Multimedia
03/02/2022 08:46
Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm

03/02/2022 08:46

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặt ra cho tổ chức Công đoàn là phải đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ. Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới. Nhân dịp đầu Xuân mới, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc trò chuyện nhiều tâm huyết xoay quanh chủ đề này.
Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặt ra cho tổ chức Công đoàn là phải đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ. Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới. Nhân dịp đầu Xuân mới, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc trò chuyện nhiều tâm huyết xoay quanh chủ đề này.

Phóng viên: Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 bùng phát kéo dài nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn của LĐLĐ Thành phố đã được tập trung triển khai hiệu quả. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác này trong năm qua?

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã ban hành Kế hoạch về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, phân bổ chỉ tiêu mở lớp cho các Công đoàn cấp trên cơ sở, đồng thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị uỷ và chính quyền đồng cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo chỉ tiêu được giao.

Theo đó, năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các Ban chuyên đề, Công đoàn các ngành, các Tổng Công ty, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề công đoàn Hà Nội tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho trên 2.000 học viên tham gia, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm

Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn bằng nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền đồng cấp, chuyên môn và nguồn kinh phí của Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị ủy để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn không chuyên trách cơ sở với tổng số trên 53.200 lượt cán bộ Công đoàn tham gia.

Có thể khẳng định, năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra. Thông qua đó đã giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô được cập nhật, bổ sung kiến thức, lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện nâng cao kỹ năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn trước mắt cũng như lâu dài.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm

Phóng viên: Công tác đào tạo cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đang được triển khai ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu: Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã triển khai Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022” với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022, 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tập huấn, bối dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Công đoàn.

Hằng năm, LĐLĐ Thành phố trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có 1.000 đoàn viên, người lao động trở lên. Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên, người lao động thuộc phân cấp quản lý của đơn vị mình.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những đổi mới về nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu: LĐLĐ Thành phố luôn quan tâm đổi mới, cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cán bộ Công đoàn; tăng cường phương pháp đào tạo bồi dưỡng theo phương pháp học tập tích cực, lấy đối tượng đào tạo làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên trong lớp.

Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tập trung vào những nội dung: Bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác Công đoàn; bồi dưỡng kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ Công đoàn các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay như: Nội dung mới của Bộ luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Đào tạo, tập huấn các kỹ năng giải quyết tranh chấp về tiền lương, tiền thưởng, kỹ năng giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động; kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp; kỹ năng thu kinh phí Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước… Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ… để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách theo tiêu chuẩn các chức danh đương nhiệm và được quy hoạch.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ Thành phố đã chủ động, thích ứng, chỉ đạo các đơn vị triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy; chỉ đạo Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, phát động phong trào học tập nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên nhà trường góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; cập nhật các văn bản mới, chỉnh sửa bài giảng cho phù hợp với hoạt động công đoàn trong tình hình mới, xây dựng kế hoạch thông qua bài giảng trước khi giảng tại cơ sở.

LĐLĐ Thành phố đã cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức cho cán bộ Công đoàn Thủ đô, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí được trực tiếp giảng dạy chuyên đề đã được đào tạo cho cán bộ Công đoàn tại các đơn vị để phát huy năng lực cán bộ Công đoàn trong hệ thống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm

Phóng viên: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn như thế nào nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu: Thực tế phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn đã chứng minh, muốn xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì phải xây dựng được đội ngũ cán bộ Công đoàn chất lượng, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động. Nhận thức rõ điều đó, LĐLĐ Thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

Trong đó, tập trung xây dựng quy chế, quy định, kế hoạch và khung đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cho từng loại hình: Cán bộ Công đoàn chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm; cán bộ là lãnh đạo, quản lý; Chủ tịch Công đoàn cơ sở... Căn cứ khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố và tình hình thực tế, các cấp Công đoàn sẽ chủ động xây dựng chương trình để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn thuộc quyền quản lý cho phù hợp, thiết thực.

Tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập trung đi sâu vào kỹ năng hoạt động Công đoàn. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học viên, gắn đào tạo về lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý những tình huống phát sinh trong thực tiễn; kết hợp hài hòa giữa đào tạo, bồi dưỡng tập trung với các hình thức đào tạo từ xa, trực tuyến nhằm tạo điều kiện để cán bộ Công đoàn nghiên cứu học tập.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, soạn thảo, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện giáo án bài giảng phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, gắn lý thuyết với thực hành; soạn thảo tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu làm cẩm nang hoạt động cho cán bộ. Tăng cường nguồn lực, đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn (dành 10-15% kinh phí hoạt động thường xuyên cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở mỗi cấp Công đoàn). Tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên gia trong một số lĩnh vực: Giải quyết tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước... Thí điểm phối hợp mở các lớp đào tạo về kiến thức pháp luật có cấp chứng chỉ. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”.

Nghiên cứu xây dựng Quy chế về cử cán bộ công đoàn chuyên trách đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Công đoàn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng được đi học tập, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm; quan tâm cơ chế chính sách cho cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Kết hợp đào tạo, tập huấn ở trong nước là chủ yếu với đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn ngày tại nước ngoài theo chương trình của Thành ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình hợp tác giữa Công đoàn Thủ đô Hà Nội với Công đoàn Thủ đô các nước và các tổ chức quốc tế.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm

Nội dung: MAI QUÝ
Thiết kế: ĐỨC HÀ - PHẠM THẮNG