Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm:

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Lao động giỏi”

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” đã được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tích cực triển khai, hưởng ứng, duy trì và phát triển đến nay đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa.
Nhiều điểm sáng trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” năm 2020
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Lao động giỏi”
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi”

Biểu dương 48 công nhân giỏi, 12 sáng kiến sáng tạo cấp quận

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng của quận Nam Từ Liêm và Thành phố: Năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn (2015 – 2020).

5831 img 1828
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" quận Nam Từ Liêm năm 2020.

Đặc biệt, năm nay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bất ngờ, tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam nói chung và quận Nam Từ Liêm nói riêng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng; sản xuất bị ngừng trệ, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động; đời sống, thu nhập của công nhân lao động bị giảm sút, tỷ lệ mất việc làm, thiếu việc làm gia tăng.

Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức đó, với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của chính quyền quận Nam Từ Liêm; sự nỗ lực cố gắng vượt khó của doanh nghiệp, nhân dân và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quận vẫn nêu cao tinh thần thi đua: “Khó khăn gấp đôi, cố gắng gấp ba”. Đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã dần được khôi phục, từng bước ổn định.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”. Thi đua là cùng nhau đem hết tài năng, sức lực nhằm thúc đẩy lẫn nhau, đạt thành tích tốt nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác, học tập. Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua, thi đua cũng là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua phải gắn với khen thưởng, đều hướng đến mục đích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” đã được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tích cực triển khai, hưởng ứng, duy trì và phát triển đến nay đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa. Năm 2020, quận Nam Từ Liêm có 321 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi, 423 Sáng kiến sáng tạo cấp cơ sở. Từ những tấm gương điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã lựa chọn và quyết định biểu dương 48 công nhân giỏi, 12 sáng kiến sáng tạo cấp quận năm 2020.

Trong số 48 công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo được tôn vinh, khen thưởng, chúng ta có thể kể đến những gương mặt công nhân giỏi, những gương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm. Đó là anh Vũ Văn Long, cán bộ của công ty TNHH Ans Asia Việt Nam, anh được đánh giá là người chăm chỉ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn dẫn đầu trong dự án về các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt anh đã đạt giải nhì kỳ thi nghề giỏi của quận Nam Từ Liêm năm 2019.

Hay như anh Vũ Văn Hà, là tổ trưởng tổ kỹ thuật của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Lạc Việt, anh đã đạt giải nhất nghề Hàn CO2 tại Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm lần thứ II năm 2019. Đặc biệt, năm 2020 anh đã đạt được danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô. Hay chị Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường mầm non Đại Mỗ A có đề tài sáng kiến cấp quận “Một số biện pháp chỉ đạo, quản lý phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho trẻ trong trường mầm non” được đánh giá cao. Và còn nhiều tấm gương công nhân lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu xuất sắc mà không thể kể tên hết được.

Dù ở bất kỳ ở ngành, nghề, lĩnh vực chuyên môn nào, tất cả công nhân, viên chức, lao động quận đều cần cù trong lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cải thiện đời sống người lao động.

Công đoàn tham mưu chủ sử dụng lao động tổ chức tốt các phong trào thi đua

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo tổ chức phong trào và biểu dương, khen thưởng Công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo từ cấp cơ sở đến quận Nam Từ Liêm vẫn còn có hạn chế cần khắc phục. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp thừa nhận, một số lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tăng năng suất lao động; đồng thời thực hiện công tác khen thưởng tốt sẽ là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động nói chung, phong trào “Lao động giỏi” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” nói riêng ở một số đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, nhiều nơi chỉ chú trọng đến công tác khen thưởng mà chưa quan tâm đến việc tổ chức phát động và duy trì các phong trào thi đua.

Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong lao động sản xuất của các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Lao động sáng tạo chưa được tốt. Tỷ lệ khen thưởng, động viên đối với công nhân lao động trực tiếp còn ít. “Một số đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chưa ý thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, nội dung của phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đối với chính bản thân mình và đối với tập thể nên chưa tích cực hưởng ứng tham gia” – bà Điệp nhận định.

Thời gian tới, để phong trào thi đua“Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo đạt hiệu quả cao hơn, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các Công đoàn cơ sở cần tiếp tục chủ động tham mưu với chủ sử dụng lao động tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Sáng kiến, sáng tạo.

Từ đó xây dựng doanh nghiệp phát triển, xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn cơ sở vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của quận Nam Từ Liêm nói riêng và Thủ đô nói chung. Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm quyết tâm ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của quận năm 2020 và các năm tiếp theo. /.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện một cơ sở tẩm quất lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm

Phát hiện một cơ sở tẩm quất lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm

(LĐTĐ) Ngày 27/7, Công an phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết trong quá trình tuần tra phòng chống dịch Covid-19, đã phát hiện cơ sở tẩm quất ...
Tài xế giao hàng bất ngờ khi bị phạt vì công ty thông báo được hoạt động sau 18h

Tài xế giao hàng bất ngờ khi bị phạt vì công ty thông báo được hoạt động sau 18h

(LĐTĐ) Nhiều tài xế giao hàng của một hãng xe công nghệ bất ngờ khi bị xử phạt, theo các tài xế, thông báo của lãnh đạo công ty tài xế ...
Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

(LĐTĐ) Ngày 27/7, tại Tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C Khu tái định cư phường Phúc Diễn, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, ...
Công bố đối sánh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm học bạ lớp 12

Công bố đối sánh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm học bạ lớp 12

(LĐTĐ) Từ kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và đối sánh trung bình điểm thi với trung bình điểm học bạ lớp 12, Bộ Giáo dục và Đào ...
Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

(LĐTĐ) "Giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư thoả đáng để mức sống tối thiểu của người dân tăng dần, gắn với mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững và tăng ...
Củng cố vững chắc các “thành lũy” kiểm soát dịch Covid-19 tại quận trung tâm

Củng cố vững chắc các “thành lũy” kiểm soát dịch Covid-19 tại quận trung tâm

(LĐTĐ) Ndjdk
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nghiên cứu triển khai ngay mô hình phát phiếu đi chợ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nghiên cứu triển khai ngay mô hình phát phiếu đi chợ

(LĐTĐ) Cho rằng mô hình phát phiếu đi chợ, siêu thị tại quận Tây Hồ là cần thiết để bảo đảm giãn cách, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến ...

Tin khác

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trao hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trao hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhằm chung tay, tiếp sức cho những chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, chiều 27/7, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tới thăm, tặng quà hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa.
Không ngừng sáng tạo để vượt khó khăn

Không ngừng sáng tạo để vượt khó khăn

(LĐTĐ) Dịch Covid-19, du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất do các tour du lịch không được thực hiện, dịch vụ lưu trú, điểm đến cũng bị đóng băng, ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Những giải pháp mà Công đoàn Tổng Công ty du lịch Hà Nội cũng như các công đoàn cơ sở thành viên thực hiện trong hai năm qua đã góp phần giảm gánh nặng khó khăn đối với người lao động.
Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò đồng hành, điểm tựa của người lao động

Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò đồng hành, điểm tựa của người lao động

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhất là dịch bệnh đã tấn công trực diện vào công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất, cùng với những giải pháp hỗ trợ từ Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết liệt vào cuộc, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, qua đó khẳng định vị thế Công đoàn đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện “mục tiêu kép”. Để hiểu thêm về hoạt động của các cấp Công đoàn thời gian qua, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Huyện Mê Linh tổ chức hành trình tri ân nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Huyện Mê Linh tổ chức hành trình tri ân nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Liên đoàn Lao động và Huyện đoàn Mê Linh đã phối hợp tổ chức hành trình tri ân để thăm, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.
Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh bàn giao nhà công vụ giáo viên tại huyện Vũ Quang

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh bàn giao nhà công vụ giáo viên tại huyện Vũ Quang

(LĐTĐ) Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà công vụ giáo viên tại Trường Trung học phổ thông Vũ Quang.
Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.
Thiết thực các hoạt động phòng, chống dịch và chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thiết thực các hoạt động phòng, chống dịch và chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã có những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động. Trước thực tế đó, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ

Tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ

(LĐTĐ) Chiều 23/7, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã tổ chức gặp mặt với cán bộ là thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Ủy ban nhân dân huyện nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021).
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ: Thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng

Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ: Thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Công đoàn cơ sở các xã, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thăm, tặng quà cho 6 Mẹ Việt Nam anh hùng, 20 thương binh, bệnh binh nặng và gia đình chính sách.
Xem thêm
Phiên bản di động