Kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội

(LĐTĐ) Thông qua các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ và an toàn xe buýt”, các Hội thi “Bảo dưỡng sửa chữa giỏi” và “Lái xe buýt giỏi - An toàn”, đã có hàng chục lượt tập thể, hàng trăm cá nhân tiêu biểu của Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Tổng Công ty vận tải Hà Nội -Transerco và Xí nghiệp khen thưởng.
Phát huy tâm huyết, trí tuệ của công nhân lao động Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho công nhân lao động ngành Dệt May Hà Nội Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023: Cơ hội để công nhân lao động nâng cao tay nghề

Công đoàn Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội, tiền thân là Công đoàn Công ty Xe khách Nam Hà Nội, được thành lập từ tháng 7/2004, là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Vân tải Hà Nội. Với mô hình của Xí nghiệp là Depot xe buýt chuẩn gồm: 16 tuyến xe buýt, đoàn phương tiện có 235 đầu xe, cơ sở hạ tầng và vật chất của Xí nghiệp được trang bị đầy đủ và tương đối hiện đại.

Với sự nỗ lực của gần 1.000 công nhân lao động, Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Tổng Công ty giao, nội bộ đoàn kết gắn bó, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Để đạt được kết quả trên, theo đồng chí Phạm Huy Hoàng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội, Công đoàn Xí nghiệp luôn nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và đã chủ động đề xuất triển khai các phong trào thi đua theo hướng đồng bộ từ cấp ủy Đảng, bộ máy chính quyền đến các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp.

Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Xí nghiệp, Ban Giám đốc cùng với Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Xí nghiệp đã liên tục phát động các phong trào thi đua hàng năm và phong trào thi đua cao điểm vào tháng 9 - Tháng An toàn giao thông Quốc gia theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty.

Thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo gồm 3 tiểu ban thi đua, Công đoàn Xí nghiệp đã tổ chức việc thực hiện ký cam kết thi đua đến từng cán bộ công nhân viên và công nhân lao động trên tuyến.

Kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội
Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội.

Đồng chí Phạm Huy Hoàng cũng cho biết, qua các phong trào thi đua như “Nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ và an toàn xe buýt”, các Hội thi “Bảo dưỡng sửa chữa giỏi” và “Lái xe buýt giỏi - An toàn” đã có hàng chục lượt tập thể, hàng trăm cá nhân tiêu biểu được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội, Tổng Công ty vận tải Hà Nội và Xí nghiệp khen thưởng.

Cụ thể, năm 2018, Xí nghiệp đã được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Cờ Thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Thành phố; năm 2020, Xí nghiệp được UBND Thành phố trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Thành phố; liên tiếp 2 năm 2021 và 2022, Xí nghiệp được Tổng Công ty Vận tải Hà Nội trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng Công ty giao, hàng năm Xí nghiệp đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng Công ty giao. Đồng thời luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng dịch vụ xe buýt và chất lượng đoàn phương tiện, được minh chứng qua các đợt thi đua cao điểm và chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch tổng hợp hàng tháng.

Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, công nhân viên, người lao động, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, thu nhập tăng hàng năm, năm 2022 thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

“Từ những kết quả cụ thể qua từng năm triển khai thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước sâu rộng và hiệu quả, có thể khẳng định rằng: Thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, từng bước đưa Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội phát triển ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty giao và xây dựng thương hiệu Hanoibus ngày càng lớn mạnh”, đồng chí Phạm Huy Hoàng nhấn mạnh.

Kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội
Thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, từng bước đưa Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội phát triển ổn định.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua trong công nhân viên và người lao động, đồng chí Phạm Huy Hoàng cho hay, từ thực tiễn lãnh đạo và kết quả đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội rút ra những bài học kinh nghiệm, cụ thể như sau:

Trước hết, đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ, Ban Quản lý điều hành Tổng công ty và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Xí nghiệp đối với công tác thi đua khen thưởng. Xí nghiệp luôn tìm ra các giải pháp thực hiện và vận dụng sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của đơn vị, để thực hiện tốt nhất các phong trào thi đua.

Kết hợp chặt chẽ giữa việc đề ra Nghị quyết, Chương trình thi đua, với việc xây dựng kế hoạch hành động và xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể. Thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban thi đua để tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện. Gắn việc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công, phân cấp trách nhiệm cho từng cá nhân để thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, bộ máy lãnh đạo đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, có uy tín và quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của lãnh đạo Tổng công ty và Xí nghiệp về công tác thi đua đến từng người lao động, để mỗi cá nhân đều nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tập thể Xí nghiệp và đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai và công bằng. Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Nội quy, Quy chế.

Ngoài ra, thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua tại Xí nghiệp, phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, để khen thưởng kịp thời và làm cơ sở cho việc đề xuất với chuyên môn để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp Đảng viên và nhân rộng điển hình tiên tiến, để góp phần xây dựng và giữ vững thương hiệu Transerco, Hanoibus, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của Xí nghiệp.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sắp diễn ra giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II

Sắp diễn ra giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh - Cơ quan Thường trực giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II năm 2023, đã tổ chức Họp báo, công bố Điều lệ, bốc thăm chia bảng và họp kỹ thuật cho các đội bóng tham dự giải.
Hà Nội: Tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2023

Hà Nội: Tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2023

(LĐTĐ) Tối 3/10, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (Ủy ban MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2023. Tại chương trình, đã có 128 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký và ủng hộ số tiền 50 tỷ 117 triệu đồng.
TP.HCM: Điều tra nguyên nhân vụ bé gái tử vong sau khi ăn bánh tiệc Trung thu

TP.HCM: Điều tra nguyên nhân vụ bé gái tử vong sau khi ăn bánh tiệc Trung thu

(LĐTĐ) Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã cử đoàn chuyên gia y tế đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc thực phẩm của người dân tại chung cư Palm Heights. Đến nay, có khoảng 50 trường hợp cùng có triệu chứng ngộ độc thực phẩm giống nhau như đau bụng, sốt, nôn ói.
Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ

(LĐTĐ) Chiều 3/10, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam và ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ. Chương trình nhằm ôn lại truyền thống, ghi nhận những đóng góp của gần 2.900 cán bộ, viên chức, người lao động toàn ngành đang ngày đêm quan trắc và theo dõi mọi diễn biến khí tượng, thủy văn, hải văn để truyền tin, dự báo, cảnh báo kịp thời đến cộng đồng.
Chính phủ sẽ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Chính phủ sẽ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 1/7/2024.
TP.HCM: Báo động tỷ lệ học sinh bị thừa cân, béo phì, tật khúc xạ

TP.HCM: Báo động tỷ lệ học sinh bị thừa cân, béo phì, tật khúc xạ

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, số lượng học sinh thuộc thể trạng thừa cân, béo phì chiếm tỷ lệ hơn 32%, bệnh khúc xạ về mắt chiếm tỷ lệ gần 29%.
Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

(LĐTĐ) Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” đã thật sự lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo dựng môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường.

Tin khác

Hoạt động Công đoàn quận Nam Từ Liêm có nhiều chuyển biến tích cực

Hoạt động Công đoàn quận Nam Từ Liêm có nhiều chuyển biến tích cực

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.
Lan toả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm viêc nhà”

Lan toả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm viêc nhà”

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ “công nghiệp hoá - hiện đại hoá”.
Thanh Trì: Nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức khối trường học

Thanh Trì: Nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức khối trường học

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị CBCCVC. Hội nghị cũng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị.
Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự

Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nâng cao kiến thức, kỹ năng về An toàn vệ sinh lao động cho Công đoàn cơ sở

Nâng cao kiến thức, kỹ năng về An toàn vệ sinh lao động cho Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Tập huấn an toàn vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ Công đoàn, cán bộ An toàn vệ sinh viên ở cơ sở về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.
LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

(LĐTĐ) Chiều 29/9, tại Khu đô thị Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giai đoạn 2023 - 2028.
Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sóc Sơn

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Sáng ngày 29/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào Công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã chủ động vận động cán bộ, công chức, đoàn viên thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thiết thực các hoạt động chăm lo cho con công nhân

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho con công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho con công nhân lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động