M
05/04/2021 16:26

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ, Hà Nội, luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động

Quá trình đổi mới và hội nhập đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan hệ lao động sẽ ngày càng phức tạp, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, những bức xúc của người lao động đòi hỏi tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn phải thể hiện rõ hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn
Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ luôn bám sát chỉ tiêu giao của Liên đoàn Lao động Thành phố và Huyện ủy. Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã phân công cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí, phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo sát số doanh nghiệp mới thành lập, số doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, từ đó lên kế hoạch tuyên truyền vận động.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết 03/ NQ- BCH ngày 11/01/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới”, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã kịp thời kiện toàn nhân sự, xây dựng quy chế chấm điểm và đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở hàng năm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, tập huấn chuyên sâu theo từng đối tượng như cán bộ làm công tác tài chính, kiểm tra, thanh tra nhân dân, nữ công..

Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức 40 lớp tập huấn cho 4.800 lượt cán bộ công đoàn các cấp, thông qua các lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở nắm sâu hơn về chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn các cấp cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiêu biểu, trong 3 năm (từ 2018 đến hết 2020), Công đoàn cơ sở đã giới thiệu 616 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới, trong đó có 31 công nhân trực tiếp lao động sản xuất tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Có thể nói, công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các cấp Công đoàn tại huyện Chương Mỹ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trình độ, năng lực của cán bộ công đoàn ngày càng được nâng cao, nhờ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động ở các cấp Công đoàn cũng được nâng lên rõ rệt.

K.Tiến

Nguồn :