Nâng tầm đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Triển khai thực hiện Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”, năm 2022, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp hoạt động và kỹ năng mềm cho cán bộ Công đoàn.
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm

Nâng cao nghiệp vụ cho 100% Chủ tịch CĐCS ngoài Nhà nước

Ông Phan Tuấn Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, thời gian qua, nhà trường luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ Công đoàn là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Do đó, ngay từ đầu năm, nhà trường đã tích cực tham mưu với Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch mở lớp, báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

Nâng tầm đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô
Ông Phan Tuấn Dũng trao Giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Kết quả, năm 2021, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn cho 2.194 học viên tham gia, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, nhà trường đã phối hợp với các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã tổ chức 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn với 2.111 học viên là cán bộ CĐCS; tổ chức 15 lớp huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động cho 1.402 học viên là người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn; đồng thời tuyển sinh trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn được 14 lớp với 632 học viên.

Theo ông Phan Tuấn Dũng, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, thực hiện Nghị quyết số 10b/NQ-BCH ngày 12/12/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XII) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong giai đoạn mới”…

Theo đó, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục giữ đầu mối chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022” (theo Quyết định số 195/QĐ-LĐLĐ ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chương trình 1563/CTr-TLĐ ngày 9/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Cụ thể, trường sẽ tổ chức 40 lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng cho 4.000 cán bộ Công đoàn các cấp theo chỉ tiêu kế hoạch (kinh phí do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ); tổ chức 106 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước, (theo Đề án thí điểm của Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn 2021-2022); tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn về công tác cập nhật dữ liệu đoàn viên cho CĐCS, đổi thẻ đoàn viên, kỹ năng nghiệp vụ công tác Công đoàn...

“Trường cũng sẽ phối hợp với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn thường niên, theo yêu cầu nhiệm vụ cho cán bộ Công đoàn (từ tổ phó công đoàn trở lên); tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho 1.500 học viên là cán bộ Công đoàn và người lao động…”, ông Dũng thông tin.

Linh hoạt theo loại hình và đối tượng

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô, đáo ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội Phan Tuấn Dũng cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố làm tốt công tác quản lý lớp học; tham mưu triển khai thực hiện Đề án đào tạo đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực: Thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; kết nạp đoàn viên; thành lập CĐCS...

Năm 2022, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội phấn đấu: Hoàn thành 100% kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô từ nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ (40 lớp với 4.000 học viên); phối hợp với Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện hoàn thành Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; phối hợp với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS theo yêu cầu bằng nguồn kinh phí của cơ sở (phấn đấu vượt hơn 4 lớp so với kết quả năm 2021); phấn đấu huấn luyện cho 1.500 người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động.

Trường cũng đặt ra mục tiêu mở được 5 lớp đào tạo trình độ Trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn với tổng số học viên quy đổi là 390 học viên (trong đó có các lớp Lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên - chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và các nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

Nhà trường sẽ chú trọng việc nắm bắt cập nhật tình hình hoạt động của Công đoàn Thành phố; kịp thời cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức trong các bài giảng, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của hoạt động Công đoàn Thủ đô. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, trường sẽ phân chia đối tượng cán bộ Công đoàn để bố trí nội dung, chương trình, hình thức đào tạo cho phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ Công đoàn; số hóa chương trình đào tạo; xây dựng tài liệu, bài giảng điện tử, bài giảng online phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

“Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ chú trọng chuẩn bị tốt phương tiện, kỹ thuật, bài giảng đáp ứng việc giảng dạy theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, mở rộng đối tượng thụ hưởng kết quả đào tạo, bồi dưỡng. Cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ chủ động đa dạng các hình thức đào tạo, linh hoạt sử dụng hình thức đào tạo để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các đối tượng học viên và yêu cầu của từng địa phương, đơn vị; xây dựng thời gian, chương trình, nội dung, hình thức đào tạo phù hợp và hiệu quả với từng đối tượng người học.”, ông Phan Tuấn Dũng thông tin./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi hoạt động giao lưu chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Sôi nổi hoạt động giao lưu chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

(LĐTĐ) Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tổ chức cho 400 cán bộ nữ công, cán bộ Công đoàn cơ sở giao lưu, thực tế tại Khu du lịch trải nghiệm văn hoá Bản Mường Xanh (Hòa Bình). Đây cũng là dịp Công đoàn tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" năm 2023, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam…
Đẩy mạnh thi đua trong đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh thi đua trong đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Công ty Ladoda (trực thuộc Liên đoàn Lao động - LĐLĐ huyện Gia Lâm) có 160 đoàn viên Công doàn. Nhận thức rõ thi đua là động lực để phát triển, thời gian qua, Công đoàn Công ty Ladoda đã tham mưu, phối hợp với lãnh đạo Công ty không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa

(LĐTĐ) Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, ngày 2/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chưa bao giờ trong một thời gian ngắn, Trung ương ban hành nhiều văn bản, chủ trương, cơ chế, chính sách cho tỉnh Khánh Hòa như vậy. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với Khánh Hòa; đồng thời cũng là giao trách nhiệm cho Đảng bộ và chính quyền tỉnh Khánh Hòa.
Xác định 5 tuyến cao tốc cần ưu tiên nâng cấp

Xác định 5 tuyến cao tốc cần ưu tiên nâng cấp

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đã xác định được 5 tuyến cao tốc đang khai thác với quy mô 2 làn xe cần sớm nâng cấp, đây được xác định là nhiệm vụ ưu tiên số 1.
TIN BUỒN

TIN BUỒN

(LĐTĐ) Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và gia đình đồng chí Tô Quang Phán - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học báo tin buồn:
Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới thao túng thị trường chứng khoán của FLC

Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới thao túng thị trường chứng khoán của FLC

(LĐTĐ) Theo Bộ Công an, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán, tiến hành các hành vi thao túng chứng khoán.
Quận Hai Bà Trưng quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Quận Hai Bà Trưng quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao UBND quận Hai Bà Trưng quản lý toàn bộ phạm vi ranh giới Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo hiện trạng quản lý, sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương.

Tin khác

Sôi nổi hoạt động giao lưu chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Sôi nổi hoạt động giao lưu chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

(LĐTĐ) Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tổ chức cho 400 cán bộ nữ công, cán bộ Công đoàn cơ sở giao lưu, thực tế tại Khu du lịch trải nghiệm văn hoá Bản Mường Xanh (Hòa Bình). Đây cũng là dịp Công đoàn tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" năm 2023, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam…
Đẩy mạnh thi đua trong đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh thi đua trong đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Công ty Ladoda (trực thuộc Liên đoàn Lao động - LĐLĐ huyện Gia Lâm) có 160 đoàn viên Công doàn. Nhận thức rõ thi đua là động lực để phát triển, thời gian qua, Công đoàn Công ty Ladoda đã tham mưu, phối hợp với lãnh đạo Công ty không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động.
Cầu Giấy: Nâng cao vai trò công đoàn cơ sở trong đối thoại, thương lượng tập thể

Cầu Giấy: Nâng cao vai trò công đoàn cơ sở trong đối thoại, thương lượng tập thể

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy chú trọng đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.
Sôi nổi Hội thi nấu ăn “Bữa cơm đoàn viên”

Sôi nổi Hội thi nấu ăn “Bữa cơm đoàn viên”

(LĐTĐ) Hội thi nấu ăn “Bữa cơm đoàn viên” nhằm tôn vinh vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Bằng sự khéo léo và tài nội trợ, thành viên ở các đội thi đã chế biến các món ăn hấp dẫn cả về hình thức và hương vị.
9 hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

9 hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Cùng với việc chỉ đạo triển khai hoạt động ở các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức 9 hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Ra mắt Câu lạc bộ Nữ công Liên đoàn Lao động quận Long Biên

Ra mắt Câu lạc bộ Nữ công Liên đoàn Lao động quận Long Biên

(LĐTĐ) Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 1/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nữ công LĐLĐ quận, ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2024 - 2028 và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ quý I/2024.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (1/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là Công đoàn cơ sở (CĐCS) thứ 226 của huyện Thạch Thất.
Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng 1/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khen thưởng nữ công nhân viên chức lao động có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Mới đây, tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thành phố Hải Phòng), Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội tổ chức kỷ niệm 114 năm Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023, trao hỗ trợ cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ấn tượng Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối Giáo dục huyện Đông Anh

Ấn tượng Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối Giáo dục huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Tối ngày 29/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối GD&ĐT huyện Đông Anh, năm học 2023-2024.
Xem thêm
Phiên bản di động