Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2020, việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô gặp khó khăn và tiến độ chậm hơn so với các năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát. Mặc dù vậy, các cấp Công đoàn Thành phố vẫn nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện tốt nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra, qua đó đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố được cập nhật, bổ sung kiến thức, lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện nâng cao kỹ năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn trước mắt cũng như lâu dài.
Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Chỉ đạo sát sao

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn luôn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính bởi vậy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Năm 2020, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong đó phân bổ chỉ tiêu mở lớp cho các Công đoàn cấp trên cơ sở, đồng thời hướng dẫn các đơn vị phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị uỷ và chính quyền đồng cấp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo chỉ tiêu được giao.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn
Một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức năm 2020

Trong quá trình thực hiện, Liên đoàn Lao động Thành phố thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội phối hợp với các ban, đơn vị, các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra.

Song song với xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, phân công thực hiện, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo, định hướng cụ thể về nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cho các cấp Công đoàn Thủ đô. Trong đó, việc tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào những nội dung cơ bản như: Bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác Công đoàn;

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ Công đoàn các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay, những nội dung mới của Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và các nghị định hướng dẫn thi hành; các quan hệ lao động, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động…

Cùng đó, Liên đoàn Lao động Thành phố chú trọng tập huấn những điểm mới của pháp luật liên quan đến cán bộ Công đoàn và người lao động, tập huấn các kỹ năng giải quyết tranh chấp về tiền lương, tiền thưởng, kỹ năng giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động, vụ án lao động, về xử lý kỷ luật sa thải người lao động; kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp; kỹ năng thu kinh phí Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước… cho cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thành phố còn chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ… để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách theo tiêu chuẩn các chức danh đương nhiệm và được quy hoạch....

Về phương pháp đào tạo, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn bằng phương pháp tích cực kết hợp với phương pháp truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên; giữa các học viên theo nhóm trong lớp để cán bộ Công đoàn có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế công tác.

Cùng với chỉ đạo Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; cập nhật các văn bản mới, chỉnh sửa bài giảng cho phù hợp với hoạt động công đoàn trong tình hình mới, xây dựng kế hoạch thông qua bài giảng trước khi giảng tại cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố còn cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức cho cán bộ công đoàn, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí được trực tiếp giảng dạy chuyên đề đã được đào tạo cho cán bộ công đoàn tại các đơn vị để phát huy năng lực cán bộ Công đoàn trong hệ thống.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ Công đoàn chủ động tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Công đoàn, chính trị, tin học, ngoại ngữ…đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

Với sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động Thành phố và sự vào cuộc tích cực của các cấp Công đoàn, năm 2020, mặc dù việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô gặp khó khăn và tiến độ chậm hơn so với các năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song các chỉ tiêu, kế hoạch của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô vẫn được hoàn thành tốt.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức được 35/35 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 3.700/3.700 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch về số lớp và 100% về số lượng học viên so với kế hoạch đề ra. Trong đó, có 8 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chuyên đề với 960 lượt cán bộ tham dự; 15 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn cơ sở, công tác an toàn vệ sinh lao động và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, kỹ năng tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức hàng năm tại cơ quan đơn vị, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo văn bản hướng dẫn mới, kỹ năng hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn v.v...

Với 2.140 lượt học viên là cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở và Ban chấp hành Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã tham dự; 9 lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ Công đoàn về giải quyết các vụ án lao động, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo... thời gian học mỗi lớp 05 ngày cho 450 lượt học viên; 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn mới, với thời gian học mỗi lớp 03 ngày cho 150 lượt học viên.

Trong năm, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã tổ chức 01 lớp tập huấn những điểm mới về Bộ luật lao động cho 35 đồng chí chủ tịch Công đoàn cơ sở có từ 1.000 lao động trở lên; 01 lớp tập huấn những điểm mới của Luật viên chức cho gần 100 cán bộ Công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; 03 lớp tập huấn Điều lệ công đoàn cho trên 400 cán bộ Công đoàn.

Cùng với Thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn cho tổng số 53.211 lượt cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn không chuyên trách cơ sở.

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động Thành phố, thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020, đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố được cập nhật, bổ sung kiến thức, lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện nâng cao kỹ năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn trước mắt cũng như lâu dài.

Từ những kết quả đạt được, năm 2021 này, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn, cán bộ công đoàn về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao kỹ năng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Đặc biệt, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn các cấp./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Grealish phá kỷ lục chuyển nhượng khi gia nhập Man City

Grealish phá kỷ lục chuyển nhượng khi gia nhập Man City

(LĐTĐ) Man City xác nhận hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền vệ Jack Grealish đến từ Aston Villa. Tiền vệ này trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất mọi ...
Duyệt phim ở ta có khắt khe hơn một số quốc gia khác?

Duyệt phim ở ta có khắt khe hơn một số quốc gia khác?

Câu chuyện duyệt phim nóng lên trong đời sống điện ảnh hôm nay khi một số phim Việt bị cấm phổ biến gần đây hoặc bị xử phạt hành chính ...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt với thách thức gia tăng trong đại dịch Covid-19

Chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt với thách thức gia tăng trong đại dịch Covid-19

Cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra đang tạo sức ép để tạo ra các chuỗi cung ứng thông minh và nhanh chóng, có khả năng vượt qua những "cơn ...
Nhiều băn khoăn khi trẻ lớp 1 học online, làm gì để lôi cuốn học sinh?

Nhiều băn khoăn khi trẻ lớp 1 học online, làm gì để lôi cuốn học sinh?

Mặc dù dịch Covid- 19 có diễn biến phức tạp nhưng quyết tâm không để dịch bệnh ảnh hưởng đến chương trình năm học, trong tháng 8/2021, nhiều trường ngoài ...
Trao hơn 500 suất quà cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Trao hơn 500 suất quà cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn trước tác động của dịch Covid-19; chiều 5/8, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 ...
Sáng 6/8: Hà Nội thêm 21 trường hợp mắc Covid-19

Sáng 6/8: Hà Nội thêm 21 trường hợp mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 6/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính mới với vi rút SARS-CoV-2 tại 10 quận, huyện: Thanh Trì ...
Phát huy vai trò của nữ công nhân viên chức lao động

Phát huy vai trò của nữ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã chú trọng công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) phát ...

Tin khác

Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

(LĐTĐ) Phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ người lao động an toàn trước đại dịch và đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã sáng tạo triển khai mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp”.
Những đơn vị máu nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19

Những đơn vị máu nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với thông điệp “Hiến máu an toàn, đừng ngại Covid-19”, “Dòng máu nối con tim Việt Nam”, sáng 5/8, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và Ban lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe Amadora, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Thủy Mộc tổ chức hiến máu tình nguyện cho trên 200 đoàn viên công đoàn, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid -19

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid -19

(LĐTĐ) Sáng nay (5/8), Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 5 chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đóng trên địa bàn huyện Thanh Trì.
Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô: Sáng kiến, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu kép

Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô: Sáng kiến, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu kép

(LĐTĐ) Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, từ đầu năm đến nay, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã phát huy hàng chục ngàn sáng kiến, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.
Công đoàn và doanh nghiệp đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

Công đoàn và doanh nghiệp đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy và Tập đoàn Công nghệ CMC vừa tổ chức chuyến thăm, tặng quà đột xuất động viên đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy.
Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Đoàn viên Công đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp xã Ngọc Tảo chung sức đẩy lùi dịch Covid-19

Đoàn viên Công đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp xã Ngọc Tảo chung sức đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm chung sức cùng địa phương phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, 100% đoàn viên Công đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp xã Ngọc Tảo (Phúc Thọ, Hà Nội) đã tích cực tham gia nấu những suất cơm miễn phí để hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để các lực lượng tham gia phòng, chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, chăm lo cho người lao động và ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp.
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 3/8, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức trao quà và tiền mặt trị giá hơn 70 triệu đồng (là tấm lòng của công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện) cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
Phát huy phong trào thi đua “Gương sáng người lao động”

Phát huy phong trào thi đua “Gương sáng người lao động”

(LĐTĐ) Những năm qua, Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu (quận Đống Đa) đã tích cực triển khai phong trào thi đua “Gương sáng người lao động” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và đạt được kết quả khả quan ở nhiều mặt.
Xem thêm
Phiên bản di động