Lan toả phong trào "Dân vận khéo" gắn với sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Sáng nay (19/5), Ban Dân vận Quận uỷ Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Toạ đàm "Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thi đua sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động quận Nam Từ Liêm năm 2022".
Dân vận khéo trong các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp quận Nam Từ Liêm Khi Công đoàn thực hiện dân vận khéo

Góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Toạ đàm nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chào mừng Tháng Công nhân năm 2022.

Dự và chỉ đạo Toạ đàm, về phía LĐLĐ Thành phố có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. Về phía quận Nam Từ Liêm có các đồng chí: Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận cùng đại diện các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn quận.

Lan toả phong trào
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo Toạ đàm.

Phát biểu đề dẫn Toạ đàm, bà Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho biết, thực hiện quan điểm của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Lấy dân làm gốc", "Dân vận khéo việc gì cũng thành công", ngày 29/12/2016, Quận ủy Nam Từ Liêm đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/QU "Về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, giai đoạn 2016-2020"; ngày 08/02/2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Đề án số 05-ĐA/QU về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2022-2025".

Hằng năm, Quận ủy Nam Từ Liêm giao cho Ban Dân vận Quận ủy xây dựng và ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận với Ủy ban nhân dân quận, Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận và các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận; đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận.

Các cơ quan, đơn vị đều đã đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực như: Lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Cuối mỗi năm, các tập thể cá nhân có báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua với Quận ủy và được Quận ủy ra quyết định công nhận đạt điển hình cũng như Quận ủy biểu dương, khen thưởng các mô hình điển hình tiêu biểu.

Lan toả phong trào
Đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm phát biểu đề dẫn Toạ đàm.

"Cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo trong các cấp ủy đảng, chính quyền, chuyên môn, khối CĐCS đã chủ động triển khai và phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức thi đua "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương", Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho biết.

Theo bà Lê Thị Kim Điệp, dân vận khéo trong tổ chức phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" được các cấp công đoàn từ quận đến CĐCS triển khai và đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quận hưởng ứng, được cụ thể hoá phù hợp với từng cấp, từng ngành và từng bước nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua. Phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" được cụ thể hóa thành các phong trào phù hợp với đặc thù của từng ngành, nghề, địa phương, đơn vị.

Đối với khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp, CĐCS tích cực, chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng "chính quyền điện tử"; đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cuộc vận động xây dựng "Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng...

Đối với khối Giáo dục, phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" gắn với thi đua "Dân vận khéo", thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học… đã được quan tâm, triển khai sâu rộng trong các nhà trường...

Lan toả phong trào
Chương trình văn nghệ tại Toạ đàm.

Đối với khối các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hàng năm, các CĐCS chủ động, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phát động các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" ngay từ đầu năm, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với mục tiêu "năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động", phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội...

Nhiều phần việc, công trình, sản phẩm đã được đăng ký, thực hiện để chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng được đẩy mạnh triển khai theo phương châm "Năng suất, chất lượng, hiệu quả", "An toàn vệ sinh lao động". Phong trào tổ chức thi sáng kiến, thi tay nghề được nhiều doanh nghiệp triển khai: Thi nghề hàn, điện, công nghệ thông tin, bàn, bar, nhân viên lễ tân... thu hút đông đảo cán bộ, người lao động tham gia.

"Do vậy, việc thực hiện công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua "Dân vận khéo" nói riêng đạt được nhiều kết quả, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt nhiều cơ quan hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu các cơ quan ngành dọc cấp trên giao, được Thành phố và Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời", bà Lê Thị Kim Điệp cho biết.

Nhiều ý kiến tâm huyết tại Toạ đàm

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cũng nhìn nhận: "Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận nói chung và gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo nói riêng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận có lúc, có nơi còn chưa phát huy hết khả năng, lợi thế.

Lan toả phong trào
Chủ tịch CĐCS Trung tâm cai nghiện ma tuý số 5 Nghiêm Quý Hoàng phát biểu ý kiến.

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tổ chức phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo của một số cơ quan, đơn vị còn chưa được quan tâm thường xuyên, chưa quyết liệt. Hiệu quả của phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo ở một số đơn vị, CĐCS, có lúc, có việc còn chưa cao, chưa thiết thực.

Sự vào cuộc của một số CĐCS, cũng như chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa đạt được như mong muốn; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa tích cực hưởng ứng tham..."

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua "Dân vận khéo" nói riêng gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo, trong đảng viên, cán bộ, CNVCLĐ và hoạt động CĐCS, Ban Dân vận Quận uỷ đã phối hợp với LĐLĐ quận tổ chức hội nghị tọa đàm "Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thi đua sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm năm 2022".

Lan toả phong trào
Đồng chí Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ Nam Từ Liêm phát biểu tổng kết Toạ đàm.

Tại Toạ đàm, đại diện khối hành chính, sự nghiệp và các CĐCS đã tập trung trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết tham gia ý kiến với nhiều nội dung thiết thực.

Các ý kiến đã tập trung vào vai trò của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo.

Ngoài ra là những giải pháp của chuyên môn để tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị; trong từng loại hình hoạt động như khối phường, khối các trường học, khối các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Bên cạnh đó là vai trò của Công đoàn trong việc nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo; những kết quả nổi bật, kinh nghiệm và giải pháp của công đoàn trong tổ chức triển khai, trong công tác phối hợp với chuyên môn để thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo.

Cuối cùng là giải pháp của cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo.

Lan toả phong trào
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Ban Tổ chức Toạ đàm chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo tại Toạ đàm, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao công tác phối hợp của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm và Ban Dân vận Quận ủy để tổ chức thành công buổi Toạ đàm hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu cho biết, thông qua Toạ đàm cho thấy, vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở được thể hiện rất rõ, qua đó thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, các CĐCS đã triển khai, thực hiện rất tích cực các phong trào thi đua góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

Trong thời gian tới, hệ thống Công đoàn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, có rất nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Để vượt qua những thách thức đó, cần nỗ lực hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, CĐCS trong triển khai "Dân vận khéo" để lan toả các phong trào thi đua, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tổng kết Toạ đàm, đồng chí Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nam Từ Liêm cho biết, qua cuộc Toạ đàm này, chúng ta đã thấm nhuần thêm tư tưởng Hồ Chí Minh "Lấy dân làm gốc", "Dân vận khéo việc gì cũng thành công". Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của các tổ chức kinh tế, xã hội làm công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội của quận. Đặc biệt, qua đó, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn cho người lao động của các chủ doanh nghiệp...

Thời gian tới, Ban Dân vận Quận ủy sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vi, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn quận để tổ chức thi đua "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương...

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

(LĐTĐ) LTS: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...
Hiệu quả từ các phiên giao dịch việc làm

Hiệu quả từ các phiên giao dịch việc làm

(LĐTĐ) Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, đặc biệt là tích cực tổ chức hàng loạt các phiên giao dịch việc làm, thành ...
Nền móng công nghiệp xe hơi Việt

Nền móng công nghiệp xe hơi Việt

(LĐTĐ) Việc hãng ô tô VinFast của Tập đoàn Vingroup vừa xuất khẩu 999 chiếc xe ô tô điện VF8 ra thị trường quốc tế, cụ thể là thị trường khó ...
Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Xác định công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn ...
Ngóng trông gió lạnh đầu mùa

Ngóng trông gió lạnh đầu mùa

(LĐTĐ) Đã gần cuối tháng 11, vậy mà tiết trời Hà Nội chưa bước hẳn sang mùa đông. Sương khói heo may vẫn bảng lảng trên những vòm cây hoa sữa ...
Thuốc lá thế hệ mới: Nên quản lý hay cấm lưu hành?

Thuốc lá thế hệ mới: Nên quản lý hay cấm lưu hành?

(LĐTĐ) Đến nay thuốc lá thế hệ mới vẫn chưa có biện pháp quản lý phù hợp. Vì vậy, cho phép lưu hành và quản lý hay cấm lưu hành với ...
Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022: Từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch”

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022: Từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch”

(LĐTĐ) Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 được tổ chức tại phố đi bộ Hoàn Kiếm trong 3 ngày (2 - 4/12) nhằm mục tiêu kích cầu du ...

Tin khác

Khen thưởng đoàn viên đạt mốc 1 triệu sáng kiến

Khen thưởng đoàn viên đạt mốc 1 triệu sáng kiến

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời biểu dương đoàn viên đã cán mốc 1 triệu sáng kiến trong Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngày 7/10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã tới chúc mừng, khen thưởng cho đoàn viên Hồ Thị Bé Thảo (công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).
Tổng LĐLĐ Việt Nam: Kịp thời khen thưởng, động viên đoàn viên cán mốc "1 triệu sáng kiến"

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Kịp thời khen thưởng, động viên đoàn viên cán mốc "1 triệu sáng kiến"

(LĐTĐ) Ngày 7/10, tại tỉnh Vĩnh Phúc, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới động viên, tặng quà cho anh Hoàng Quang Sáng - đoàn viên Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam - một trong những cá nhân cán mốc thứ 1 triệu sáng kiến trong Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
[Infographic] Phong trào thi đua “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2022

[Infographic] Phong trào thi đua “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2022

(LĐTĐ) Từ phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động năm 1996, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai cụ thể bằng phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô”.
Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước để khuyến khích cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Nổi bật là phát động thi đua đạt những danh hiệu cao quý như “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”. Từ phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu có những mô hình, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Cán bộ, giáo viên khối trường học huyện Thanh Trì có 1.585 đề tài tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Cán bộ, giáo viên khối trường học huyện Thanh Trì có 1.585 đề tài tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

(LĐTĐ) Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, thời gian qua, đoàn viên, cán bộ, giáo viên khối trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tham gia cập nhật 1.585 sáng kiến.
Quận Cầu Giấy thành lập thêm 11 Công đoàn cơ sở

Quận Cầu Giấy thành lập thêm 11 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy vừa tổ chức Hội nghị trao Quyết định thành lập cho 11 Công đoàn cơ sở (CĐCS), kết nạp 364 đoàn viên.
Sáng kiến nhỏ, thay đổi lớn

Sáng kiến nhỏ, thay đổi lớn

(LĐTĐ) Kết thúc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã có 1.370 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Đặc biệt có nhiều đề tài, sáng kiến xuất phát từ thực tiễn hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Hiệu quả từ Chương trình 1 triệu sáng kiến

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Hiệu quả từ Chương trình 1 triệu sáng kiến

(LĐTĐ) Kết thúc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (chương trình 1 triệu sáng kiến) do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với 134% kế hoạch. Qua đó, khơi dậy tinh thần thi đua vượt khó, sáng tạo,… trong đoàn viên, người lao động.
Biểu dương, khen thưởng 136 cá nhân tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến”

Biểu dương, khen thưởng 136 cá nhân tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến”

(LĐTĐ) Sáng 29/7, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Công đoàn ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu (giai đoạn 2017 - 2022); sơ kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”) năm 2022 giai đoạn I. Tại chương trình, đã có 94 tập thể và 136 cá nhân được Công đoàn ngành biểu dương, khen thưởng vì có thành tích suất sắc khi tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến”.
Chương trình “1 triệu sáng kiến”: Dấu ấn của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Chương trình “1 triệu sáng kiến”: Dấu ấn của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”) do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo để tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia chương trình và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Xem thêm
Phiên bản di động