M
13/11/2020 11:08

Không để xảy ra tình trạng chặn xe vận chuyển rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu, Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn, báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy nghiên cứu thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã tổ chức thực hiện công tác an ninh trật tự không được để xảy ra tình trạng người dân lợi dụng vấn đề môi trường, giải quyết kiến nghị, khiếu nại để chặn xe vận chuyển rác, ảnh hưởng để công tác vận hành của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Dứt điểm một số tồn tại liên quan khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn Kết luận về công tác xử lý, khắc phục tồn tại hạn chế tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn Kết luận của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ về việc liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn
Không để xảy ra tình trạng chặn xe vận chuyển rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn
Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố đối thoại với nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng, xử lý chất thải tại Khu liên hợp

Cụ thể thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 08-TB/TU ngày 30/10/2020 về một số vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (gọi tắt là Khu liên hợp), huyện Sóc Sơn, Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản số 5217/UBND-ĐT chỉ đạo như sau:

Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn là đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND Thành phố về công tác giải phóng mặt bằng, công tác an ninh trật tự tại khu vực Khu liên hợp, báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy Sóc Sơn nghiên cứu thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã tổ chức thực hiện công tác này (trong đó có bố trí bộ phận tiếp công dân tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân có liên quan), không được để xảy ra tình trạng người dân lợi dụng vấn đề môi trường, giải quyết kiến nghị, khiếu nại để chặn xe vận chuyển rác, ảnh hưởng để công tác vận hành của Khu liên hợp.

Uỷ ban nhân dân Thành phố phân công đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch v Thành phố chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra, ưu tiên thực hiện ngay các vấn đề cấp bách; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các tồn tại, bất cập, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan về vấn đề xử lý thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành khẩn trương lập bản Kế hoạch chi tiết, báo cáo Tổ công tác Thành phố ban hành để làm cơ sở thực hiện; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống bờ bao các hồ, ô chứa rác thải, lập phương án chống vỡ, tràn các ô chứa nước rỉ rác đối với các điểm xung yếu, các điểm có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống (xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, có các biện pháp cấp bách để thực hiện); ngoài các việc cấp bách trước mắt, phải nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ, đảm bảo vận hành an toàn, đồng bộ, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10/11/2020.

Không để xảy ra tình trạng chặn xe vận chuyển rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn
Các xe chở rác yêu cầu không để tình trạng chảy nước rác xuống đường - Ảnh minh hoạ

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các chủ đầu tư thực hiện các dự án đốt rác, đề xuất Uỷ ban nhân dân Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thay thế các nhà đẩu tư không đủ năng lực; làm việc cụ thể với các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo đưa vào hoạt động sớm nhất, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/11/2020.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy chế vận hành, hoạt động của Khu liên hợp đáp ứng yêu cầu an toàn, ổn định, liên tục, hiệu quả, không gây thất thoát, lãng phí (trong đó bổ sung các điều khoản: xử phạt nghiêm các sai phạm đối với các đơn vị trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác, nghiêm cấm hành vi đổ nước rác vào các ô chôn lấp cùng rác); Có biện pháp chấm dứt ngay việc người dân vào trong Khu liên hợp bới rác, thu nhặt rác thải, phế liệu, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân Thành phố trước ngày 10/11/2020.

Đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình thu gom, xử lý rác thải, nghiêm cấm việc để nước rỉ rác vào bãi thải; Có phương án phân luồng hợp lý, đảm bảo việc vận chuyển, truyền dẫn nước rỉ rác về các trạm xử lý nước thải trong Khu liên hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố trước ngày 10/11/2020.

Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột suất đối với đơn vị thu gom, vận chuyển rác và đơn vị điều hành chôn lấp rác, đơn vị xử lý nước rỉ rác, đảm bảo việc ép nước, chôn lấp rác và xử lý nước rỉ rác được thực hiện đúng quy trình, quy định. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ trì cùng các Sở, ngành tổng hợp tình hình giải quyết các thủ tục cho dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn (làm rõ các các thủ tục đã giải quyết, đang giải quyết, còn phải giải quyết, những khó khăn, vướng mắc), những biện pháp, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho Dự án đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào vận hành vào tháng 01/2021; phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố bố trí buổi làm việc của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng tại hiện trường Nhà máy để kiểm tra thực tế công tác thi công xây dựng, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội kiểm tra, hoàn thành thủ tục tiếp nhận Nhà máy đốt rác công nghiệp (do NEDO Nhật Bản tài trợ), đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả đầu tư, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố trước ngày 20/11/2020.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát tổng thể việc đấu thầu, ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký; Đề xuất giải pháp chấn chỉnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố trước ngày 10/11/2020.

Chủ trì cùng Sở Xây dựng chủ động làm việc với các cơ quan của Bộ Tư pháp để xin ý kiến về việc ban hành quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Hà Nội thay thế Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014. Ngay sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp, Sở Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định; trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Sở Xây dựng chuẩn bị hồ sơ mời thầu, thực hiện ngay sau khi kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.

Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Thanh tra Thành phố: Cử lãnh đạo Thanh tra Thành phố tham gia Tổ Công tác Thành phố để phối hợp với các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn trong công tác xử lý sau Kết luận thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý khắc phục vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với các chính quyền, các Sở, ngành, các tập thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước và điều hành thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Thanh tra, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố.

T.Vũ

Nguồn :