LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng:

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 3 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động... qua đó đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Tập trung triển khai tốt các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Công đoàn cần khẳng định vai trò trong đối thoại, thương lượng tập thể và bảo vệ người lao động Thúc đẩy hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Belarus Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai chương trình phối hợp năm 2023 của LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng được tổ chức tại Bình Liêu, Quảng Ninh ngày 25/11, trong năm 2022, các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố đã tập trung thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn
LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai chương trình phối hợp năm 2023.

Trong công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Một số đơn vị đã có giải pháp hiệu quả để nâng cao số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT, đơn cử như LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT, giai đoạn 2021-2022”, tổ chức Tọa đàm "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT"… Nhờ đó, tính đến nay, trên 65% các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã ký kết TƯLĐTT, các bản TƯLĐTT đều hợp lệ, có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động, có thời hạn theo quy định là từ 1 đến 3 năm.

LĐLĐ 3 tỉnh, Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động; phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động. Trong đó, các cấp Công đoàn thành phố Hải Phòng đã tổ chức gần 200 cuộc tuyên truyền, tập huấn về các chế độ, chính sách cho trên 28.000 người; LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức 76 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động cho trên 7.500 lượt cán bộ Công đoàn, người lao động; LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức 90 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật khoảng 11.900 người... Đặc biệt, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố với công nhân lao động.

Năm 2022, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố đã tập trung, chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2022, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã dành nguồn ngân sách trên 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên; LĐLĐ thành phố Hải Phòng đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo Tết cho trên 237.800 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí là trên 181 tỷ đồng; LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tranh thủ các nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp Tết cho trên 50.200 CNVCLĐ với tổng số tiền 34,8 tỷ đồng.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Quang Thanh (đứng giữa) mới đây được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, trong năm 2022, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ; thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao phúc lợi cho đoàn viên…

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ Công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2022, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động của cán bộ Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Cạnh đó, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thành lập được 750/750 Công đoàn cơ sở (đạt 100% kế hoạch), phát triển 59.315/47.855 đoàn viên (đạt 124% kế hoạch), trong đó, thành lập được 732 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, với 57.308 đoàn viên; LĐLĐ thành phố Hải Phòng đã phát triển mới 203 Công đoàn cơ sở, trong đó có 188/160 (đạt 117,5% kế hoạch) Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, phát triển mới 37.281/30.000 đoàn viên (124% kế hoạch)...

Trong năm qua, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố cũng đã tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, công tác vận động nữ CNVCLĐ, công tác tài chính, công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn....

Có thể khẳng định, kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng trong năm 2022 đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ổn định tư tưởng CNVCLĐ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn
Đồng chí Tô Xuân Thao - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Gái)

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, trên cơ sở các chỉ tiêu năm 2023, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và định hướng chủ đề hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”, thời gian tới, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quan tâm tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm, thu nhập, đời sống, bữa ăn ca của người lao động.

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng.

Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; tổ chức thi đua trên các lĩnh vực, các công trình trọng điểm, gắn biển các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2023.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại biểu của LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố đã tích cực tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến liên quan đến chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu tài chính Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước”.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú

Mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú

(LĐTĐ) Theo Thông tư 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 5/2/2023, mức lệ phí đăng ký cư trú và các đối tượng được miễn lệ phí đăng ký ...
Thanh niên Thanh Oai lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

Thanh niên Thanh Oai lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

(LĐTĐ) Hòa cùng không khí giao nhận quân năm 2023 của thành phố Hà Nội, sáng 6/2, tại Sân vận động huyện Thanh Oai có rất đông người dân và người ...
Quảng Bình: Hơn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ

Quảng Bình: Hơn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân, ngày (6/2) tại tỉnh Quảng Bình tổ chức giao nhận 1.131 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong ...
Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nhận thưởng nóng 1 tỷ đồng từ Nutrilite

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nhận thưởng nóng 1 tỷ đồng từ Nutrilite

(LĐTĐ) Ngày 6/2, Nutrilite - thuộc thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway trao tặng 1 tỷ đồng đến hai Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp ...
Tuổi trẻ Thanh Trì vững bước quân hành

Tuổi trẻ Thanh Trì vững bước quân hành

(LĐTĐ) Mang theo những tình cảm hậu phương với biết bao kỳ vọng, gửi gắm, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, 175 tân binh huyện Thanh Trì càng tràn ...
Thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

Thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Sáng nay (6/2), huyện Mê Linh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn 182 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng ...
Tân binh huyện Thạch Thất sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tân binh huyện Thạch Thất sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Sáng 6/2, huyện Thạch Thất tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ...

Tin khác

Quảng Nam: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân 2023

Quảng Nam: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân 2023

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-TLĐ, ngày 1/12/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn các cấp Công đoàn toàn tỉnh tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề: "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức".
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động. Qua đó đã giúp đoàn viên, người lao động nắm rõ các quy định để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân và làm tròn bổn phận, nghĩa vụ đối với đơn vị, doanh nghiệp.
Sôi nổi giải kéo co trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thường Tín

Sôi nổi giải kéo co trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức giải kéo co công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão; chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thất

Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và huyện Thạch Thất phát động, mới đây, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn đã phát động phong trào thi đua tới công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện năm 2023.
Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công

(LĐTĐ) Với đặc thù ngành Giáo dục có tỷ lệ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) chiếm đa số, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBGVNV tham gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên chăm lo việc làm, nâng cao tay nghề và nhà ở cho người lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên chăm lo việc làm, nâng cao tay nghề và nhà ở cho người lao động

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, nhiệm vụ quan trọng trong công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam năm 2023 là tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, khắc phục khó khăn do thiếu hụt đơn hàng, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, gắn với đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề cho người lao động cũng như ưu tiên chăm lo nhà ở cho công nhân lao động với nhiều giải pháp khác nhau.
Công đoàn, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng trồng 3.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

Công đoàn, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng trồng 3.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

(LĐTĐ) Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thành phố tổ chức lễ ra quân trồng khoảng 3.000 cây xanh hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

(LĐTĐ) Với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã chú trọng đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn.
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động có thêm động lực, an tâm làm việc, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị, doanh nghiệp.
Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm

Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Đoàn kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình công nhân, viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết tại Công ty Cổ phần Dệt May Supertex. Cùng đi còn có đại diện Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động