Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2020, việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô gặp khó khăn và tiến độ chậm hơn so với các năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát. Mặc dù vậy, các cấp Công đoàn Thành phố vẫn nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện tốt nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra, qua đó đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố được cập nhật, bổ sung kiến thức, lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện nâng cao kỹ năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn trước mắt cũng như lâu dài.
Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Chỉ đạo sát sao

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn luôn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính bởi vậy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Năm 2020, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong đó phân bổ chỉ tiêu mở lớp cho các Công đoàn cấp trên cơ sở, đồng thời hướng dẫn các đơn vị phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị uỷ và chính quyền đồng cấp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo chỉ tiêu được giao.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn
Một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức năm 2020

Trong quá trình thực hiện, Liên đoàn Lao động Thành phố thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội phối hợp với các ban, đơn vị, các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra.

Song song với xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, phân công thực hiện, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo, định hướng cụ thể về nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cho các cấp Công đoàn Thủ đô. Trong đó, việc tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào những nội dung cơ bản như: Bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác Công đoàn;

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ Công đoàn các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay, những nội dung mới của Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và các nghị định hướng dẫn thi hành; các quan hệ lao động, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động…

Cùng đó, Liên đoàn Lao động Thành phố chú trọng tập huấn những điểm mới của pháp luật liên quan đến cán bộ Công đoàn và người lao động, tập huấn các kỹ năng giải quyết tranh chấp về tiền lương, tiền thưởng, kỹ năng giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động, vụ án lao động, về xử lý kỷ luật sa thải người lao động; kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp; kỹ năng thu kinh phí Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước… cho cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thành phố còn chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ… để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách theo tiêu chuẩn các chức danh đương nhiệm và được quy hoạch....

Về phương pháp đào tạo, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn bằng phương pháp tích cực kết hợp với phương pháp truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên; giữa các học viên theo nhóm trong lớp để cán bộ Công đoàn có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế công tác.

Cùng với chỉ đạo Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; cập nhật các văn bản mới, chỉnh sửa bài giảng cho phù hợp với hoạt động công đoàn trong tình hình mới, xây dựng kế hoạch thông qua bài giảng trước khi giảng tại cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố còn cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức cho cán bộ công đoàn, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí được trực tiếp giảng dạy chuyên đề đã được đào tạo cho cán bộ công đoàn tại các đơn vị để phát huy năng lực cán bộ Công đoàn trong hệ thống.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ Công đoàn chủ động tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Công đoàn, chính trị, tin học, ngoại ngữ…đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

Với sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động Thành phố và sự vào cuộc tích cực của các cấp Công đoàn, năm 2020, mặc dù việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô gặp khó khăn và tiến độ chậm hơn so với các năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song các chỉ tiêu, kế hoạch của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô vẫn được hoàn thành tốt.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức được 35/35 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 3.700/3.700 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch về số lớp và 100% về số lượng học viên so với kế hoạch đề ra. Trong đó, có 8 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chuyên đề với 960 lượt cán bộ tham dự; 15 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn cơ sở, công tác an toàn vệ sinh lao động và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, kỹ năng tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức hàng năm tại cơ quan đơn vị, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo văn bản hướng dẫn mới, kỹ năng hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn v.v...

Với 2.140 lượt học viên là cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở và Ban chấp hành Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã tham dự; 9 lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ Công đoàn về giải quyết các vụ án lao động, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo... thời gian học mỗi lớp 05 ngày cho 450 lượt học viên; 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn mới, với thời gian học mỗi lớp 03 ngày cho 150 lượt học viên.

Trong năm, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã tổ chức 01 lớp tập huấn những điểm mới về Bộ luật lao động cho 35 đồng chí chủ tịch Công đoàn cơ sở có từ 1.000 lao động trở lên; 01 lớp tập huấn những điểm mới của Luật viên chức cho gần 100 cán bộ Công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; 03 lớp tập huấn Điều lệ công đoàn cho trên 400 cán bộ Công đoàn.

Cùng với Thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn cho tổng số 53.211 lượt cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn không chuyên trách cơ sở.

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động Thành phố, thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020, đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố được cập nhật, bổ sung kiến thức, lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện nâng cao kỹ năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn trước mắt cũng như lâu dài.

Từ những kết quả đạt được, năm 2021 này, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn, cán bộ công đoàn về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao kỹ năng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Đặc biệt, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn các cấp./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế

Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế

(LĐTĐ) Thanh tra Chính phủ đã chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý 7 vụ việc liên quan đến sử dụng ...
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết nhân viên y tế và công nhân lao động

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết nhân viên y tế và công nhân lao động

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, chiều 27/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà cán ...
Bò giàng- đặc sản miền núi Nghệ An

Bò giàng- đặc sản miền núi Nghệ An

(LĐTĐ) Thịt bò giàng theo đồng bào dân tộc Thái ở Nghệ An có nghĩa là thịt để gác bếp. Bà con ở đây không ai nhớ nguồn gốc của thịt ...
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng dịp Tết Nguyên đán

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, vệ sinh môi ...
Hà Nội ghi nhận 2.907 F0, cả nước có 15.727 ca nhiễm Covid-19 mới

Hà Nội ghi nhận 2.907 F0, cả nước có 15.727 ca nhiễm Covid-19 mới

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, tính từ 18 giờ ngày 26/1 đến 18 giờ ngày 27/1, Hà Nội ghi nhận 2.907 ca bệnh ...
Lao động khó khăn được “bay miễn phí” về quê đón Tết

Lao động khó khăn được “bay miễn phí” về quê đón Tết

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 27-28/1, 540 người lao động có hoàn cảnh khó khăn được bay về quê đón Tết trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Hoạt động nằm trong ...
Chăm lo Tết cho người có công, người hoàn cảnh khó khăn

Chăm lo Tết cho người có công, người hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Những ngày này, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, đang thực hiện nhiều chương trình chăm lo, tặng quà Tết cho các gia đình người có công, người có hoàn ...

Tin khác

200 suất quà đến với đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

200 suất quà đến với đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 27/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội - Báo Lao Động - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của ngành Xây dựng Hà Nội.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Tiếp tục phát huy hiệu quả các “Tổ An toàn Covid-19”

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Tiếp tục phát huy hiệu quả các “Tổ An toàn Covid-19”

(LĐTĐ) Từ khi thành lập tới nay, các “Tổ An toàn Covid-19” tại quận Bắc Từ Liêm đã trở thành cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp. Từ đó, góp phần quan trọng cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất an toàn.
LĐLĐ huyện Đan Phượng thăm, tặng quà các y, bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch

LĐLĐ huyện Đan Phượng thăm, tặng quà các y, bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Chiều 26/1, đoàn công tác của LĐLĐ huyện Đan Phượng đã đến thăm, tặng quà các y, bác sĩ tại khu thu dung điều trị các bệnh nhân F0 - Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Động viên, trao quà cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Nguyên đán

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Động viên, trao quà cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết đến Xuân về, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã đến thăm, động viên và tặng quà Tết cho 2 gia đình đoàn viên, người lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 24/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức tăng cường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy.
Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên dịp Tết Nhâm Dần

Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên dịp Tết Nhâm Dần

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cùng các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, kịp thời quan tâm, động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phát động 2 đợt thi đua năm 2022

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phát động 2 đợt thi đua năm 2022

(LĐTĐ) Năm 2022, phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Gia Lâm được tập trung thành 2 đợt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 của từng cơ quan, đơn vị, huyện Gia Lâm...
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong năm 2022

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong năm 2022

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn huyện Thạch Thất năm 2021, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch LĐLĐ huyện đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2022.
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 21/1, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2022 và vinh dự đón nhận Cờ thi đua "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc" do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trao tặng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lương Anh Dũng - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; cùng 100% CBVCNLĐ của đơn vị.
Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo.
Xem thêm
Phiên bản di động