M
11/10/2018 17:46

Làm tốt công tác tư tưởng cán bộ trong quá trình tinh giản biên chế

(LĐTĐ) Chiều 11/10, Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

lam tot cong tac tu tuong can bo trong qua trinh tinh gian bien che Bổ sung đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế
lam tot cong tac tu tuong can bo trong qua trinh tinh gian bien che Gần 29 tỷ đồng dự toán kinh phí thực hiên tinh giản biên chế cho 214 người
lam tot cong tac tu tuong can bo trong qua trinh tinh gian bien che Rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ công chức, viên chức
lam tot cong tac tu tuong can bo trong qua trinh tinh gian bien che Biên chế công chức hành chính năm 2018 giảm hơn 4.000 người

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá các mặt triển khai Nghị quyết: Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các khối cơ quan đảng, UBMTTQ, tổ chức chính trị - xã hội (kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo, thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã, mô hình tổ chức đảng ở các Tổng công ty,...); khối các cơ quan Nhà nước (phương án hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo, các đơn vị thuộc sở, ngành); mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; kết quả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

lam tot cong tac tu tuong can bo trong qua trinh tinh gian bien che
Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12. (ảnh: Thanh Hải)

Ban chỉ đạo cũng cho ý kiến hoàn thiện một số đề án, mô hình mới về sắp xếp, tổ chức bộ mày và tinh giản biên chế; công tác đánh giá cán bộ, công, viên chức, người lao động,...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao những kết quả công tác các mặt của Ban chỉ đạo trong 9 tháng qua, tiếp nối thành công, hiệu quả của một chủ trương lớn, quan trọng của Thành phố về công tác tổ chức bộ máy, biên chế.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải quán triệt tới các thành viên Ban chỉ đạo, các cấp, ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền Nghị quyết số 39-NQ/TW, nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng, tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp, tinh giản biên chế. Tiếp tục công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (Khóa XII).

Đánh giá cao những đề xuất thiết thực, hiệu quả của các thành viên, đơn vị về một số chủ trương trong công tác Ban chỉ đạo, Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng, tiếp tục nghiên cứu, thí điểm, hoàn thiện một số đề án, mô hình mới, các cơ chế đặc thù của Thành phố liên quan đến thực hiện tinh giản biên chế.

* Tại Hội nghị lần thứ 12, Ban chỉ đạo cũng nghe và cho ý kiến về báo cáo của Sở Tài chính về thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố; báo cáo của Sở Nội vụ về phương án sắp xếp, kiện toàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm hỗ trợ xã hội của Thành phố.

Nguyễn Công

Nguồn :