M
07/11/2015 08:56

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức kiểm tra tài chính công đoàn cơ sở

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố Hà Nội và chương trình công tác của Ban chấp hành LĐLĐ huyện Đông Anh năm 2015, từ ngày 21/10-03/11/2015, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện đã tiến hành kiểm tra tại 20 công đoàn cơ quan xã, thị trấn trực thuộc Liên đoàn lao động huyện.

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức kiểm tra tài chính công đoàn cơ sở
Các cơ sở đều thực hiện tốt việc chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn.

Đợt kiểm tra tập trung vào các nội dung: Triển khai thực hiện Nghị quyết của CĐCS và Liên đoàn lao động huyện Đông Anh; việc xây dựng các qui chế hoạt động của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐCS và các quy chế quy định khác, chế độ sinh hoạt của công đoàn; việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động từng năm nhằm thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở và Liên đoàn lao động huyện; kiểm tra sổ sách, các quy chế, tài liệu lưu trữ của công đoàn đã triển khai tới tổ công đoàn và đoàn viên.

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở đều thực hiện tốt việc chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn. Song vẫn còn một số tồn tại mà đoàn đã đưa ra và đề nghị CĐCS nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn các CĐCS xây dựng các hệ thống sổ sách, cập nhật các văn bản mới, triển khai các hoạt động một cách bài bản nhất đến các đoàn viên.

Công đoàn cơ sở cơ quan xã trên địa bàn huyện Đông Anh tính đến nay đã thành lập được 10 năm. Được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng chính quyền nên hoạt động công đoàn ở đây đã có nhiều khởi sắc và dần đi vào chiều sâu. Việc kiểm tra thường xuyên của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện đã giúp CĐCS thực hiện tốt việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, dần đưa các hoạt động công đoàn đi vào nề nếp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

LĐLĐ huyện Đông Anh

Nguồn :