Ngành Bảo hiểm xã hội: Tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội
Đẩy mạnh thực hiện các Dịch vụ công quốc gia
Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
Người dân có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia để sử dụng các dịch vụ. Ảnh: B.D

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước năm 2019. Theo bảng xếp hạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ ba liên tiếp đứng đầu trong nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo 3 khối cơ quan, đơn vị (các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), với 6 hạng mục gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang/cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm và tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

Gần đây nhất, trong tháng 8/2020, ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục tích hợp thêm 2 dịch vụ công, gồm: Dịch vụ công thứ 998 (đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp); dịch vụ công thứ 999 (liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội đã có 15 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đây đều là những dịch vụ có liên quan tới hàng chục triệu người dân tham gia bảo hiểm xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Qua triển khai, ngành đã tiếp nhận gần 3.500 hồ sơ thực hiện dịch vụ công qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó, có một số dịch vụ công có tần suất thực hiện lớn như: Dịch vụ công cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất (1.499 trường hợp); các dịch vụ công thanh toán trực tuyến (gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện (925 trường hợp); các dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (838 trường hợp).

Trước đó, trong tháng 7/2020, dịch vụ đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đã được đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua đó góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của hàng triệu người dân, doanh nghiệp. Theo Báo cáo số 5257/BC-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết quả xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia quý II/2020, nếu đa số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chỉ 50% người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thực hiện thanh toán trực tuyến thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được hơn 930 tỷ đồng chi phí đi lại.

Trong đó, dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế phục vụ việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của hơn 17 triệu đối tượng; phục vụ hơn 614.000 đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 38 triệu đối tượng tiềm năng là các lao động chưa tham gia phương thức đóng bảo hiểm xã hội nào.

Với dịch vụ đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phép người dân nộp trực tuyến số tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của mình (hoặc người thân). Dịch vụ này giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại, khuyến khích người dân tham gia, để tiến tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Theo đánh giá, với trên 614.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay, nếu thực hiện đóng bảo hiểm xã hội trực tuyến sẽ giúp tiết kiệm hơn 209,5 tỷ đồng/năm. Đáng chú ý, cả nước hiện có khoảng 55 triệu người trong độ tuổi lao động, trong khi mới chỉ có gần 16,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (cả bắt buộc và tự nguyện).

Bên cạnh đó, dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ cho phép người dân đóng tiền trực tuyến để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế của mình hoặc người thân, giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại. Nếu chỉ 50% số người trong tổng số hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình thực hiện gia hạn trực tuyến, thì số tiền tiết kiệm được hàng năm cũng lên tới hơn 724,6 tỷ đồng/năm.

Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt và đồng bộ, nên đã giảm 90% số lượng thủ tục hành chính (từ 33 thủ tục năm 2015 xuống còn 27 thủ tục năm 2019). Đặc biệt, trong năm 2019, ngành Bảo hiểm xã hội đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”.

Với các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Giao dịch điện tử của ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn mang lại tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, góp phần hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân./.

Bảo Duy

Nguồn :