M
28/05/2020 16:26

Nâng cao vai trò nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã quan tâm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công cơ sở về số l­ượng, chất lư­ợng, tăng c­ường việc bồi d­ưỡng kiến thức, kỹ năng công tác nữ cho cán bộ nữ công. Qua đó, phát huy vai trò của nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đổi mới.   

lien doan lao dong huyen phu xuyen nang cao vai tro nu cong nhan vien chuc trong thoi ky doi moi Thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
lien doan lao dong huyen phu xuyen nang cao vai tro nu cong nhan vien chuc trong thoi ky doi moi Liên đoàn lao động huyện Phú Xuyên: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Nhận thức về việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” là bộ phận cấu thành quan trọng của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, hàng năm Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tham mưu cho Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tới 100% Công đoàn cơ sở.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của các Công đoàn cơ sở, việc thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 được Liên đoàn Lao động huyện triển khai kết hợp với các phong trào thi đua và các cuộc vận động một cách phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức sơ kết, tổng kết khen thưởng, rút kinh nghiệm chỉ đạo phong trào.

Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở. Xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai đến 100% CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong những năm qua các cấp công đoàn đã tuyên truyền 357 buổi Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác Phụ nữ thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020”.

lien doan lao dong huyen phu xuyen nang cao vai tro nu cong nhan vien chuc trong thoi ky doi moi
Câu lạc bộ Nữ công Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tổ chức đợt thăm quan, học tập thực tế tại các di tích lịch sử, văn hoá (Ảnh: Thanh Thủy)

Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức cho nữ công nhân viên chức lao động thông qua các buổi tập huấn, tổ chức các buổi tọa đàm, thảo luận, trao đổi, nói chuyện chuyên đề kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình. Thăm các di tích lịch sử, tuyên truyền, giáo dục 4 tiêu chí, phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền kiến thức giới, bình đẳng giới công tác Dân số, kế hoạch hoá gia đình; chăm sóc bảo vệ giáo dục trẻ em...

Liên đoàn Lao động huyện cũng chỉ đạo Ban Nữ công Công đoàn cơ sở động viên chăm lo, hỗ trợ nữ công nhân viên chức trong công việc và trong cuộc sống thông qua các hoạt động trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây sửa “ Mái ấm công đoàn”, vay vốn để phát triển kinh tế gia đình... Những hoạt động này đã kịp thời động viên nữ công nhân viên chức lao động, giúp chị em yên tâm công tác.

Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng cùng cấp, lãnh đạo chuyên môn của cơ quan, đơn vị khuyến khích, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Công đoàn huyện và cơ sở. 100% cán bộ nữ công được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn và nữ công, công tác tập huấn, đào tạo cho nữ công nhân viên chức lao động cũng được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian và vật chất.

Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo chuyên môn, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức phong trào, phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động thiết thực, tạo môi trường để nữ công nhân viên chức phấn đấu rèn luyện 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, tham gia đề án “giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”...

Theo ông Đào Đức Gương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: “Trong những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm tạo điều kiện để nữ công nhân viên chức lao động được học tập, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm nhiều nữ cán bộ giữ chức vụ chủ chốt.

Nhìn chung t­ư t­ưởng đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện ổn định, luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tin t­ưởng vào đ­ường lối lãnh đạo của Đảng vào công cuộc đổi mới, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động sáng tạo v­ươn lên, vững vàng v­ượt qua khó khăn thách thức, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, là lực l­ượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất n­ước”.

Trong những năm qua cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu công nhân viên chức lao động huyện Phú Xuyên nói riêng đã có chuyển biến cả về số lượng, chất lượng (số lượng nữ công nhân viên chức lao động ngày càng tăng, trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề ngày càng được nâng cao). Số nữ công nhân viên chức lao động được đào tạo có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 98,5%.

P.V

Nguồn :