M
14/06/2020 10:54

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên:

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên quan tâm, triển khai nhiều phong trào thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nữ công trong tình hình mới.

lien doan lao dong huyen phu xuyen nang cao chat luong hoat dong cua ban nu cong Đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
lien doan lao dong huyen phu xuyen nang cao chat luong hoat dong cua ban nu cong Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người lao động

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai chương trình công tác nữ công năm 2020, hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực, ôn lại truyền thống kỷ niệm 110 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Bên cạnh đó, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động (2010-2020), phát động và đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2020; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2019. Tổ chức biểu dương “Gương Điển hình tiên tiến”.

lien doan lao dong huyen phu xuyen nang cao chat luong hoat dong cua ban nu cong
Bà Nguyễn Thị Lương - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện ôn lại truyền thống lịch sử phụ nữ Việt Nam tại hội nghị kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Có 167 công đoàn cơ sở tổ chức bình xét, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, có 138 tập thể và 4.087 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Liên đoàn Lao động huyện cũng phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”. Có 4.177 nữ công nhân viên chức lao động đăng ký phong trào thi đua.

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai tới 100% công đoàn cơ sở, nữ công nhân viên chức lao động trong huyện hưởng ứng “Tuần lễ mặc áo dài” từ ngày 2/3/2020 đến ngày 8/3/2020. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2020…

Phát huy những kết quả đã đạt được, ông Đào Đức Gương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên nhấn mạnh, thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp. Trong đó, tổ chức thành công 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03, phát động phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, tổ chức hội nghị biểu dương gia đình nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các nội dung của Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ. Hướng dẫn triển khai Câu lạc bộ nữ công tổ chức các hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ”.

P.V

Nguồn :