M
08/04/2021 10:46

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2020, việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô gặp khó khăn và tiến độ chậm hơn so với các năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát. Mặc dù vậy, các cấp Công đoàn Thành phố vẫn nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện tốt nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra, qua đó đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố được cập nhật, bổ sung kiến thức, lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện nâng cao kỹ năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn trước mắt cũng như lâu dài.

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Chỉ đạo sát sao

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn luôn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính bởi vậy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Năm 2020, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong đó phân bổ chỉ tiêu mở lớp cho các Công đoàn cấp trên cơ sở, đồng thời hướng dẫn các đơn vị phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị uỷ và chính quyền đồng cấp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo chỉ tiêu được giao.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn
Một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức năm 2020

Trong quá trình thực hiện, Liên đoàn Lao động Thành phố thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội phối hợp với các ban, đơn vị, các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra.

Song song với xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, phân công thực hiện, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo, định hướng cụ thể về nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cho các cấp Công đoàn Thủ đô. Trong đó, việc tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào những nội dung cơ bản như: Bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác Công đoàn;

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ Công đoàn các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay, những nội dung mới của Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và các nghị định hướng dẫn thi hành; các quan hệ lao động, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động…

Cùng đó, Liên đoàn Lao động Thành phố chú trọng tập huấn những điểm mới của pháp luật liên quan đến cán bộ Công đoàn và người lao động, tập huấn các kỹ năng giải quyết tranh chấp về tiền lương, tiền thưởng, kỹ năng giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động, vụ án lao động, về xử lý kỷ luật sa thải người lao động; kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp; kỹ năng thu kinh phí Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước… cho cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thành phố còn chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ… để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách theo tiêu chuẩn các chức danh đương nhiệm và được quy hoạch....

Về phương pháp đào tạo, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn bằng phương pháp tích cực kết hợp với phương pháp truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên; giữa các học viên theo nhóm trong lớp để cán bộ Công đoàn có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế công tác.

Cùng với chỉ đạo Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; cập nhật các văn bản mới, chỉnh sửa bài giảng cho phù hợp với hoạt động công đoàn trong tình hình mới, xây dựng kế hoạch thông qua bài giảng trước khi giảng tại cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố còn cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức cho cán bộ công đoàn, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí được trực tiếp giảng dạy chuyên đề đã được đào tạo cho cán bộ công đoàn tại các đơn vị để phát huy năng lực cán bộ Công đoàn trong hệ thống.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ Công đoàn chủ động tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Công đoàn, chính trị, tin học, ngoại ngữ…đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

Với sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động Thành phố và sự vào cuộc tích cực của các cấp Công đoàn, năm 2020, mặc dù việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô gặp khó khăn và tiến độ chậm hơn so với các năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song các chỉ tiêu, kế hoạch của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô vẫn được hoàn thành tốt.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức được 35/35 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 3.700/3.700 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch về số lớp và 100% về số lượng học viên so với kế hoạch đề ra. Trong đó, có 8 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chuyên đề với 960 lượt cán bộ tham dự; 15 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn cơ sở, công tác an toàn vệ sinh lao động và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, kỹ năng tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức hàng năm tại cơ quan đơn vị, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo văn bản hướng dẫn mới, kỹ năng hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn v.v...

Với 2.140 lượt học viên là cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở và Ban chấp hành Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã tham dự; 9 lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ Công đoàn về giải quyết các vụ án lao động, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo... thời gian học mỗi lớp 05 ngày cho 450 lượt học viên; 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn mới, với thời gian học mỗi lớp 03 ngày cho 150 lượt học viên.

Trong năm, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã tổ chức 01 lớp tập huấn những điểm mới về Bộ luật lao động cho 35 đồng chí chủ tịch Công đoàn cơ sở có từ 1.000 lao động trở lên; 01 lớp tập huấn những điểm mới của Luật viên chức cho gần 100 cán bộ Công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; 03 lớp tập huấn Điều lệ công đoàn cho trên 400 cán bộ Công đoàn.

Cùng với Thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn cho tổng số 53.211 lượt cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn không chuyên trách cơ sở.

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động Thành phố, thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020, đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố được cập nhật, bổ sung kiến thức, lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện nâng cao kỹ năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn trước mắt cũng như lâu dài.

Từ những kết quả đạt được, năm 2021 này, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn, cán bộ công đoàn về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao kỹ năng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Đặc biệt, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn các cấp./.

Phạm Diệp

Nguồn :