M
12/03/2021 18:16

Mỗi năm thanh tra liên ngành từ 80 đến 100 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, trong giai đoạn 2016-2020, liên ngành Thành phố gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Cục thuế, Công an Thành phố đã tiến hành thanh tra từ 80 đến 100 đơn vị nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội 6 tháng trở lên, qua đó góp phần giảm số nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn khá phổ biến Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có được trợ cấp mai táng phí? Đẩy mạnh thanh, kiểm tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội Từ 4/3: Hà Nội chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020, hiện nay, địa bàn Thành phố có trên 250.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh với gần 2,7 triệu lao động, trong đó chủ yếu tập trung ở khối sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Bên cạnh tín hiệu tích cực, những năm qua, đời sống, việc làm của người lao động còn chịu những tác động khó khăn, quyền lợi của người lao động còn bị vi phạm, trong đó có tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trước tình hình này, một trong những nội dung phối hợp được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chú trọng thực hiện là thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, Liên đoàn Lao động Thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động tại 594 doanh nghiệp.

Đề nghị xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội
Một buổi làm việc của liên ngành thành phố Hà Nội gồm: Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội với 10 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trước khi chuyển hồ sơ, đề nghị cơ quan Công an xử lý hình sự.

Cùng đó, liên ngành Thành phố gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Cục thuế, Công an Thành phố đã ký kết chương trình phối hợp số 1406/CTTr-PH, về việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Hàng năm, liên ngành tiến hành thanh tra từ 80 đến 100 đơn vị nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội 6 tháng trở lên, qua đó góp phần giảm số nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố từ 2.600 tỷ chiếm 5,7% số phải thu (năm 2017), xuống còn 1.694 tỷ, chiếm 4,32% số phải thu (năm 2018) và xuống 2% (năm 2019).

Cũng để bảo vệ quyền lợi của người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tích cực phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan trong việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người lao động về chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Các cấp Công đoàn Thành phố đã phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành liên quan giải quyết 614 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người lao động gửi đến các cấp chính quyền và tổ chức Công đoàn đề nghị can thiệp giải quyết quyền lợi lao động.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp cố tình nợ đọng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :