M
08/09/2020 11:34

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm:

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Lao động giỏi”

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” đã được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tích cực triển khai, hưởng ứng, duy trì và phát triển đến nay đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa.

Nhiều điểm sáng trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” năm 2020
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Lao động giỏi”
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi”

Biểu dương 48 công nhân giỏi, 12 sáng kiến sáng tạo cấp quận

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng của quận Nam Từ Liêm và Thành phố: Năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn (2015 – 2020).

5831 img 1828
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" quận Nam Từ Liêm năm 2020.

Đặc biệt, năm nay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bất ngờ, tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam nói chung và quận Nam Từ Liêm nói riêng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng; sản xuất bị ngừng trệ, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động; đời sống, thu nhập của công nhân lao động bị giảm sút, tỷ lệ mất việc làm, thiếu việc làm gia tăng.

Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức đó, với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của chính quyền quận Nam Từ Liêm; sự nỗ lực cố gắng vượt khó của doanh nghiệp, nhân dân và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quận vẫn nêu cao tinh thần thi đua: “Khó khăn gấp đôi, cố gắng gấp ba”. Đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã dần được khôi phục, từng bước ổn định.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”. Thi đua là cùng nhau đem hết tài năng, sức lực nhằm thúc đẩy lẫn nhau, đạt thành tích tốt nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác, học tập. Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua, thi đua cũng là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua phải gắn với khen thưởng, đều hướng đến mục đích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” đã được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tích cực triển khai, hưởng ứng, duy trì và phát triển đến nay đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa. Năm 2020, quận Nam Từ Liêm có 321 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi, 423 Sáng kiến sáng tạo cấp cơ sở. Từ những tấm gương điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã lựa chọn và quyết định biểu dương 48 công nhân giỏi, 12 sáng kiến sáng tạo cấp quận năm 2020.

Trong số 48 công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo được tôn vinh, khen thưởng, chúng ta có thể kể đến những gương mặt công nhân giỏi, những gương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm. Đó là anh Vũ Văn Long, cán bộ của công ty TNHH Ans Asia Việt Nam, anh được đánh giá là người chăm chỉ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn dẫn đầu trong dự án về các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt anh đã đạt giải nhì kỳ thi nghề giỏi của quận Nam Từ Liêm năm 2019.

Hay như anh Vũ Văn Hà, là tổ trưởng tổ kỹ thuật của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Lạc Việt, anh đã đạt giải nhất nghề Hàn CO2 tại Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm lần thứ II năm 2019. Đặc biệt, năm 2020 anh đã đạt được danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô. Hay chị Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường mầm non Đại Mỗ A có đề tài sáng kiến cấp quận “Một số biện pháp chỉ đạo, quản lý phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho trẻ trong trường mầm non” được đánh giá cao. Và còn nhiều tấm gương công nhân lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu xuất sắc mà không thể kể tên hết được.

Dù ở bất kỳ ở ngành, nghề, lĩnh vực chuyên môn nào, tất cả công nhân, viên chức, lao động quận đều cần cù trong lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cải thiện đời sống người lao động.

Công đoàn tham mưu chủ sử dụng lao động tổ chức tốt các phong trào thi đua

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo tổ chức phong trào và biểu dương, khen thưởng Công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo từ cấp cơ sở đến quận Nam Từ Liêm vẫn còn có hạn chế cần khắc phục. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp thừa nhận, một số lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tăng năng suất lao động; đồng thời thực hiện công tác khen thưởng tốt sẽ là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động nói chung, phong trào “Lao động giỏi” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” nói riêng ở một số đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, nhiều nơi chỉ chú trọng đến công tác khen thưởng mà chưa quan tâm đến việc tổ chức phát động và duy trì các phong trào thi đua.

Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong lao động sản xuất của các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Lao động sáng tạo chưa được tốt. Tỷ lệ khen thưởng, động viên đối với công nhân lao động trực tiếp còn ít. “Một số đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chưa ý thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, nội dung của phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đối với chính bản thân mình và đối với tập thể nên chưa tích cực hưởng ứng tham gia” – bà Điệp nhận định.

Thời gian tới, để phong trào thi đua“Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo đạt hiệu quả cao hơn, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các Công đoàn cơ sở cần tiếp tục chủ động tham mưu với chủ sử dụng lao động tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Sáng kiến, sáng tạo.

Từ đó xây dựng doanh nghiệp phát triển, xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn cơ sở vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của quận Nam Từ Liêm nói riêng và Thủ đô nói chung. Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm quyết tâm ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của quận năm 2020 và các năm tiếp theo. /.

Phương Bùi

Nguồn :