Nâng tầm đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Triển khai thực hiện Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”, năm 2022, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp hoạt động và kỹ năng mềm cho cán bộ Công đoàn.
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm

Nâng cao nghiệp vụ cho 100% Chủ tịch CĐCS ngoài Nhà nước

Ông Phan Tuấn Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, thời gian qua, nhà trường luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ Công đoàn là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Do đó, ngay từ đầu năm, nhà trường đã tích cực tham mưu với Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch mở lớp, báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

Nâng tầm đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô
Ông Phan Tuấn Dũng trao Giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Kết quả, năm 2021, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn cho 2.194 học viên tham gia, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, nhà trường đã phối hợp với các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã tổ chức 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn với 2.111 học viên là cán bộ CĐCS; tổ chức 15 lớp huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động cho 1.402 học viên là người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn; đồng thời tuyển sinh trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn được 14 lớp với 632 học viên.

Theo ông Phan Tuấn Dũng, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, thực hiện Nghị quyết số 10b/NQ-BCH ngày 12/12/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XII) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong giai đoạn mới”…

Theo đó, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục giữ đầu mối chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022” (theo Quyết định số 195/QĐ-LĐLĐ ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chương trình 1563/CTr-TLĐ ngày 9/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Cụ thể, trường sẽ tổ chức 40 lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng cho 4.000 cán bộ Công đoàn các cấp theo chỉ tiêu kế hoạch (kinh phí do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ); tổ chức 106 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước, (theo Đề án thí điểm của Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn 2021-2022); tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn về công tác cập nhật dữ liệu đoàn viên cho CĐCS, đổi thẻ đoàn viên, kỹ năng nghiệp vụ công tác Công đoàn...

“Trường cũng sẽ phối hợp với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn thường niên, theo yêu cầu nhiệm vụ cho cán bộ Công đoàn (từ tổ phó công đoàn trở lên); tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho 1.500 học viên là cán bộ Công đoàn và người lao động…”, ông Dũng thông tin.

Linh hoạt theo loại hình và đối tượng

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô, đáo ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội Phan Tuấn Dũng cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố làm tốt công tác quản lý lớp học; tham mưu triển khai thực hiện Đề án đào tạo đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực: Thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; kết nạp đoàn viên; thành lập CĐCS...

Năm 2022, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội phấn đấu: Hoàn thành 100% kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô từ nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ (40 lớp với 4.000 học viên); phối hợp với Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện hoàn thành Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; phối hợp với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS theo yêu cầu bằng nguồn kinh phí của cơ sở (phấn đấu vượt hơn 4 lớp so với kết quả năm 2021); phấn đấu huấn luyện cho 1.500 người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động.

Trường cũng đặt ra mục tiêu mở được 5 lớp đào tạo trình độ Trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn với tổng số học viên quy đổi là 390 học viên (trong đó có các lớp Lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên - chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và các nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

Nhà trường sẽ chú trọng việc nắm bắt cập nhật tình hình hoạt động của Công đoàn Thành phố; kịp thời cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức trong các bài giảng, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của hoạt động Công đoàn Thủ đô. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, trường sẽ phân chia đối tượng cán bộ Công đoàn để bố trí nội dung, chương trình, hình thức đào tạo cho phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ Công đoàn; số hóa chương trình đào tạo; xây dựng tài liệu, bài giảng điện tử, bài giảng online phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

“Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ chú trọng chuẩn bị tốt phương tiện, kỹ thuật, bài giảng đáp ứng việc giảng dạy theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, mở rộng đối tượng thụ hưởng kết quả đào tạo, bồi dưỡng. Cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ chủ động đa dạng các hình thức đào tạo, linh hoạt sử dụng hình thức đào tạo để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các đối tượng học viên và yêu cầu của từng địa phương, đơn vị; xây dựng thời gian, chương trình, nội dung, hình thức đào tạo phù hợp và hiệu quả với từng đối tượng người học.”, ông Phan Tuấn Dũng thông tin./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Rét ngọt mùa yêu

Rét ngọt mùa yêu

(LĐTĐ) Từ ngày còn bé, tôi đã vừa thích vừa sợ mùa đông. Sợ cái rét cắt da cắt thịt nhưng lại thích vì rét nghĩa là Tết sắp về. Theo ...
Quận Tây Hồ: Khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ tại các trường mầm non

Quận Tây Hồ: Khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ tại các trường mầm non

(LĐTĐ) Nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh liên quan đến thính giác cho trẻ, vừa qua, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ triển khai khám ...
Cần cải cách toàn diện về thuế thu nhập

Cần cải cách toàn diện về thuế thu nhập

(LĐTĐ) Luật sư Nguyễn Ngọc Quỳnh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, theo số liệu mới công bố của Bộ Tài chính, 10 tháng đầu năm 2022, số ...
Thuế thu nhập cá nhân: Thời điểm chín muồi để điều chỉnh

Thuế thu nhập cá nhân: Thời điểm chín muồi để điều chỉnh

(LĐTĐ) Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2022, số thu thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 139.000 tỷ đồng, tương đương 118,1% dự toán cả năm. Trong khi đó, ...
Tập trung nguồn lực hỗ trợ lao động mất việc, giảm việc

Tập trung nguồn lực hỗ trợ lao động mất việc, giảm việc

(LĐTĐ) Trước bối cảnh số công nhân lao động bị mất việc, giãn việc gia tăng trong những tháng cuối năm, tổ chức Công đoàn đang nỗ lực làm việc với ...
Tăng tính hấp dẫn của mạng lưới xe buýt Thủ đô: Cốt lõi vẫn là hạ tầng

Tăng tính hấp dẫn của mạng lưới xe buýt Thủ đô: Cốt lõi vẫn là hạ tầng

(LĐTĐ) Phát triển hệ thống giao thông công cộng từ lâu được xem là một trong những giải pháp khả thi, bền vững để từng bước kéo giảm ùn tắc giao ...
“Bảng tử thần”

“Bảng tử thần”

Chỉ duy nhất bảng E không còn đại diện nào tại vòng tứ kết World Cup 2022…

Tin khác

Quảng Nam tổ chức chợ Tết Công đoàn từ ngày 23 - 25/12

Quảng Nam tổ chức chợ Tết Công đoàn từ ngày 23 - 25/12

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 trong 3 ngày (từ ngày 23 - 25/12/2022) tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.
Nghệ An: Phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời kỳ đổi mới

Nghệ An: Phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Chiều nay (7/12) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022 - 2023” với chủ đề “Viết về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An thời kỳ đổi mới”.
Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Vừa chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, vừa đồng hành với doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động các phong trào thi đua yêu nước... Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy đã thực sự trở “cầu nối” giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trong Cụm thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVII

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVII

(LĐTĐ) Mới đây, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V kỳ họp lần thứ XVII đã được tổ chức tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự.
Quảng Bình: Bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

Quảng Bình: Bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa và trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc.
Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Liên đoàn Lao động và Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Hội trường nhỏ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương.
Xem thêm
Phiên bản di động