M
15/09/2020 12:02

Ngành Bảo hiểm xã hội: Tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cùng với việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, ngành Bảo hiểm xã hội đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử liên thông với các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch toán tự động.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội
Đẩy mạnh thực hiện các Dịch vụ công quốc gia
Ngành Bảo hiểm xã hội: Chủ động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch
Ngành Bảo hiểm xã hội: Tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt

Các cá nhân, tổ chức có tài khoản mở tại BIDV có thể nộp tiền tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu số người, số tiền chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho bảo hiểm xã hội các tỉnh cụ thể từng năm với từng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước tính đến hết 6 tháng đầu năm 2020: Số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 28% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tăng 4% so với kết quả đạt được năm 2019.

Số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 44% trên tổng số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tăng 7% so với kết quả đạt được năm 2019. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 16% so với kết quả đạt được năm 2019.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 8/2020, cơ quan Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỷ đồng, trong đó chi qua tài khoản cá nhân ATM cho khoảng 730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng.

Tại Thủ đô Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang phối hơp với các đơn vị đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân. Đây được xem là giải pháp góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch trong tài chính, nhằm phục vụ người hưởng chế độ ngày càng tốt hơn.

Với những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua, liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giữ vững vị trí đứng đầu trong Bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ. Thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục nỗ lực cùng các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp ngày càng nhiều các tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bảo Duy

Nguồn :