M
18/07/2020 08:27

Mô hình trung tâm liên ngành bảo vệ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại 

(LĐTĐ) Ngày 17/7, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn thành lập mô hình trung tâm liên ngành bảo vệ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại. 

Tăng cường phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em trong gia đình
Nỗ lực ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em
Xây dựng môi trường để trẻ em phát triển toàn diện

Đại diện Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tham dự hội thảo.

Mô hình trung tâm liên ngành bảo vệ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại
Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Dương Thị Ngọc Linh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: H.P)


Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Dương Thị Ngọc Linh cho biết, Đề án thành lập Trung tâm một cửa liên ngành hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới là thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”;

Quyết định số 1863/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 có nội dung, thí điểm kết nối các biện pháp điều tra thân thiện với dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, phúc lợi xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em cho trẻ em là người bị hại, người làm chứng của bạo lực, xâm hại tình dục; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa các cơ quan tổ chức liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến thực tế hoạt động điều tra, tố tụng các vụ việc phụ nữ bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại; quy trình tố tụng thân thiện với người chưa thành niên; hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại…; công tác hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực trong bệnh viện; hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em bị xâm hại tại Bệnh viện Nhi Trung ương...

Hà Phong

Nguồn :