M
23/01/2020 08:36

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội:

Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Với bề dày hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội  luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, nâng cấp cơ sở vật chất, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, đổi mới nội dung, phương pháp và  đa dạng các loại hình đào tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

gop phan nang cao chat luong doi ngu can bo cong doan Đồng chí Phan Tuấn Dũng giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội
gop phan nang cao chat luong doi ngu can bo cong doan Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
gop phan nang cao chat luong doi ngu can bo cong doan Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho trên 250 cán bộ
gop phan nang cao chat luong doi ngu can bo cong doan
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng Nhà trường

Lãnh đạo trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội cho biết, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn, Nhà trường đã đề ra những biện pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng. Trong đó, Trường đặc biệt coi trọng việc kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đa dạng hóa các loại hình đào tạo và từng bước nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giáo viên.

Năm 2019, Hội đồng khoa học Nhà trường đã tổ chức biên soạn mới 02 chuyên đề: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở và Tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương (CPTPP) - cơ hội thách thức đối với lao động và công đoàn Việt Nam; thông qua một số chuyên đề có chỉnh sửa bổ sung theo đặt bài của cơ sở.

Trong năm, cán bộ, giáo viên Nhà trường đã tham gia giảng dạy 08 chuyên đề cho các lớp của công đoàn cơ sở. Nhà trường cũng thực hiện chủ trương mỗi giáo viên thực hiện từ hai đến ba chuyên đề bài giảng trở lên, mỗi chuyên đề bài giảng có từ hai đến ba giáo viên đảm nhận. Mỗi giáo viên thực hiện các chuyên đề bài giảng đều được thông qua Hội đồng khoa học trước khi giảng tại cơ sở.

Xác định LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở có vai trò quan trọng triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn; năm 2019, Nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn, mở các hội nghị, tọa đàm, ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác đào tạo.

gop phan nang cao chat luong doi ngu can bo cong doan
Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường

Đặc biệt, với việc mở rộng nội dung đào tạo là tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong những năm gần đây, năm 2019, Trường cũng tiếp tục làm công tác tuyên truyền, giới thiệu, nắm bắt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các cấp công đoàn và nhu cầu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Kết quả, năm 2019, Trường đã phối hợp tổ chức được 38/38 lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở (đạt 100% so với kế hoạch) với 3850/3740 học viên (đạt 103% so với kế hoạch) đồng thời phối hợp tổ chức được 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở theo yêu cầu với 2.135 lượt học viên tham gia. Bên cạnh đó, Trường phối hợp với Trung tâm đào tạo cán bộ của Học viện Hành chính Quốc gia mở 01 lớp Quản lý nhà nước theo chương trình chuyên viên với 22 học viên cho các LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành.

Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Y dược Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm Tri Thức bách khoa giáo dục, trường Cao đẳng Hùng Vương, trường Trung cấp Công đoàn Giao thông vận tải, trường Trung cấp Y Hà Nội… đào tạo nhân lực cho xã hội. Cũng trong năm 2019, Trường đã mở 58 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động với 4509 học viên là cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị trên địa bàn tham gia, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2020, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa loại hình ngành nghề để phát triển chất lượng công tác đào tạo nói chung, trong đó chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đào tạo nghề nâng cao cho người lao động.

Trường sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mở lớp tập huấn, đào tạo được LĐLĐ Thành phố giao nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn trong tình hình mới cũng như đáp ứng nhu cầu trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động trong thời kỳ hội nhập.

P.Diệp

Nguồn :