M
08/09/2020 16:42

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Nâng cao nhận thức về công tác gia đình trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Xác định gia đình là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã chú trọng vun bồi, đẩy mạnh tuyên truyền công tác này trong công nhân viên chức lao động…

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Lao động giỏi”
Đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong ngành giao thông
Quan tâm, nâng cao sức khỏe người lao động

Theo đó, nhận thức tầm quan trọng của các gia đình, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm đến đời sống gia đình của người lao động, coi xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội. Nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền tích cực, cán bộ công nhân viên chức lao động trong ngành giao thông luôn nhận thức sâu sắc giá trị vô giá của gia đình văn hóa. Từ đó, người lao động có ý thức phấn đấu để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ.

4907 c1 5

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội trao giấy chứng nhận cho các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cũng tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm tới vấn đề chăm sóc trẻ em. Thông qua các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)… Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức tuyên truyền và lồng ghép các hoạt động về bình đẳng giới, chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2020, trong hàng nghìn gia đình tiêu biểu tại công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cũng tổ chức biểu dương 56 gia đình người lao động đạt danh hiệu Gia đình tiêu biểu và 124 cháu là con người lao động đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2019-2020.

Đinh Luyện

Nguồn :